fdf-opinie-featured

De anti-landbouwwet van Minister Schouten

Biedt de Kamerbrief wetsvoorstel stikstofreductie en natuurbescherming oplossingen? Of slechts  ‘adders onder het gras’ voor de landbouw? De 55 pagina’s tellende Memorie van Toelichting bij de Kamerbrief, beloofd slechts het laatste voor de Nederlandse boeren.

Dit Kabinet heeft de jacht op de beschikbare ruimte in Nederland geopend. En die ruimte wil men halen bij de boeren. Dat bleek in april jl. al uit de Kamerbrieven van Minister Schouten en Minister Ollongren – Binnenlandse Zaken; het ministerie waar de toekomstige Omgevingswet onder gaat vallen. In de Omgevingswet zit het overgangsrecht dat slechts 10 jaar geldt. Waarmee onze bestaande rechten en vergunningen waardeloos worden en latente ruimte zal verdampen. Dit wetsvoorstel is een ruimtelijke ordeningswet, vermomd als milieumaatregel. Die een groot aantal boeren onvrijwillig naar de uitgang gaat begeleiden, als wij niet ingrijpen.

Een anti-landbouw wet. Dus houdt de Minister vast aan vastgestelde kritische depositie waardes (KDW) terwijl al bij 43 N2000 gebieden is gebleken dat de KDW zo scherp is gesteld dat hij onhaalbaar is. En gebruikt de Nederlandse overheid rekenmodel Aerius/OPS, terwijl in de EU gewerkt wordt met Lotos-Euros/Emep, een rekenmodel waarmee de landbouw de doelstelling voor 2030 al gehaald heeft! Dit voorstel biedt geen oplossingen voor mensen die te goeder trouw hebben gehandeld, geen deugdelijk registratiesysteem en geen rechtszekerheid voor betrokkenen.

Nederland is één van de weinige EU-landen waar overheidsbesluiten niet getoetst hoeven te worden aan de Grondwet. Waardoor Nederlanders naar het Europese Hof moeten voor het halen van hun  (grond)rechten. Waardoor het jaren kost voor onrechtmatige beleidsbesluiten herstelt worden. Waardoor wij opgescheept worden met de rotzooi en schade veroorzaakt door Ministers en het Parlement, die zo van onze democratie een bananenrepubliek maken.

Voelen beleidsmakers zich daardoor gevrijwaard van verantwoordelijkheid om de rechten van boeren en burgers te respecteren? De berg papier die het Ministerie van LNV in de derde week van oktober heeft uitgebraakt, lijkt daar opnieuw het resultaat van: schending van onze rechten omdat bij de jacht op de beschikbare ruimte in Nederland, blijkbaar alles geoorloofd wordt geacht.

Is dat niet de voedingsbodem voor de boerenprotesten en het wantrouwen tegen de politiek?

Dit wetsvoorstel maakt één ding overduidelijk: actievoeren én procederen, blijft noodzaak!

Om ónze rechten te verdedigen. ALL4ONE!

(deze bijdrage werd geschreven voor Agrio 24 oktober 2020)

Het FDF-Bestuur

25 oktober 2020

Tags: geen tags