logo-farmer-friendly-keurmerk-en-fdf

FarmerFriendly maakt mooie stappen vooruit: Keurmerk en Coöperatie zijn een feit!

Keurmerk FarmerFriendly. Het is bij uitstek het mooiste en meest veelbelovende initiatief sinds jaren dat vóór boeren werd gepresenteerd. Met Keurmerk FarmerFriendly hebben we een route gevonden die niet direct stuk slaat op de muur van de Mededingingswet: de doodlopende weg van vele andere, goedbedoelde initiatieven. Géén Keurmerk zoals al die anderen, die eisen opleggen aan de boer op straffe van kortingen en uitsluiting. Waarbij de opbrengsten in de zakken van derden vloeien die zelf geen cent investeren in de door hen opgelegde eisen…

Maar een Keurmerk van de boeren áán de supermarkten, aan de afnemers. Een medeverantwoordelijkheidsheffing voor al die opgelegde , kostenverhogende eisen waarvoor nooit één cent is betaald.

Registratie en coöperatie

Om een Keurmerk in de markt te mogen zetten, moet je aan erg precieze eisen voldoen. Het FDF-team heeft veel tijd besteed aan het voldoen aan deze eisen, samen met juristen.
En met succes: sinds vorige week staat Keurmerk Farmer Friendly officieel geregistreerd. Allereerst voor de Benelux maar volgende maand voor heel Europa.
En dat is niet het enige goede nieuws. Sinds vorige week is ook Coöperatie FarmerFriendly (CFF) officieel opgericht.

Jullie zien: er worden belangrijke stappen vóóruit gemaakt. Stappen naar een eerlijker verdeling van de marges. FarmerFriendly betekent het einde aan de alleenheerschappij van de afnemers. Aan het opleggen van eisen zonder kostenvergoeding!

Eerlijke prijs

Burgers hebben herhaaldelijk aangegeven dat ze willen dat boeren een eerlijke prijs krijgen. Dat een meerprijs die bij de boeren terecht komt, geen probleem voor ze is. Onze afnemers en de supermarktbazen moeten daar nog wél even van overtuigd worden. Want ze staan nog niet te springen om de geweldige machtspositie die zij al jaren innemen, voor zelfs maar een klein gedeelte af te staan. Om een beetje van hun weelde te delen.

Same old, same old

Dus borduren zij voort op oude wegen, op uitgesleten paden. Same old, same old. Met méér eisen voor de boer, voor een schamele grijpstuiver, die de kosten nooit dekt omdat de superbazen niet de moeite doen die kosten voor de boer in beeld te brengen. ‘Ketensamenwerking’ noemt men dat, terwijl er van echte ‘samen’-werking geen sprake is. De ‘keten’ is een dictaat voor boeren. Het tegenovergestelde van FarmerFriendly.

FarmerFriendly. Welke supermarkt toont als eerste ballen en draagt die gerechtvaardigde 3% af? En welke supermarkt mag opnieuw boeren op de stoep verwachten? Met recht, ontevreden boeren. Het water staat de Nederlandse boer aan de lippen. Het is tijd voor FarmerFriendly. Tijd voor die eerlijker prijs voor de Nederlandse boer. En sinds vorige week zijn we weer dichter bij dat resultaat.

Het FDF – Bestuur

1 maart 2021

Tags: geen tags