Farmers Defence Force

LTO-top zadelt leden op met onhaalbare stikstofreductie doelstelling Onbehoorlijk bestuur?!

In oktober 2019 sloten de boeren van Nederland voor het eerst in decennia de gelederen. Schouder aan schouder maakten we duidelijk dat halvering van de veestapel en afgedwongen krimp van het aantal boerenbedrijven een no-go waren. Eind oktober 2019 sloten dertien boerenbelangenbehartigers een pact en kwamen met een werkbaar stikstofplan, een oplossing voor Nederland waarmee in het eerste jaar drie keer meer stikstof werd gereduceerd als met de overheidsplannen en in het tweede jaar wel zes keer meer.

Den Haag zei ‘nee’ tegen het genereuze aanbod van de Nederlandse boeren. En Den Haag deed wat men in de politiek gewoon is te doen: verdeel en heers toepassen, samen met díe partijen die zich daarvoor wilden lenen.
8 Mei 2020 blies LTO het Landbouw Collectief op. 

 Plan zonder draagvlak

Samen met Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW, MKB Nederland en Koninklijke Bouwend Nederland, lanceerde LTO op 25 mei 2021 een gezamenlijk ‘stikstofplan’, waarbij LTO zelf heeft bedacht dat dit uit naam is van “de Nederlandse boeren”. Laten we alvast één ding duidelijk stellen: met dit plan legt LTO slechts een zware opdracht neer op de schouders van de eigen leden: LTO heeft geen mandaat om voor de niet-LTO leden te spreken. LTO vertegenwoordigd al jaren niet meer de meerderheid van de boeren (LTO mag daardoor ook al jarenlang niet meer aanschuiven bij de SER tijdens de CAO onderhandelingen).
Indien de LTO voorzitter van mening is dat zijn invloed verder reikt dan zijn eigen leden, het volgende: vanaf 1 juli 2021 treed de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Door deze wet wordt het mogelijk om bestuurders (en ook leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht) persoonlijk aansprakelijk te stellen indien zij onbehoorlijk bestuur plegen waaronder “het aangaan van verplichtingen die de spankracht van de vereniging of stichting overstijgen”. Dit plan werd van te voren met geen van de overige boerenbelangenbehartigers overlegd of besproken. Wanneer LTO meent de belangen (financieel of anders) van de FDF-leden te kunnen schaden, zal FDF de weg naar de rechter weten te vinden met de nieuwe wet in de hand. En inmiddels hebben wij in voldoende mate bewezen dat we doen wat we zeggen!

Het is schokkend dat een organisatie die zichzelf nog boerenbelangenbehartiger pleegt te noemen, zonder enige vorm van overleg, een dergelijk verstrekkend plan lanceert. Een plan waarvoor in de landbouw geen enkel draagvlak bestaat. Een plan waarmee de LTO-top halvering van de veestapel en halvering van het aantal boerenbedrijven lijkt te omarmen. Een no-go!  

Geen mandaat

Ook clubs als Natuurmonumenten en Natuur & Milieu hebben geen leden en dus ook geen maatschappelijk draagvlak óf mandaat. Het zijn door de overheid en postcodeloterij gefinancierde clubs die uitdrukkelijk hun eigen schimmige belangen vertegenwoordigen, als handlangers van een laffe overheid die deze pseudo-natuurorganisaties misbruiken om in de boerenbelangenbehartiging te infiltreren. Terwijl de niet-natuur-partijen onder dit plan, handig de nieuwe LTO-voorzitter voor hun karretje hebben weten te spannen door in te spelen op zijn enorme behoefte om “in the lead” te willen zijn. Om zo hun verborgen agenda voort te zetten zoals hen dat al jaren lukt: niets bijdragen aan het oplossen van het gecreëerde stikstofdebacle en zonder milieuvergunningen doorgaan met het veroorzaken van meer stikstofemissie. Want daartoe leidt dit stikstofplan: meer emissie door de partijen die hun vergunningen niet voor elkaar hebben. Alleen de boeren hebben sinds jaar en dag hun milieuvergunningen wél voor elkaar én hebben alle reductiedoelstellingen gehaald. Als enige sector!
De LTO voorzitter – die onlangs het aanbod om het Landbouw Collectief opnieuw samen op te starten, direct afsloeg – verkwanselt gretig de belangen van zijn leden aan zijn politieke ‘vrindjes’.

Wat behelst het plan?

Bovenstaande creatieve clubs leggen de gehele verantwoordelijkheid van de stikstofreductie neer bij de, bij LTO aangesloten, boeren. Ze willen feitelijk dat de LTO-leden een teruggang in stikstofemissie bereiken van in totaal 177 mol per ha, een teruggang van maar liefst 60,51%!  De 26% reductie die bij wet is vastgelegd en wordt opgelegd aan alle boeren, is al onrealistisch en onrechtvaardig, maar 60,51% voor deze selecte groep betekent vernietiging van elk toekomstperspectief voor de betrokken boeren.

Van die 177 mol komt 20% – dat is 60 mol – vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Wat resulteert in een geschatte stikstofreductie van in totaal 117 mol = 40% stikstofreductie tot 2030. Waarvan volgens het plan: “ 20 mol voor de landbouw is, 20 mol voor de industrie en 20 mol voor de bouw”. Dus: de LTO leden moeten eerst 60.51% stikstofemissie reduceren, om daarna 6,66% ontwikkelingsruimte terug te krijgen. 666, het duivelse getal. Precies wat dit plan is: een helse opdracht voor LTO leden, die zij opgelegd krijgen door hun nieuwe voorzitter.

Er moet 15 miljard euro beschikbaar gesteld worden door de overheid, stellen de opstellers van het plan. Het realiteitsgehalte van het plan is daarmee al ingehaald door de realiteit: het plan van het Landbouw Collectief kost slechts een schijntje in vergelijking met dit plan, is een stuk concreter in de te realiseren reductie en werd door Den Haag afgewezen. Het zou te duur zijn. Nog steeds is dit plan echter het meest innovatieve stikstofplan met toekomstperspectief voor de landbouw, dat de revue heeft gepasseerd.

Natuurinclusief?

Volgens de plannenmakers zal hun plan leiden tot natuur inclusieve landbouw. Als natuurinclusief minder voedselproductie betekent terwijl Nederland het meest duurzame voedselsysteem ter wereld heeft, betekent dat verplaatsing van productie naar elders, naar minder duurzaam. Naar twee, drie keer meer grond en grondstoffen nodig, om hetzelfde te produceren. Dat is geen winst voor natuur, klimaat en biodiversiteit.
Oplossing: zet in op de beste boeren. Die produceren voedsel met de kleinste impact op natuur, milieu en biodiversiteit. En wonen in Nederland!

Stikstofvisie FDF

Inmiddels legt FDF de hand aan een oplossing om als maatschappij samen uit de stikstofimpasse te komen. Onze stikstofvisie gaat uit van het vervullen van een gezamenlijke opdracht waarbij industrie, landbouw en de maatschappij/burger doelen krijgen om ieder een aandeel te leveren. Een stikstofvisie die alle partijen bewust maakt van de eigen invloed op zijn omgeving en alle partijen aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid. Daarin verschilt ons plan van het plan waaronder de voorzitter van LTO zijn handtekening heeft gezet: dat plan legt alle verantwoordelijkheid en lasten neer bij de boeren/de LTO leden. Voor dat plan bestaat geen draagvlak.

ALL4One

FDF is altijd duidelijk geweest waarvoor wij gaan: de belangen van onze boeren, onze leden. Daar strijden wij hard voor. Strijd mee. En word lid: farmersdefenceforce.nl/lid-worden van de jongste boerenbelangenclub waar halvering van de veestapel en afgedwongen krimp van de boerenbedrijven nog steeds een no-go zijn.
FDF = ALL4One.

Het FDF-Bestuur

25 mei 2021

 

 

 

 

Tags: geen tags