PrisonMOB

Farmers Defence Force: Johan Vollenbroek overtreedt de wet en moet strafrechtelijk worden vervolgd.

Op 4 september 2023 hebben we, door tussenkomst van Wybren van Haga (BVNL), Kamervragen gesteld aan Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat, over de ontbrekende jaarrekeningen van Milieu-Adviesbureau Vollenbroek. Op 23 november 2023 heeft de minister de Kamervragen (eindelijk) beantwoord.

Johan Vollenbroek is sinds jaar en dag uitbater van Coöperatie Mobilisation for the Environment en Milieu-Adviesbureau Vollenbroek. Vollenbroek laat zich in die hoedanigheid inhuren door overheden om hen te vertellen op welke wijze zij zich het best aan de wet kunnen houden. We hadden vastgesteld dat Milieu-Adviesbureau Vollenbroek al sinds het boekjaar 2019 geen jaarrekening heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarom handelt Milieu-Adviesbureau Vollenbroek in strijd met de wet en hebben we gemeend de minister te moeten aansporen om Vollenbroek strafrechtelijk te vervolgen. We hebben de minister een aantal vragen gesteld.

De minister heeft de vragen beantwoord. De minister heeft verklaard dat Milieu-Adviesbureau Vollenbroek inderdaad sinds het boekjaar 2019 geen jaarrekening heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De minister heeft vastgesteld dat Vollenbroek niet alleen de wet overtreedt, maar bovendien strafbaar handelt. Zij verwijst naar artikel 2:394 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 van de Wet op de economische delicten. De minister merkt op dat ook Mobilisation for the Environment de jaarrekening over het boekjaar 2022 niet heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en daarvoor de tijd heeft tot 1 januari 2024. De straf die Milieu-Adviesbureau Vollenbroek riskeert is een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete groot € 22.500,00, aldus de minister. De minister weigert echter om toe te zeggen dat handhavend zal worden opgetreden! Zij beroept zich op haar geheimhoudingsplicht, maar wijst erop dat sneller handhavend wordt opgetreden jegens personen met een voorbeeldfunctie.

We vinden dat overheden zich niet langer kunnen laten adviseren door Vollenbroek. Hij overtreed de wet – dat vindt de minister óók – en wetsovertreders behoren overheden niet te kunnen vertellen op welke wijze zij zich het beste aan de wet kunnen houden. Wetsovertreders behoren ook niet te worden betaald van ons belastinggeld. Hij behoort door onze overheid, zeker omdat hem als rechtskundig adviseur een voorbeeldfunctie wordt toegedicht, strafrechtelijk te worden vervolgd.

Omdat Vollenbroek niet één jaar, maar al vier jaar strafbaar handelt, is een gevangenisstraf van zes maanden zeer zeker niet ongepast of ongewenst. Sterker nog: daar betalen we graag 245 euro belastinggeld per dag voor!

Het FDF Bestuur,

30 november 2023 

Tags: geen tags