20210217 - potlood

Anti-veehouderij sekte rukt op, trappen we er in? Of rekenen we er mee af, 17 maart?

Framing – oftewel de kluit belazeren – is zo langzamerhand de corebusiness geworden van een groeiend aantal politici en ngo’s. Wij kennen inmiddels de niet-aflatende stroom leugens en halve waarheden van partijen als PvdD, GL en D66, hoewel het altijd weer schokkend is dat men zich tot deze manier van politiek bedrijven verlaagd. Dergelijk extremistisch gedrag en -gedachtegoed is puur bedoeld om de Nederlandse bevolking een rad voor ogen te draaien om de eigen agenda er door te kunnen rammen. Een agenda die men met de waarheid niet voor elkaar krijgt: de veehouderij uit Nederland vandaan. En alle middelen schijnen daarbij geoorloofd te zijn.

Uitstoot-truc Milieudefensie – FAO

Bij de maatschappelijke organisaties deed Milieudefensie onlangs een duit in het zakje: de uitstoot van FrieslandCampina, Vion en de VanDrie Group zou groter zijn dan die van het totale Nederlandse wegverkeer. Om dat verhaal kloppend te krijgen haalde Milieudefensie dezelfde truc uit die in 2006 al eens door de FAO werd uitgehaald: voor het vlees en de zuivel werd de uitstoot van de gehele keten meegenomen (alle kosten van het bewerken/de bewerkingswijze van het land en (voer)aankopen, tot en met de slacht van de dieren) terwijl voor het wegverkeer slechts de uitstoot via de uitlaatpijp werd meegenomen (het maken van de (vracht)auto’s, het onderhoud en maken van de totale infrastructuur – wegen, garages, sloop en klimaateffecten daarvan werden buiten beschouwing gelaten). Zo krijg je je leugen wel kloppend!
In 2008 volgde er direct scherpe kritiek op het FAO-rapport en gaf de FAO uiteindelijk in 2010 haar ongerechtvaardigde en onwetenschappelijke berekeningsmethode toe: bij gelijke emissievergelijking ligt de berekende mondiale output van veeteelt veel lager dan die van vervoer (5% tegenover 14%). Met andere woorden, het mantra ‘koeien-zijn-erger-dan-auto’s’, bleek al in 2008 fictie te zijn. In een heel kwalijke vorm!
Het zijn echter deze leugens, is uit onderzoek gebleken, die bij mensen in het hoofd blijven hangen ondanks rectificaties. Die wetenschap is kennelijk voor bepaalde organisaties en personen met gebrek aan ethiek, reden genoeg om er vooral mee door te gaan, om die eigen dubieuze agenda en dat ongefundeerde wereldbeeld, door te zetten. Milieudefensie stelt op haar site dat zij boeren de hand willen reiken om een systeemverandering in de landbouw te bereiken. Milieudefensie moet zich realiseren dat zij met hun onwetenschappelijke en onethische methodiek, alle vertrouwen van de Nederlandse boeren hebben verloren. En dat is jammer voor een club die  stelt te willen samenwerken.

Wantrouwen

Er was een tijd dat wetenschappers die de kluit belazerden, uitgespuwd werden door hun beroepsgenoten en de maatschappij die ze voorgelogen hadden. Zoals Diederik Stapel, die in 2011 als ‘wetenschapper’ publiceerde dat vleeseters asociale hufters waren – een onderzoek dat totaal op leugens bleek te zijn gebaseerd. Stapel werd uitgespuugd tot aan de dag van vandaag, van de mensen die zijn onderzoek bij publicatie luid schreeuwend onder de aandacht brachten, hebben we helaas nog steeds last: zoals het gepeupel dat de veehouderij vergelijkt met concentratiekampen en boeren met nazi’s… dat volk.
Die maatschappelijke verontwaardiging bij wetenschappelijk gelieg, is inmiddels verdwenen: de leugen regeert in Nederland al enige tijd, met een regelmatig op leugens betrapte premier – die verkondigde dat hij een leugen niet als een politieke doodzonde ziet – als historisch te kenmerken dieptepunt. Het huidige wantrouwen in politiek én wetenschap,  – waar diezelfde premier zich over beklaagd – vindt zonder twijfel een belangrijke oorsprong in dat hellende ethische vlak in de politiek en maatschappelijke organisaties die ‘wetenschap’ naar hun hand zetten.

Top 5

Als boeren hebben we iedere dag te maken met de effecten van leugens. Want de Nederlandse burger wordt gekneed en gevormd met een dagelijkse portie politiek gemotiveerde, kwalijke apekool van een groeiende groep aanhangers. Naast de leugen omtrent de uitstoot van de veehouderij, krijgen de Nederlandse boeren inmiddels ook ‘de afnemende biodiversiteit’, ‘een gebrek aan duurzaamheid’ en ‘het uitputten van de bodem’ in de laarzen geschoven. Die vorm van framing blijkt zelfs doorgedrongen tot in het Nederlandse bankwezen. Barbra Baarsma (D66) – Rabobank, lijkt te willen fungeren als dubieuze ‘voorganger’ van de anti-veehouderij sekte en is voor haar retoriek beloond met een CO2-divisie van de – voorheen – boerenbank.

De wetenschappelijke realiteit omtrent de Nederlandse landbouw is anders: In december 2019 publiceerde het gerenommeerde wetenschappelijk vakblad Nature, een rapport over de duurzaamste voedselsystemen wereldwijd. Nederland staat in de top 5! Het totale Nederlandse voedselsysteem – van productie tot consumptie – scoort hoog op onder andere: milieu, broeikasgasemissies, luchtkwaliteit, het voorkomen van waterverlies, gewassendiversiteit, biodiversiteit, landgebruik, energiegebruik, voorkomen van voedselverspilling en voedselveiligheid. Nederlandse boeren leveren dus een top-product dat zowel in Europa als wereldwijd nauwelijks te evenaren is! Klik hier voor het wereldkaartje met duurzaamste voedselsystemen.

Conclusie: wereldwijde schade bij afbouw Nederlandse landbouw

Elke politiek gemotiveerde  ingreep in de Nederlandse landbouw, leidt tot wereldwijde schade aan het milieu, want bijna nergens anders op de wereld wordt zó efficiënt en zó ecologisch verantwoord voedsel geproduceerd. Elke hectare land die in Nederland zal worden onttrokken aan de landbouw, kost meer dan 1 hectare in het buitenland; kost ongerepte natuur. Want de opbrengsten van onze hectares zijn gewoonweg noodzakelijk om een groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Onderzoek van het Amerikaanse landbouwministerie toonde al aan dat de Green Deal / Farm2Fork-ideologie, de honger op de wereld sterk zal vergroten. Elke Nederlandse boer die stopt door de treiterpraktijken van de Nederlandse overheid en ngo’s, betekent verlies aan duurzame voedselproductie, plús een rechtstreekse schending van het Verdrag van Parijs waarin is vastgelegd dat voedselbeleid niet mag uitmonden in meer honger wereldwijd!

Anno 2021 hebben we in Nederland te maken met een politieke agenda die niet in het belang is van duurzaamheid. Het zou goed zijn als de Nederlandse burger zich dat realiseert. De Nederlandse boer wordt van zijn grond verjaagd om de komende jaren ons land vol te bouwen. Waarmee onze milieuproblemen worden vergroot. De zwarte sneeuw die vorige week werd gezien rondom Tata Steel, is hetgeen in de Randstad iedere dag opnieuw wordt ingeademd. Mét goedkeuring van de Nederlandse overheid. De landbouw-kritische clubs heb ik er niet over gehoord. De landbouw moet inleveren, de zware industrie mag door. Omdat waarheid en wetenschap er niet meer toe doet.

Ontwaakt de Nederlandse bevolking nog op tijd? Op 17 maart mag iedereen weer een kruisje zetten bij een politicus met wiens gedachtegoed we de komende jaren te maken hebben. Denk na. Stem wijs. En blijf kritisch.

Het FDF-bestuur

17 februari 2021

 

Tags: geen tags