FDF-logo-featured

Bericht NOS over productie melkkoeien voedt gevoeligheden

Vorige week liet FDF weten – aangaande de berichtgeving van NOS over het verwijderen van de naam van de zendauto’s in verband met bedreigingen – dat we bij de NOS een contactpersoon hebben aan wie we nieuwsmissers over de veehouderij door kunnen geven. Vandaag moesten we weer noodgedwongen contact opnemen door het artikel “Koeien produceren steeds meer melk en daar is niet iedereen blij mee”, een framend artikel met onjuistheden over de Nederlandse melkveehouderij. Een artikel dat gevoeligheden voedt. Jammer genoeg is het artikel, op het moment van schrijven van dit commentaar, nog steeds onvoldoende aangepast.

Het artikel werd op basis van informatie van de Dierenbescherming geschreven, met daarin een aantal vooringenomenheden die gewoonweg niet kloppen. Dat koeien meer melk geven per dier dan in het verleden, heeft aanzienlijke voordelen in plaats van nadelen: met meer melk per koe, heb je minder dieren nodig om dezelfde hoeveelheid melk te produceren en spaar je dus heel veel voer, mest, water, CO2, stikstof etc uit. Het is de duurzaamheid waardoor Nederland in de top 5 staat van meest duurzame voedselsystemen (Nature, december 2019). Als we deze duurzame trend de komende jaren voort zetten, kunnen we in 2050 voldoen aan een dubbele vraag naar zuivel, waarbij we met 20% minder koeien toe kunnen dan we nu hebben. Zie plaatje:


Bron: Food Forward Analysis 2013

Diergezondheid

De melkveehouderij staat in Nederland op een dusdanig hoog niveau, dat een hogere productie geen probleem is voor de koeien. Dat een koe wel 25 jaar kan worden zoals de Dierenbescherming stelt, kan onder bepaalde ideale omstandigheden waar zijn, maar in de natuur – omringt met natuurlijke vijanden en zeker zonder (veterinaire) zorg – is dat niet het geval: daar staat een kreupele klauw, strenge winter of voertekort door droogte al garant voor een kort leven. Daarnaast is de koe van vandaag niet meer het oerrund waar de zelfverklaarde dierenliefhebbers het over hebben.

Dat koeien door een te hoge productie kwalen krijgen aan uiers en klauwen waardoor ze te jong moeten worden vervangen, raakt eveneens kant noch wal. Iedere boer is gebaat bij een goede diergezondheid: koeien te vroeg afvoeren betekent veel meer kosten dan baten.

‘Zeikstuk’

De zeer geringe marges door de te lage melkprijs én steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de melk die via wetgeving en regels worden opgelegd, zijn de belangrijkste redenen dat boeren koeien vervangen. Een positieve bijdrage aan het verbeteren van díe omstandigheden door de Dierenbescherming,  in plaats van een onjuist ‘zeikstuk’ publiceren, zou wél toegevoegde waarde kunnen hebben.

Onjuiste en onvolledige berichtgeving zoals dit bericht van NOS, framen onterecht de melkveehouderij in Nederland en voeden de polarisatie. Deze keer 100% door onzorgvuldige journalistiek. Helaas.

Het FDF – Bestuur

26 oktober 2020

Tags: geen tags