hand

Burgemeesters: Kom op voor de democratie! Verbied antidemocratische betogingen van linkse anarchisten!

De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen overtuigend gewonnen.

In verschillende grote steden wordt inmiddels door extreemlinkse anarchisten ‘geprotesteerd’ tegen de aanvaarding van de verkiezingsuitslag. Wij vinden dat de burgemeesters van de betrokken gemeenten deze ‘betogingen’ moeten verbieden!

Onze betogingen zijn ook vaak verboden en ons recht op vrijheid van vreedzame betoging is daardoor beknot. Echter, onze betogingen zijn steeds zonder deugdelijke grondslag verboden! De betogingen tegen de verkiezingsuitslag zijn antidemocratisch en daarmee gevaarlijk voor de samenleving.

Wij vinden dat de Grondwet (Gw) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geen belemmering oplevert om zulke ‘betogingen’ te verbieden.

Wet

De Nederlandse wet voorziet in de bevoegdheid van de burgemeesters van de betrokken gemeenten om een bijeenkomst te verbieden. Dat kan met toepassing van artikel 5 lid 1 Wet openbare manifestaties (Wom), of artikel 175 lid 1 Gemeentewet (Gemw) of artikel 176 lid 1 Gemw. Volgens ons brengen ‘betogingen’ die zijn gericht tegen de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen met zich mee dat zij niet onder het bereik vallen van het recht op vrijheid van vreedzame betoging!

Het doel van de ‘betogingen’ is de ondermijning van de democratie. De ‘demonstranten’ pleiten tegen de aanvaarding van de verkiezingsuitslag. Dat lijkt ons niet verenigbaar te zijn met het recht op vrijheid van vreedzame betoging, dat toch juist tot doel heeft om de democratie te waarborgen!

Burgemeesters

Mochten burgemeesters nu toch van mening zijn dat deze als ‘betogingen’ vermomde anarchistische rellen onder het bereik vallen van het recht op vrijheid van vreedzame betoging, is wat ons betreft een verbod toch de enige optie. Uit artikel 9 Gw en artikel 11 lid 2 EVRM vloeit voort dat een betoging kan worden verboden, zolang het verbod een wettelijke basis heeft en noodzakelijk is in een democratische samenleving om een legitiem doel te kunnen bereiken in die zin dat het verbod beantwoordt aan een dringende maatschappelijke behoefte en proportioneel is.

Hierboven is vastgesteld dat de burgemeesters van de betrokken gemeenten volgens de Nederlandse wet bevoegd kunnen zijn om een bijeenkomst te verbieden. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens lijkt voort te vloeien dat een verbod van een ‘betoging’, die tot doel heeft om de democratie te ondermijnen, spoedig de noodzakelijkheidstoets zal kunnen doorstaan in het belang van de nationale veiligheid.

Volgens ons mag dus – op grond van diverse uitspraken van het EVRM – van de autoriteiten worden verwacht dat antidemocratische ‘betogingen’ worden geweerd!

Farmers Defence Force roept de burgemeesters van de betrokken gemeenten daarom op om eindelijk op te komen voor de democratie en de ‘betogingen’ tegen de aanvaarding van de verkiezingsuitslag te verbieden. Draag bij aan het behoud van de democratie en voorkom dat een handjevol extreemlinkse anarchisten de koers van het land bepaalt!

Het FDF Bestuur,

23 november 2023 

Tags: geen tags