20201016 - 1 jaar FDF - 1 jaar All4One

Twee jaar All4One – De winst van Samen Sterk!

Strijders,

Twee jaar lang al, voeren we schouder aan schouder strijd tegen de politieke krachten die ons, onze grond en ons bestaanszekerheid af willen nemen. Door die aanhoudende stroom van onware en oneerlijke tegenstand van de Haagse ‘firma List en Bedrog’ hadden we best ontmoedigd kunnen worden, de kop in de schoot kunnen leggen en ons lot – zoals hogerhand dat graag zou zien – hebben geaccepteerd. Niets is minder waar!

Na twee jaar, ervaren wij, FDF, het tegenovergestelde. Want: wat hebben we gruwelijk veel bereikt! Mét elkaar. Vooral dat: mét elkaar!!!

De demonstratie op 1 oktober 2019 deed dat, wat we daarvoor nooit eerder hadden durven dromen: we stonden letterlijk en figuurlijk vanaf dat moment, schouder aan schouder als één man voor onze sector. Sindsdien zijn de Nederlandse boeren super goed georganiseerd in WhatsApp en Telegram groepen. Boerenleiders stonden op en pakten de lead in hun regio. Ze staan sindsdien allemaal in verbinding met elkaar in één grote app groep om dagelijks nieuws uit te wisselen, waardoor zeer snel en efficiënt landelijke acties georganiseerd kunnen worden. En staan het FDF bestuur bij, met raad en daad. Zoals bij het organiseren van demonstraties of, zoals voor dit bericht, om de winst van twee jaar strijd in woorden weer te geven.

Nieuwe belangenbehartigers – waaronder FDF, pakten zelf de regie voor hun boerenachterban.  En daar bleef het niet bij: organisaties zoals het Landbouw Collectief, Stichting Stikstofclaim, STAF, maar ook de Boer Burger Beweging waren het resultaat van de hernieuwde boerentrots en gevoel van eigenwaarde.  Zelfs juridische bijstand van o.a. geweldige vrijwilligers, kwam binnen ons bereik.
Wat hebben al die partijen veel ten goede voor de landbouwsector gedaan, deze afgelopen twee jaar!

De Nederlandse burger bleek al snel veel meer pro-boer te zijn dan we dachten, beïnvloed als we waren door de immer negatieve en anti boer media. Maar al die burgers staan iedere keer weer met de duim omhoog langs de route bij demonstraties. Zij weten waar hun dagelijks brood vandaan komt.  Burgers zijn door al die boerenacties ook veel beter geïnformeerd over hoe goed de Nederlandse boeren het doen, in ecologische en economische zin.

Maar ook op politiek terrein, hebben we veel gewonnen. Weg is de pappen-en-nathouden- mentaliteit die we kenden in een belangrijk deel van de boerenbelangenbehartiging. Zowel in de provincie als landelijk, zitten we nu zelf aan de onderhandelingstafel, in landbouwcollectieven. Praten we provinciaal mee over o.a. de stikstofaanpak en brengen we belangrijke zaken boven tafel, indien nodig via Wob’s. En slaan zo nu en dan met de vuist op tafel.

We veegden samen als totale sector (!) de voermaatregel van tafel.
Brachten prominent de oneerlijke handelspraktijken van o.a. supermarkten in de media, met FarmerFriendly. De bekendheid van FarmerFriendly kreeg een enorme boost door de trekkeracties bij de distributiecentra, evenals het aanbieden van dit concept bij het CBL, met duizenden boeren. En alhoewel we met FarmerFriendly nog niet het resultaat hebben bereikt wat we willen: we zetten  dat project door! Evenals onze claim bij de supermarktketens, om een eerlijke prijs te betalen. Want daar hebben we recht op!

Zoals we ook recht hebben op juridische rechtvaardigheid: waarom wel boerenbedrijven handhaven en andere stikstof-uitstoters niet? Die kwestie hebben we met onze handhavingsprocedures vanaf 7 juli 2021 prominent op de juridische agenda gezet. Met dank aan Max, ons ‘juridisch krachtenveld’.

We trokken een duidelijke grens: tot hier en niet verder. De ‘Dierendagbrief’, 4 oktober 2019, van Schouten, was een mes in onze rug. Maar maakte ons verzet nog meer gesloten, de vuist nog harder. Bijna alle maatregelen die het (demissionaire) Kabinet vanaf oktober 2019 voor de boeren in petto had, hebben we sindsdien afgeslagen. Jammer genoeg viel voor de nertsenhouders wel het doek.

En nog steeds is onze groeiende kracht het beste medicijn tegen de clubs die de boerenstand om zeep willen helpen. Partijen die zich nog steeds “vergissen” door voor de boeren te praten zonder mandaat, slaan we af (AgriNL, eenzijdige plannen van LTO met wisselende partijen, plan Erisman, Strootman, Veerman etc. ) door onze eensgezindheid. Al die partijen die onze bedrijven willen afnemen of innemen, evenals onze vergunningen, staan in hun hemd wanneer wij samen ‘nee’ zeggen. Zolang we schouder aan schouder staan, is er een toekomst.

Kijk eens waar FDF vandaan gekomen is en hoever FDF nu is. In ledenaantallen en in de gesprekken met iedereen die denkt ergens wat van te moeten vinden… Niemand kan meer om de strijders van FDF heen. En wat hebben we veel waardevolle mensen leren kennen. Mensen die te allen tijde voor elkaar klaar staan.

Wat een winst sinds oktober 2019. Wat kunnen we trots op ons zelf zijn, dat we volop de strijd aangegaan zijn voor onze bedrijven en de volgende generatie. Altijd onder diezelfde vlag. Altijd onder datzelfde credo: ALL4ONE!

Op 13 en 14 december staan we weer op. Nu niet alleen voor het Nederlands belang maar in Europees belang. De Green Deal met daarin de Farm to Fork en Biodiversiteitsstrategie is een gedrocht waar de hele Europese economie onder gaat lijden en de landbouwsector economisch het zwaarst zal worden getroffen. Deze Green Deal is teveel wensdenken en te weinig economie.

Wij laten onze sector niet vernielen door asociale plannen van ambtenaren die nog nooit een schop in de grond hebben gezet. Wij staan op. Opnieuw, schouder aan schouder. Met duizenden Europese collega’s. Wees erbij. Jij bent nodig. Omdat onze vuist bestaat uit heel veel mannen en vrouwen die weten wat werken is, die weten wat strijden is. Schouder aan schouder. 13 en 14 december. Brussel. All4One.

Het FDF-Bestuur
24 november 2021

Tags: geen tags