2021-11-22 203449 - logo's actie Brussel 2

13 en 14 December Mega protest door de Europese boeren voor een eerlijk landbouw- en klimaatbeleid

Beste vertegenwoordigers van de media,

Boeren uit talloze EU-lidstaten zullen op 13 en 14 december naar Brussel trekken voor een mega protestactie om een eerlijk landbouwsysteem te eisen. Tegelijk met de Landbouwraad van de EU, zullen boeren mét hun tractoren in de Europese wijk staan om een klimaatbeleid met eerlijke randvoorwaarden te eisen.

Wij nodigen u uit om dit grootschalige protest bij te wonen om zo een informatief inzicht te krijgen vanuit het kritische perspectief van de landbouwsector. De inleidende persconferentie vindt plaats op 13 december om 9 uur in het Résidence Palace (Maelbeekzaal, Wetstraat 155, 1040 Brussel). Het protest begint daarna om 11 uur op het Luxemburgplein.

De burgers van de EU zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van onze boeren. Vooral tijdens de pandemie is gebleken dat wij als voedselproducenten deze taak op een uiterst betrouwbare en verantwoordelijke manier vervullen.

Desondanks staan de boeren zelf onder steeds grotere druk. Als gevolg van ernstige fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het huidige landbouwsysteem nu al niet in staat opbrengstprijzen te bieden, die de productiekosten gegarandeerd dekken.

Nieuwe strategieën zoals de Green Deal zullen deze kosten alleen maar verder opdrijven. Diezelfde strategieën voorzien echter niet in een kostendekking voor de boeren. Terwijl de boeren ook geen inspraak hebben in de uitstippeling van deze strategieën. Over onze hoofden heen worden beslissingen genomen, hoewel deze strategieën alleen echt kans van slagen hebben als nauw wordt samengewerkt met de boeren, die de belangrijkste belanghebbenden zijn in de voedselproductieketen. Dit is de enige manier om klimaatstrategieën echt doeltreffend en betaalbaar te maken.

Zonder randvoorwaarden voor een eerlijk landbouwsysteem, waarbij de totale productiekosten worden gedekt en de betrokkenheid van de boeren bij de formulering van klimaatstrategieën waarborgt, komt de betrouwbaarheid van de voedselproductie in de EU – en dus de voedselzekerheid voor ons allemaal in de EU – in gevaar. Daarom zullen de Europese boeren op 13 en 14 december in Brussel zijn om categorisch op te roepen tot passende randvoorwaarden in de landbouwsector en zo de voedselzekerheid in de EU te verdedigen.

Programma

Wat:                            Mega demonstratie door Europese boeren met trekkers

Wanneer & Waar:        13 december, 9 uur tot 14 december, 14 uur

    • 13 december, 9 uur: Persconferentie (Residence Palace);
    • 11:00: demonstratie (Place du Luxembourg)
    • 14 december, 9 uur Boer – burger ontbijt (Place du Luxembourg)

Wie:                            Boeren van LsV, FDF, EMB, EUnited AGRI met trekkers

Slogans van de demonstratie op 13 en 14 december 2021 

 1. Zonder boeren geen (Green) Deal: Boeren aan de onderhandelingstafel! 
 1. Green Deal: Boeren hebben oplossingen! 

Dit is onze DEAL: dit is wat wij willen: 

 1. Hoogwaardige levensmiddelen voor onze burgers en voedselsoevereiniteit wereldwijd: DEAL! 
 1. Korte keten – goed klimaat – EU regionale levensmiddelen: DEAL! 
 1. Focus op economische en sociale situatie op de boerenbedrijven: DEAL! 
 1. Geen afname boerenbedrijven: DEAL! 
 1. Honger en chaos vermijden & lokale landbouw versterken: DEAL! 
 1. Effectieve handelsbescherming: DEAL!

Vrijhandelsverdragen: NO DEAL! 

 1. Milieumaatregelen zonder verlaging van de EU productie & Carbon Leakage: DEAL! 
 1. Dekkende kostprijzen – inclusief duurzaamheidskosten: DEAL! 
 1. De Afrikaanse bevolking niet benadelen: DEAL! 
 1. Substantiële veranderingen in EU landbouwbeleid: DEAL! 

De Green Deal moet samen met de boeren tot stand komen.

Klimaatbeleid zonder de voedselproductie in gevaar te brengen. Samen MET de boeren. Zonder boeren – GEEN Deal!

 

Tags: geen tags