20211118 -

Tegemoetkoming kosten PAS-meldingen

Als je een melding hebt gedaan voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS), en je hebt kosten gemaakt om de gegevens voor het legaliseren van je PAS-melding door te geven, dan kunt je een tegemoetkoming aanvragen in deze kosten van €1.600 bij de RVO (via deze link komt je op aanvraagpagina terecht)

Let op: je dient de aanvraag tegemoetkoming in te dienen in de periode 15 november 2021 tot en met 30 november 2022 (het resultaat van de controle van de PAS-melding is niet van invloed op je aanvraag). De voorwaarden staan op de aanvraagpagina vermeld.

Klik hier om direct naar het aanvraagformulier te gaan.

De-minimisverklaring

In je aanvraag vult je ook een de-minimisverklaring in. Hiermee verklaart je dat je niet meer dan de maximale overheidssteun kreeg. Deze tegemoetkoming wordt gezien als overheidssteun. Voor agrarische bedrijven is de maximale steun € 20.000 in 3 belastingjaren. Voor andere bedrijven is de grens € 200.000. In 2021 gaat het over de belastingjaren 2019, 2020 en 2021.

De rijksoverheid geeft op de website aan zich volop in te zetten om je PAS-melding zo snel mogelijk legaal te maken, een termijn is niet aangegeven.

Met vriendelijke groet,

Het FDF-bestuur

18 november 2021

Tags: geen tags