Adema

Afscheidscadeautje Piet Adema: Generieke korting fosfaatrechten dreigt!

Strijders. Begint een nieuw jaar traditioneel voor velen met een frisse Nieuwjaarsduik, dankzij het volk binnen (het inmiddels demissionaire) kabinet Rutte4, éindigt 2023 voor de boeren van Nederland met een ijskoude Eindejaars-douche!

In een 6 pagina’s lange brief, d.d. 5 december 2023, geeft Piet Adema alvast een inkijkje in wat hij nog voor de veehouderij in petto heeft, ingaande per 1 januari 2024 én 1 januari 2025.

Klopte deze app, die 11 december door een onbekende werd gedeeld? “Het rommelt ineens in het fosfaat dossier richting 2024 met mogelijk ernstige gevolgen. Er dreigt generieke korting of snel einde derogatie. Beide dodelijk. Acties zijn wellicht snel nodig, be prepared”. Reken maar van yes!

In zijn brief, zet Adema uiteen onder welke voorwaarden hij – na keer op keer NIET in Brussel aanwezig te zijn geweest tijdens belangrijke overleggen over de Nederlandse derogatie – zijn handtekening heeft gezet in de derogatiebeschikking: 

“Aan de derogatiebeschikking 2022-2025 die de Europese Commissie in het kader van de Nitraatrichtlijn aan Nederland verleend heeft, is een aantal voorwaarden gekoppeld waaraan Nederland dient te voldoen. Eén daarvan betreft de maximale hoeveelheid dierlijke mest, uitgedrukt in kilogrammen stikstof en fosfaat, die op nationaal niveau geproduceerd mag worden.

Vanaf 2022 mag de nationale mestproductie niet hoger zijn dan de gerealiseerde mestproductie in 2020 (respectievelijk 489,4 miljoen kg stikstof en 150,7 miljoen kg fosfaat) en vanaf 2025 moet de nationale mestproductie met nog eens ongeveer 10% teruggebracht worden tot respectievelijk 440,0 miljoen kg stikstof en 135,0 miljoen kg fosfaat.

Nederland is verplicht om zijn wetgeving hierop aan te passen”, aldus Adema.

En benoemd de diverse opties die hij daarbij heeft: verhoging afroming fosfaatrechten, geen openstelling van de fosfaatbank maar ook: EEN GENERIEKE KORTING VAN FOSFAATRECHTEN is mogelijk! Het zijn verwoestende derogatievoorwaarden. Terwijl de melkveehouderij nog niet is bekomen van de eerste generieke korting op fosfaatrechten, gaan we het weer beleven – maar ook de andere sectoren zijn niet buiten gevaar, dreigt Adema in zijn brief.

Waarom wij denken dat Adema daarvoor gaat kiezen?

De opkoop van veehouderijbedrijven gaat niet snel genoeg om te voldoen aan de derogatiebeschikking en zal onvoldoende reductie opleveren. Kijk maar naar het geringe aantal melkveebedrijven die zich voor de LBV hebben aangemeld – en bij die sector zal het vandaan moeten komen wanneer we vast blijven houden aan de voorwaarden uit Brussel.

Daarnaast: opkoop kost een vermogen voor de overheid, geld dat dit demissionaire kabinet niet heeft en niet sowieso over heeft voor de sector. Geld lenen in Brussel kost zo maar 5 a 6% rente. Dan is een generieke korting van fosfaatrechten, een prachtig oplossing: dat kost de overheid geen cent! Dat het zorgt voor een ijskoude sanering van de veehouderij is toch precies wat Rutte4 wilde? Krimp. Hoe mooi dat Adema dat doel nog ff als de good old boy die hij is, voor hij de deur definitief dicht trekt op LNV, voor zijn grote leider bereikt!

Die 2 x 10% korting van de mestproductieplafonds, zijn bij de meeste boeren en politieke partijen, niet in beeld. En ook niet welke gevolgen die kortingen zullen hebben op het voortbestaan van de (melk)veehouderij.

Met die onredelijke verlaging van de mestplafonds, worden alle inspanningen van veehouders in afgelopen jaren, om aan eisen van Den Haag en Brussel te voldoen, tenietgedaan. Niet stikstof draait straks veel boerenbedrijven de nek om: deze derogatiebeschikking gaat die klus klaren! Tenminste wanneer we allemaal te beroerd zijn om weer es achter de kachel vandaan te komen.

Politici hebben de nare gewoonte, zodra ze gekozen zijn, te accepteren wat foute voorgangers in wetgeving en afspraken met Brussel hebben gegoten. Gaan we dat afwachten? Of gaan we duidelijk maken dat deze derogatiebeschikking ONBESPREEKBAAR is? Aan jullie de keus!

Maak aan ons duidelijk – in reactie op de brief van 5 december van Adema – of jij je strijdersbloed nog een keer kan laten koken. Het is erop of eronder voor velen van ons.

Het FDF Bestuur,

12 december2023 

Tags: geen tags