20210524 - sloopkogel

Alleen boeren behartigen boerenbelang!

FDF heeft alarmerende berichten ontvangen inzake het verkwanselen van de Nederlandse landbouwsector. Een alliantie van LTO, Bouwend Nederland en milieuorganisaties zou een stikstofplan hebben ontwikkeld dat aan de boeren fors grotere eisen oplegt met betrekking tot de emissiereductie, dan binnen de aangenomen wet. Zodat de bouw kan bouwen.
Volgens de beschikbare informatie “moeten de boeren hier blij mee zijn omdat de boeren zelf mogen meepraten en kiezen hoe ze de reductie willen realiseren”.

Deze organisaties, die worden gerund door ambtenaren en (oud)politici hebben geen enkel mandaat van de boeren van Nederland! Zij hebben, blijkens eerdere uitspraken, in meerderheid ook geen enkele affiniteit met onze sector. Voor hen geldt slechts eigen belang en hún verdienmodel. Immers, deze partijen leverden ons aan de Klimaattafels al eerder een streek: alleen de boeren hadden als sector de emissiereductie doelen van Europa, vastgesteld op referentiejaar 1990, al ruimschoots bereikt. Bovenstaande partijen wisten in de Haagse achterkamertjes te bereiken dat de peildatum 2005 werd waardoor de Nederlandse boeren opnieuw een forse reductie moeten leveren.
Wij stellen: geen herhaling van zetten!!!

Mochten de alarmerende berichten juist zijn, dan zegt FDF alvast het volgende: Geen enkele organisatie heeft het recht zich op te werpen als gemachtigde voor boeren die – bewust- geen lid zijn van deze organisatie. Elke organisatie die meent uit naam van deze boeren te kunnen dealen om de échte boerenbelangenbehartigers heen, doet er verstandig aan dat nog eens te heroverwegen.

Vorig jaar liet LTO het Landbouw Collectief uit elkaar spatten. Zeer tegen de zin van de boeren van Nederland, inclusief hun eigen leden! Daarmee heeft destijds de toenmalige LTO-voorzitter zijn laatste draagvlak in de sector verspeeld. Na een vol jaar blijkt uit een recente enquête de steun voor het Landbouw Collectief onverminderd groot: 78% van de boeren steunt de oproep van FDF om opnieuw een Landbouw Collectief te vormen. Om zo de boerenbelangen veilig te stellen. Een ezel stoot zich over het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen.
Pijnlijk duidelijk is, hoe klein het draagvlak voor LTO nog is als vertegenwoordiger van de landbouwsector. De tijd dat LTO het alleenrecht op het boerenbelang had, is allang voorbij. Ook LTO wordt inmiddels gerund door ambtenaren en oud-politici.

FDF waarschuwt – opnieuw – alle elementen, die een positie innemen die ze niet hebben.Back off! En bezint eer gij begint.

Het FDF-Bestuur
24 mei 2021

Tags: geen tags