logo-farmer-friendly-keurmerk-en-fdf

14 januari: De Dag voor FarmerFriendly

Strijders, door jullie niet aflatende strijdlust, vond er vandaag 14 januari in Putten, een gesprek plaats over Keurmerk FarmerFriendly: het eerste Keurmerk van boeren áán de supermarkten.
Jullie zetten voor Keurmerk FarmerFriendly de spreekwoordelijke “koevoet tussen de deur!”

De afgelopen weken zijn er verschillende gesprekken gevoerd met Frits van Eerd die uiteindelijk hebben geleid tot een lijst van aanwezigen waar alle partijen zich in konden vinden. Aanwezig waren de bepalende leden van het CBL (de grootste supermarktketens, de koepelorganisatie van de levensmiddelenindustrie en partijen uit de verwerkende industrie), de sympathiserende organisaties rondom Keurmerk FarmerFriendly: DDB, NAV, NFO, NVP naast LTO en het volledige bestuur van FDF. Die, als initiatiefnemers, Keurmerk FarmerFriendly nader hebben toegelicht. Tevens werden de uitkomsten van een marktonderzoek van de pluimveesector gepresenteerd door Hennie de Haan (NVP).

Wij hebben vandaag geen betere ideeën of suggesties gehoord (ondanks een aantal kritische en terechte vragen) ten aanzien van Keurmerk FarmerFriendly, maar hebben wél een constructieve houding van de aanwezige ketenpartners ervaren ten aanzien van een eerlijker prijs voor de boeren!

Op 10 februari komen we opnieuw bij elkaar in dezelfde setting, om alle vragen die er nog zijn met betrekking tot Keurmerk FarmerFriendly te beantwoorden en de noodzakelijke stappen te zetten die zullen leiden naar een eerlijker prijs voor de boeren. En dat wordt geen lang traject: samen hebben we besloten dat we voor april 2021 een resultaat willen bereiken.

De boeren van Nederland hebben vandaag een belangrijke stap gezet: voor het eerst hebben de ketenpartners de opdracht geaccepteerd om een eerlijker prijs voor de boeren, te realiseren.

Het FDF-bestuur

14 januari 2021

 

Tags: geen tags