fdf-opinie-featured

Opinie: Tjeerd de Groot en integriteit

Tjeerd de Groot slaat op 5 mei 2020 wild om zich heen in een titelloze blog op tjeerddegroot.com (even naar beneden scrollen; naar 5 mei) naar aanleiding van boerenkritiek op de uitlatingen van Rabo-bobo Barbara Baarsma (D66). Een blog waarin hij bovendien iedereen die het niet met hen eens is, uitsluit én ons een kijkje geeft in zijn gekwetste trots – want, zijn ouwe vrindjes pruimen hem niet meer … De lange klaagzang had echter ook in één alinea gekund: Tjeerd wil zijn ‘richting’; zijn versie van ‘Kringlooplandbouw’ opleggen aan alle Nederlandse boeren. Want die gaan over ecologische grenzen heen en het moet allemaal “natuur inclusief”!

Kringlooplandbouw is een even nobel als kinderlijk naïef streven. En juist Tjeerd weet dat, want hij heeft in zijn vorige leven keuzes gemaakt voor duizenden melkveehouders die de productierealiteit van vandaag hebben gecreëerd. En ook als politicus zet Tjeerd nog steeds graag zijn handtekening onder handelsverdragen en voorwaarden aan boeren waardoor hij de huidige realiteit in stand houdt.

Natuur inclusief

Er is in Nederland geen enkele boer – ook die ‘redelijke’ niet waar Tjeerd het over heeft – die in staat is om zonder zware subsidies, de zogenaamd ‘natuur inclusieve’ landbouwmethode uit te oefenen. In de orde van grootte waarin er nu overheidssubsidie voor natuur inclusieve landbouw beschikbaar is, komt slechts 10% van het beschikbare landbouwareaal in Nederland in aanmerking voor deze subsidies. En dat zijn de feiten.

En dat natuur inclusief en biologisch boeren ook ten koste van duurzaamheid en dierenwelzijn kan gaan, schijnt de Randstedelijke D66-grachtengordel maar niet te willen begrijpen. Natuurlijke- en bodemomstandigheden zijn echter niet maakbaar! Zoals Boer Bart – bekend geworden als biologisch boer zonder krachtvoer – in zijn blog ‘Tot hier en niet verder’, in november 2019 openhartig deelde.

Over ecologische grenzen 

Tjeerd en Barbara stellen dat de Nederlandse landbouwmethode en -export over ecologische grenzen heen gaan. Noemen dit zelfs de feiten. Die liggen echter een stuk genuanceerder: Met het huidige consumptiepatroon van de gemiddelde Nederlander, kunnen per hectare 5 mensen worden gevoed (Bron: PBL). Voor 17 miljoen Nederlanders hebben we 3,4 miljoen hectare landbouwgrond nodig. Nederland heeft 1,8 miljoen hectare landbouwgrond. Conclusie: met het huidige Nederlandse consumptiepatroon gaan we over ecologische grenzen heen en níet door onze landbouwmethodes: er zijn nu al veel te weinig hectares om alle Nederlanders te voeden.

Kringloop-, extensieve -, of biologische landbouw zullen die balans nog verder uit het lood trekken. Wat onze landbouwexportcijfers vooral aantonen is dat we een ultieme handelsnatie zijn, wat resulteert in een enorme exportwaarde – om al die noodzakelijke voedselproducten te kunnen importeren van die 1,6 miljoen hectare die we buiten onze grenzen nodig hebben om iedereen te kunnen voeden.

Top 5 meest duurzame voedselsystemen

Tjeerd verwijt de boeren ‘selectief citeren’. Maar is er zelf ook niet vies van: Tjeerd stelt dat wij moeten verduurzamen, maar ‘vergeet’ te vermelden dat het gerenommeerde wetenschappelijke blad Nature, in december vorig jaar, de Nederlandse landbouwmethode in de Top 5 zette van landen met de meest duurzame voedselsystemen: “Het geheel van de keten in Nederland, van productie tot consumptie, scoort goed”, aldus Nature.

Aanslag op de beschikbare ruimte

Tjeerd praat in zijn blog ook over integriteit’, over ‘excommunicatie’ zelfs. Maar hoe integer is D66 zelf over Kringlooplandbouw? Tjeerd’s partijgenoot minister Ollongren, kondigt in haar Kamerbrief van 23 april 2020, een forse aanslag aan op de beschikbare landelijke ruimte. Minstens 78.000 hectare. Niet voor kringlooplandbouw, maar voor fors meer huizen, bedrijfslocaties, zonneparken, windparken én bos. Bos, omdat het Kabinet, SBB en Natuurmonumenten- zwaar gesubsidieerd – de natuurgebieden laat leegkappen om “nieuwe natuur te creëren” (twee keer de ultieme tegenstelling). Waarna het hout verdwijnt in luchtvervuilende en broeikasgas producerende biomassa energiecentrales. En 78.000 hectare minder landbouwgrond betekent dat we voor in ieder geval 390.000 Nederlanders extra, voedsel moeten gaan importeren. Allesbehalve Kringloop!

Als Tjeerd werkelijk voor kringlooplandbouw wil pleiten – en dus meent wat hij zegt, zal hij rap een forse draai moeten maken, zelfs al zal dat tot ‘excommunicatie’ leiden door zijn geloofsgenoten in het groene front. Dan zal hij zich moeten uitspreken tegen biomassacentrales, zonneparken- en windparken op landbouwgrond, tegen ethanolfabrieken en biovergisters die de opbrengsten van landbouwgrond vernietigen. Tegen palmolieplantages die dienen om biodiesel van te maken. Allemaal om de Nederlandse economie te laten draaien.

Als landbouwgrond weer puur voor het produceren van voedsel wordt gebruikt, hoeft het tropisch regenwoud niet te worden gekapt voor bijvoorbeeld soja plantages – behalve misschien voor de vegetarische maffia…

Lichtje in de koelkast

Maar Tjeerd, jij pleit ook voor zonneparken en voor windenergie, voor biodiesel, biomassa enz. Jij bent ook deel van ons probleem en niet van onze oplossing. Omdat jij er, net zoals jouw partijgenoten voor gekozen hebt dat het belangrijker is dat het lichtje in je koelkast brandt, dan dat er wat in staat. Omdat jij er, net als je partijgenoten, voor hebt gekozen de loopjongen te zijn voor de multinationals die een verdienmodel hebben gemaakt van de klimaat religie: die ze puur misbruiken voor hun eigen gewin.

Dictaat 66

En dan kan je razen en tieren en boeren onredelijk noemen, of dreigboeren. Je kan iedereen die het niet met je eens is, laten verbieden, of zelfs monddood maken – want daar heeft dit Kabinet waar jij deel van uitmaakt ook al een wetsvoorstel voor uitgewerkt! Jij en jouw partij D66 zijn niet van het overtuigen, niet van het overleg en zeker niet van het oplossen van milieuproblemen.

D66 is van het dictaat. Van het slikken of stikken. Van de volksverlakkerij en er tegelijkertijd een andere agenda door drukken waarbij je boeren van hun land gaat verdrijven met onteigeningsprocedures.

Leve de Nederlandse boer

Ondertussen durf je boeren te beschuldigen van intimidatie en noem je hun bezwaren een smakeloze bijzaak. Jouw verborgen agenda, de agenda van dit Kabinet, veroorzaakt heel veel ellende. Op jullie vuilnisbelt aan dictaten voor de boeren zal geen natuur floreren, zal geen kringloop zich sluiten. Een kringloop die de Nederlandse boeren al eeuwenlang wél sluiten; in én met de natuur. Voor henzelf, voor hun opvolgers en voor de aarde.

Leve de Nederlandse boer!

11 mei 2020
Sieta van Keimpema,
Bestuurslid FDF