Foto 13-04-2023 om 08.08

De Ecologische Autoriteit: wie bepaalt de inhoud?

Wanneer de man die zich voordoet als ‘milieuridder’ maar niets anders is als een profiteur, chanteur zelfs, omdat hij bedrijven en provincies eerst bedreigt met rechtszaken maar als ze hem voor een vermogen als adviseur inhuren, hij hun vergunning niet meer aanvecht, wanneer díe man begint te dwepen over de rapportages van de nieuw ingestelde Ecologische Autoriteit, wordt het tijd om deze autoriteit eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Want wat is dit eigenlijk voor club? Wie zitten erin? En hoe worden de advies-opdrachten uitgedeeld?

Onafhankelijk

“De Ecologische Autoriteit is onafhankelijk en bepaalt zelf haar werkwijze en de deskundigen waarmee gewerkt wordt”, vertelt de site. Mooi. Toch hebben we de achtergronden van die deskundigen wat nader bekeken.

Er zitten bekende en onbekende namen tussen: de heer J.T. Mommaas, ook voorzitter, mevrouw M.W.J.A. van Gool, mevrouw M.A.J. van der Tas, de heer H.A.A.M. Webers, mevrouw J.G.M. van Rhijn, mevrouw A.M. Burger en de heer C.T. Slingerland.

Maar of je het gros van deze bestuursleden onafhankelijk kunt noemen? Naast (top)ambtenaren zitten er oud-politici (‘met een smetje’) tussen, mensen afkomstig uit de bouw-, energie- en industriesector. Bovendien zijn veel van al die mensen werkzaam – in verschillende hoedanigheden – voor de “Commissie voor de milieueffectrapportage”.

Of dat op toeval berust valt te betwijfelen, aangezien: “De Ecologische Autoriteit is ondergebracht bij de Commissie voor de milieueffectrapportage”, aldus de site. Het doet wat ons betreft de claim dat de samenstelling van de Autoriteit onafhankelijk is, teniet.

Zonder last of ruggenspraak 

Volgens het “Instellingsbesluit Ecologische Autoriteit” artikel 4 punt 2, hebben de “voorzitter en plaatsvervangend voorzitters zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak”. Ze zijn benoemd door minister Van der Wal en kunnen alleen door haar worden geschorst en ontslagen.

Puur toeval dus, dat ze grotendeels dezelfde werkgever hebben…

Lucratief

Het is natuurlijk meer dan bewonderenswaardig dat de bestuursleden van de Ecologische Autoriteit – die zo’n beetje allemaal vólle en meerdere banen en functies lijken te hebben – in hun drukke werkschema ook nog tijd kunnen vinden om de ‘staat van de natuur’ centraal te stellen en te beschermen!

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dit bestuurlijke bijbaantje zeer lucratief is: Artikel 9 van het instellingsbesluit vermeldt dat de bestuursleden vergoedingen ontvangen, gebaseerd op de allerhoogste salarisschaal van de CAO Rijk: salarisschaal 18. Een vergoeding die varieert van € 8.165,38 tot € 10.870,14 PER MAAND! Voor een parttimefunctie.

Deskundigenbestand

De Ecologische Autoriteit maakt gebruik van een eigen deskundigenbestand, en van deskundigen die afkomstig zijn uit het kennisnetwerk van OBN, de Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO), deskundigen van terreinbeheerders, adviesbureaus en kennisinstellingen en universiteiten”, vertelt de site van de Ecologische Autoriteit, dit deskundigenbestand zou “dus een gemêleerde groep deskundigen met kennis en ervaring uit wetenschap en praktijk opleveren die de Ecologische Autoriteit bijstaan. Allemaal zijn ze onafhankelijk en brengen ze met senioriteit hun specifieke kennis en ervaring in”.

 Dubbelrol?

Het zal dus wel puur toeval zijn dat we – bij het bekijken van de deskundigen die gevraagd zijn voor de werkgroepen in Zeeland – zien dat dr.  Casper Cusell afkomstig is van hetzelfde bedrijf, waar Ecologische Autoriteit-bestuurslid Harry Webers, jarenlang gewerkt heeft.

 Ook zien we in de twee adviezen voor de provincie Overijssel, dat in ieder geval drie mensen in de werkgroep: drs. Gert Dekkers, Wouter Berendsen MSc en Marja van der Tas, al hadden samengewerkt in een Commissie voor een MER-rapportage voor de Noordoostpolder.

Meerdere bestuursleden van de Ecologische Autoriteit, zitten overigens ook in de werkgroepen die de adviezen opstellen. Een dubbelrol die niet helemaal goed uit te leggen is in het kader van de ‘onafhankelijkheid’.

Een dergelijke ‘inteelt’ in deelnemers/deskundigen, suggereert dat we gebrek aan geschoolde mensen hebben in Nederland –en we weten allemaal dat dát niet het geval is!

Old boys Network in optima forma?

Ook valt op dat rechtstreekse belanghebbenden – werkzaam bij bijvoorbeeld Staatsbosbeheer – zich als onafhankelijk deskundige mogen presenteren, terwijl zij in de werkgroep de staat van de natuur in door henzelf beheerde terreinen mogen beoordelen. “De slager keurt zijn eigen vlees” gaat hier niet op?

Geen enkele invloed

Eén sector kan met recht stellen dat zij geen enkele invloed uit heeft kunnen oefenen op de adviezen die door de Ecologische Autoriteit zijn opgesteld, en dat is de landbouwsector. Noch in het bestuur van de autoriteit, noch in één van de werkgroepen, is de landbouw vertegenwoordigd met deskundigen.

 Talloze ecologen, biologen, hydrologen passeren de revue maar NIEMAND, echt NIEMAND had kennelijk interesse in de ervaring en expertise van de mensen die de grond, de bodem, het water en de soorten, al jaren beheren en bewaren voor volgende generaties: de vertegenwoordiging vanuit de landbouwsector, vanuit de boeren.

Onafhankelijk? Houdt een ander voor de gek! Met de huidige, eenzijdig samengestelde en absoluut niet-onafhankelijke ‘autoriteit’, bewijst Christianne Van der Wal opnieuw haar dubieuze agenda en ongeschiktheid voor het ambt dat ze bekleedt. Opnieuw een aanfluiting!

Het FDF-Bestuur
13 april 2023

Tags: geen tags