20210127 - vrouwe Justitia

Farmers Defence Force betrekt opnieuw de Staat in rechte

Op 20 april 2021 heeft de kantonrechter, de Staat der Nederlanden veroordeeld om aan ons een schadevergoeding te betalen van € 3.000,00, omdat wij in het televisieprogramma Opsporing Verzocht ten onrechte in verband zijn gebracht met drie brandstichtingen in of nabij Bilthoven.[1]

Op 11 mei 2021 hebben wij (opnieuw) de Staat opgeroepen om voor de kantonrechter te verschijnen. Op 26 mei 2021 zal de eerste rolzitting plaatshebben. De door de Staat aangezochte advocaat heeft om uitstel gevraagd om op de vordering te reageren. In de regel wordt een eerste uitstel verleend. Wij verwijten de Staat, dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), in zijn rapport genaamd Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52, in strijd met de waarheid heeft gesteld of gesuggereerd, dat wij terroristische activiteiten ontplooien, terwijl door of vanwege ons georganiseerde of begeleide demonstraties niet vreedzaam zijn, en wij ons schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn geweest bij bedreiging van politici en agrariërs, het inrijden van een toegangsdeur van het provinciehuis van de Provincie Groningen en het bekogelen van (motor)agenten met zwaar vuurwerk vanuit een rijdende bus.

Daarmee zijn onze eer en goede naam aangetast. Dat is volgens ons onrechtmatig, namelijk in strijd met de wet of hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Wij vorderen (opnieuw) veroordeling van de Staat om aan ons een schadevergoeding te betalen, die volgens ons in totaal € 20.000,00 moet bedragen, namelijk € 10.000,00 voor de stichting FDF en € 10.000,00 voor de vereniging FDF. De omvang van het gevorderde bedrag hebben wij onder meer gebaseerd op de omstandigheden, dat in het concrete geval — anders dan in het eerdere geschil — geen rectificatie is geopenbaard, terwijl de gewraakte uitlatingen niet met de nodige voorbehouden zijn gedaan. Omdat het publiek geen onderscheid maakt tussen stichting en vereniging vinden wij, dat beide in gelijke mate in hun eer en goede naam zijn geraakt. Voor de weerlegging van de door de NCTV geopenbaarde stellingen of suggesties hebben wij onder meer verwezen naar:

  • een publicatie van 15 oktober 2019 van Nu.nl, waaruit volgens ons volgt, dat wij ons niet schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn geweest bij het inrijden van een toegangsdeur van het provinciehuis van de Provincie Groningen;[2]
  • een publicatie van 30 oktober 2019 van BN DeStem, mede inhoudende een citaat van een woordvoerder van het openbaar ministerie, waaruit volgens ons volgt, dat wij ons niet schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn geweest bij de kennelijk door de Staat bedoelde bedreiging van politici;[3] en
  • een publicatie van 18 december 2019 van RTL Nieuws, mede inhoudende een «Tweet» van de Politie Utrecht, waaruit volgens ons volgt, dat wij ons niet schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn geweest bij het bekogelen van (motor)agenten met zwaar vuurwerk vanuit een rijdende bus.[4]

Wij benadrukken, dat iedereen over ons mag schrijven, ook kritisch, maar wel steeds in lijn met de waarheid. De eerbiediging van onze eer en goede naam is belangrijk voor het behoud van onze geloofwaardigheid als belangenbehartigers van agrariërs.

FDF-Team Juridisch

24 mei 2021

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:3946.

[2] https://www.nu.nl/binnenland/6004098/lto-noord-veroordeelt-incident-boerenprotest-groningen-zaak-voor-politie.html.

[3] https://www.bndestem.nl/brabant/om-na-onderzoek-poll-farmers-defence-force-over-cda-is-niet-strafbaar~ae266d37/.

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4960506/agenten-zwaar-vuurwerk-protest.

Tags: geen tags