FDF-spandoek-200x100cm-logo-fdf-all-4-one

7 juli 2021 wordt ACTIEDAG!!!

Op vrijdag 25 juni j.l. maakte FDF bekend: 7 juli betekent ACTIEDAG.  

Een actiedag op 4 locaties in de regio’s: Assen e.o., Zwolle e.o., Arnhem e.o. en Den Bosch e.o.

Een zeer doelgerichte actiedag!  

Wat begon als een stikstofcrisis is uitgemond in ‘De Stikstofaffaire’. Dat kunnen we inmiddels met zekerheid stellen! Doodgegooid zijn we met ‘plannen’ die maar één ding met elkaar gemeen hebben: de hele stikstofproblematiek op het bord van de boeren leggen, de boeren van hun land verjagen en de leefbaarheid op het platteland voor boer en burger, vernietigen.

“Regie op ruimte”, van Veerman en consorten, het ‘Versnellingsakkoord Stikstof’ plan van LTO, Bouwend Nederland en Co; de Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij, alweer met LTO en NAJK, NZO en Rabobank, het idiote ‘Naar een ontspannen Nederland’ van Erisman en Strootman en sinds maandag 5 juli, het “rapport” van het PBL ‘Naar een uitweg uit de stikstofcrisis’. Eén Gemene deler: de boeren moeten opdonderen!!!

Boerenfamilies worden onteigend en verdreven van hun land – voor een probleem dat niet door ons wordt veroorzaakt!  Over ons lijk!! Voor GEEN van de plannen is in de landbouwsector sprake van enige steun!

Op 7 juli gaan we wat zaakjes rechtzetten! In de regio, waar de zwaarste klappen gaan vallen als de politiek op de door haar ingezette weg, onverminderd voort kan zetten.

FDF gaat actievoeren, niet door vele uren te rijden en te luisteren naar een lange rij sprekers die ons geen oplossing bieden en waarvan een aantal, ons de hemel in zullen prijzen, maar ons net zo snel een mes in de rug steken als dat beter uitkomt. Vergeet niet wíe aan tafel zaten toen deze kwade opzet, deze desastreuze plannen tegen de boeren van Nederland werden bekokstoofd. Vergeet niet wie de portemonnee heeft getrokken voor deze onderzoeken en rapporten. Vergeet niet wie er zwegen – tot de plannen uitlekten.

En terwijl Den Haag ’s morgens vroeg nog denkt: “Laat die boertjes maar een dagje “spelen in de wei”, die zien morgen wel dat er weer NIETS veranderd is”, gaan wij de zaken op 7 juli anders aanvliegen. Bikkelhard maar binnen de wet! FDF laat zich niet meer belazeren door de verraders van onze sector.

7 juli doen wij het anders. 7 juli delen de strijders van FDF een mokerslag uit.

Aan de leugenaars, de rovers en de slopers, met hun politiek en hun achterkamertjesgekonkel. Het is na 7 juli GEDAAN met de spelletjes ten koste van de boeren van Nederland. Die gezagsgetrouw en te goeder trouw hebben gehandeld.

7 juli wordt de dag dat we het verschil gaan maken. Dat het stikstofprobleem niet meer het boerenprobleem is.

Dat de stikstofzondebok niet meer exclusief voor de landbouw zal zijn.

Herinneren jullie je onze strijd tegen de voermaatregel nog? Vorig jaar? Met acties en een grote demonstratie kregen we de aandacht voor wat de wet voorschrijft. En won onze sector de slag. Omdat Den Haag zijn vuile spel, in achterkamertjes en door het bewust overtreden van de wet  – zoals ze ook deden in de toeslagenaffaire – niet meer vol konden houden. Het recht zegevierde. En dat deden wij met z’n allen! Als sector. En niet in Den Haag waar de voermaatregel al door Kabinet en Parlement was aangenomen.

7 juli 2021 wordt opnieuw een dag dat we het verschil gaan maken. Dat FDF de politiek en de onrechtmatige profiteurs met gelijke munt terug betaald.

Wees erbij als wij gaan rijden. Wees erbij wanneer de strijders van Nederland  geschiedenis gaan schrijven.

FDF. Voor boeren met lef!

 Het FDF-Bestuur

5 juli 2021

Tags: geen tags