FDF-logo-featured

Respect!

FDF spreekt haar bewondering uit, voor de regionale vertegenwoordigers van boerenbelangenbehartigers, die naar aanleiding van de desastreuze plannen van overheid en provincies, zijn opgestapt van de gebiedstafels en een lijn hebben getrokken: tot hier en niet verder!

Boeren met hart voor de sector en zorg voor een leefbaar platteland. Want er wordt, met de huidige plannen van dit Kabinet, aan boeren geen enkele perspectief geboden voor de toekomst! En daarmee ook een klap toegediend aan het platteland.

Opkopen; vrijwillig of gedwongen, de bedrijfsvoering verplicht aanpassen en nog veel meer eisen in een 24 pagina’s tellende Kamerbrief werden op 1 april koud en op respectloze wijze bij de boeren over de schutting gegooid.

De minister beweerde in het Kamerdebat woensdag 6 april – met overdreven uithalen en ogen als schoteltjes – dat die stikstof die vrijkomt door opkoop en uitkoop, ábsoluut noodzakelijk is voor herstel van de natuur. Is deze minister te vertrouwen? Natuurlijk niet!

Wie de prioriteitenlijst heeft bekeken, die als bijlage is toegevoegd aan de Regeling Natuurbescherming op wetten.nl ziet een ellenlange lijst van infrastructurele en private projecten voorbijkomen die één ding duidelijk maken: de natuur zal NIETS opschieten met de stikstof van de opgeruimde boeren. Want Schiphol, Lelystad Airport, de Moerdijk, recreatieprojecten, de Floriade, de Eemshaven enz. enz. enz. hebben allemaal PRIORITEIT bóven De Natuur! De jacht op de boeren wordt puur en alleen ingezet om deze projecten te bedienen met de stikstofruimte van de – al dan niet vrijwillige – stoppers.

Die prestigeprojecten van leugenachtig Den Haag zijn belangrijker dan een leefbaar platteland. Belangrijker dan boerenbedrijven die de oplossing bieden wanneer het gaat om voedselzekerheid, biodiversiteit, het klimaatvraagstuk, bodemleven en waterkwaliteit.

Een paar maanden geleden, zegde de provincie Drenthe aan de FDF-boeren toe, dat er in Drenthe GEEN ENKELE BOER ONTEIGEND zou worden. Een belangrijk begin, om boeren eventueel weer aan de gebiedstafels te krijgen. We roepen alle provincies op, om de provincie Drenthe in hun toezegging te volgen. En met betere garanties te komen wanneer men verder wil praten.

Dit Kabinet en deze ministers hebben Nederland niets anders te bieden dan ‘grijs’ voor ‘groen’.

Opstappen van de provinciale gebiedstafels is daarom onder de huidige omstandigheden, een daad die ons respect verdient.

Bestuur FDF
08 april 2022

 

Tags: geen tags