20220406 - Een duurzaam evenwicht - wij willen antwoorden

We willen antwoorden!

FDF heeft gisteren de sector op de hoogte gebracht van onze bevindingen, naar aanleiding van ons onderzoek naar de overeenkomsten tussen de Kamerbrief op 1 april 2022 van minister Van der Wal en EEN DUURZAAM EVENWICHT- Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021 – 2030.

Sjaak van der Tak, jij reageerde op de vlog. Noemde het een verlate 1 aprilgrap. Maar ging niet inhoudelijk in, op de punten die wij hebben aangekaart in ons begeleidende persbericht.

Terwijl daar belangrijke vragen in staan naar aanleiding van het VersnellingsAKKOORD. Want: We hebben het hier dus – gezien de titel – niet over een RAPPORT, of een VOORSTEL, waar LTO zijn handtekening onder heeft gezet, maar over een AKKOORD.

Een akkoord met wie, Sjaak? Met de medeondertekenaars? Of met de minister?  En wanneer dit een akkoord is met de minister, welke gevolgen heeft de handtekening van LTO dan voor de landbouwsector? Voor de individuele boeren?

Wanneer dit volgens jullie, een akkoord is met de medeondertekenaars, waarom staat er dan in het AKKOORD, dat er over de inhoud van dit akkoord, meerdere keren per jaar afstemming is met de overheid? Dat, als de doelen niet gehaald worden, jullie “bereid zijn om in gezamenlijk overleg met de overheid, op de kortst mogelijke termijn de voorgestelde instrumenten steviger neer te zetten, en aanvullende of aangescherpte maatregelen te treffen”.

Sjaak, je stelt in je vlog dat je eist dat de PAS-melders nog dit jaar worden gelegaliseerd. Met jullie regelmatige overleg met de minister, moet je ook op de hoogte zijn van de prioriteitenlijst: die ellenlange lijst van projecten die vóórrang krijgen bij toewijzing van stikstofruimte. Dan weet je toch ook dat legalisatie van de PAS-melders op deze manier, onmogelijk is in 2022? Of wil je zeggen dat je die lijst niet kent? Dat LTO niet goed op de hoogte wordt gebracht door LNV?

En, opnieuw deze vraag: wat was de “woest aantrekkelijke deal” die LTO kreeg aangeboden van de overheid om dit akkoord te sluiten? De sector loopt gevaar, sinds we de plannen hebben gehoord waarvoor jullie de juridische onderbouwing hebben geleverd. Wat was het waard om de eigen leden op te offeren?

Akkoorden sluiten, zonder dat de boeren daar iets van hebben mogen vinden, kunnen niet. We verwachten antwoorden. Daar hebben alle Nederlandse boeren, recht op!

Het FDF-Bestuur
06 april 2022

 

Tags: geen tags