FDF

FDF komt met eigen landbouw visie.

FDF komt met eigen landbouwvisie. FDF zal haar langjarige landbouwvisie in januari 2024 overhandigen aan, onder andere, de grote winnaar van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, de PVV van Geert Wilders.

Met onze landbouwvisie hopen we het landbouwbeleid vanuit Den Haag ten goede te kunnen keren. Tevens bieden we met onze landbouwvisie inzicht aan politieke partijen over noodzakelijke wets- en beleidswijzigingen die ons de komende jaren moeten verlossen van de waanzin waarmee de sector onder de kabinetten Rutte geconfronteerd is!

FDF vindt het belangrijk dat de landbouwsector – inclusief de veehouderij én de visserij – in Nederland stand kan houden. Dat onze boeren kunnen blijven boeren en onze vissers kunnen blijven vissen, om miljoenen Nederlanders te kunnen voorzien van gezond en veilig voedsel.

Eind januari 2024 wordt de landbouwbegroting behandeld in de Tweede Kamer. Het is zaak dat onze FDF-visie en expertise dan wordt meegenomen en toegepast. En daar gaan we alles aan doen voor jullie!

Velen van jullie hebben vóór de Tweede Kamerverkiezingen en via de Boerderij Kieswijzer, al kennis kunnen maken met de landbouwstandpunten van FDF. Sterker nog, bij heel veel boeren die deze Boerderij Kieswijzer ingevuld hebben, kwam de FDF-landbouwvisie als beste optie uit de bus!  

Het is belangrijk dat we voor onze leden zelf onze visie, zorgen én oplossingen presenteren aan de politieke partijen en hun landbouwwoordvoerders. Tot in het recente verleden zijn de belangen van boeren slecht tot zeer slecht behartigd. Zoals aan de hoofdtafel van het Landbouwakkoord. Boeren van Noord tot Zuid-Nederland hebben aan de partijen die aan de hoofdtafel zaten, duidelijk gemaakt dat ze zich niet vertegenwoordigd voelden door hen, en het concept Landbouwakkoord niet steunden!

Door die druk van boeren en FDF werd er geen akkoord gesloten. Een fiasco voor demissionair minister van LNV, Piet Adema, die zich momenteel een zeer slecht verliezer toont en probeert via verdeel en heers, de boeren tegen elkaar op te zetten.

Dat is de realiteit vanuit Den Haag. Hierdoor zijn we er nog extra op gebrand om in te zetten op onze goede contacten in Den Haag.

Een van die goede contacten is de PVV. De afgelopen jaren heeft deze partij geen enkel FDF-protest overgeslagen. Ondanks de noodzaak tot hoge beveiliging was Geert Wilders er zelf regelmatig bij of werd de PVV vertegenwoordigd door Edgar Mulder of Dion Graus. Ze waren er om jullie te ondersteunen, de boeren van Nederland. Wij zijn blij dat de grootste politieke partij van Nederland nu open staat voor onze landbouwvisie en oplossingen. En ook andere politieke partijen zullen we op de hoogte brengen van onze oplossingsgerichte landbouwvisie. Want veel Tweede Kamerleden hebben de afgelopen jaren serieus ingezet op de oplossingen die FDF aangedragen heeft. Zoals Keurmerk FarmerFriendly dat meerdere keren in Kamerdebatten is genoemd en de Stikstof Depositie Waarde (SDW)– waar tot twee keer toe een motie over werd aangenomen. De laatste keer werd de tekst van de SDW-motie door de griffie van de Tweede Kamer (op eigen initiatief of gestuurd?) – en met negatieve effecten – veranderd. De griffie weigerde de aangepaste tekst weer om te zetten in de oorspronkelijke tekst van de motie. Demissionair minister Van der Wal heeft deze veranderde tekst aangegrepen om de motie naast zich neer te leggen. Onacceptabel!     

FDF is in 4 jaar tijd een factor van belang geworden voor de agrarische sector, met een brede ledenachterban die ons bevoegd mandaat geeft. FDF komt oprecht op voor het belang van boeren en tuinders. Wij hebben geen dubbele agenda en zijn niet afhankelijk van subsidiepotjes. Dat blijft zo, ook dit komend jaar! Word lid van FDF. Maak de invloed van FDF in 2024 nog groter dan in 2023. Garandeer jezelf van 100% boerenbelangenbehartiging. Wij zijn All4One!

En tot slot wensen wij iedereen een fijne jaarwisseling en een gezond en succesvol 2024 toe!

Het FDF Bestuur,

29 december2023 

Tags: geen tags