20210212 - ik geef je geluk

Welk verdienmodel heeft meerwaarde? Presentaties overleggen FarmerFriendly – CBL

Tijdens het overleg tussen de FarmerFriendly-partners (DDB, FDF, NAV, NFO en NVP) het CBL, Rabobank en andere ketenorganisaties op 10 februari jl. zijn een aantal presentaties gehouden. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben de overige partijen inhoudelijk gereageerd op Keurmerk FarmerFriendly en heeft het CBL hun visie gepresenteerd genaamd “Verdienmodellen en waardering in de keten”.
De FarmerFriendly-partners hebben hun visie en ervaringen met diverse Keurmerken gepresenteerd en aangegeven waar het in de keten aan schort met betrekking tot het verdienmodel voor de boer en in hoeverre Keurmerken daarop een antwoord (kunnen) zijn: Ondanks grondig onderzoek hebben de FarmerFriendly partners geen Keurmerk kunnen ontdekken dat de boer een eerlijke prijs garandeert. Vervolgens heeft de FDF voorzitter Mark van den Oever een presentatie gehouden over marktmacht.
De voorstellen die het CBL op 10 februari presenteerden waren een voortzetting op ‘oude koeienpaadjes’ die voor de Nederlandse boeren zeker niet naar een betere inkomenssituatie zullen leiden. We hebben de overige ketenpartners, volgens afspraak, de gelegenheid geboden om uiterlijk 2 april met een voorstel te komen dat beter is dan FarmerFriendly: een verdienmodel of Keurmerk dat niet opnieuw een verzwaring van voorwaarden en eisen betekent die voortborduren op oude en ongeschikt gebleken structuren maar een daadwerkelijk verdienmodel waarmee direct extra geld beschikbaar komt op de boerenerven.
Onderstaand vinden jullie de links naar de verschillende presentaties. We vinden het belangrijk dat jullie weten welke voorstellen er precies zijn gedaan door de verschillende partijen, zodat jullie zelf een oordeel kunnen vormen. Tevens hebben we de presentatie van 14 januari bijgevoegd van FDF over Keurmerk FarmerFriendly.

14 januari 2021:

Presentatie Keurmerk FarmerFriendly

10 februari 2021:

Presentatie Keurmerk FarmerFriendly

Presentatie CBL  ‘Verdienmodellen en waardering in de keten’

Presentatie Keurmerk FarmerFriendly ‘Macht van de markt in de Agri-sector’

Heb jij al een conclusie getrokken wie het beste verdienmodel voor jouw heeft gepresenteerd en daar het hardst voor zal vechten? Word lid van FDF via:  farmersdefenceforce.nl/lid worden 

Tags: geen tags