20230302 - FF - Vakensnotering

FarmerFriendly: Kop boven het maaiveld

Als er de afgelopen jaren één positief initiatief voor het boeren-verdienmodel ontwikkeld is, is het Keurmerk FarmerFriendly wel. Een Keurmerk dat direct al op veel steun van boeren kon rekenen, maar ook kon rekenen op de sympathie van de Nederlandse bevolking: in 2020 kwam FarmerFriendly al voor op een lijst met bekende keurmerken, in een marktonderzoek van Zest Marketing. Terwijl FarmerFriendly toen nog niet actief was op de markt.

Het initiatief werd inzet van een onderhandelingsronde met supermarktketens en de magnaten uit de voedselverwerking, die het keurmerk blokkeerden: zij zaten én zitten niet te wachten op initiatieven waardoor boeren een sterkere positie krijgen in de keten.

Maar FarmerFriendly kreeg een tweede kans – in een andere vorm dan het originele concept – door de inspanningen van FDF Team Varkens. Er werden twee slachterijen gevonden die met het keurmerk FarmerFriendly aan de slag wilden. Zij betalen een plus op de marktprijs en mogen het logo daarom gebruiken.

Inmiddels levert het keurmerk een groeiende groep Nederlandse varkenshouders een plus op hun opbrengstprijs op!  Daarnaast werd drie weken geleden de FarmerFriendly varkensnotering een feit. Uit een polletje op de site van Pigbusiness.nl bleek dat de FarmerFriendly varkensnotering, breed gedragen wordt als een aanwinst voor de varkenshouders.

Kennelijk is dat weer tegen het zere been van bepaalde elementen in de sector. De elementen die een sterke positie hebben in de keten en geen concurrentie of bemoeienis dulden. Die elke kop boven het maaiveld af willen maaien vóór het hen raakt.

Woensdag 1 maart verscheen er opeens een artikel op Boerderij.nl dat op zijn minst suggestief te noemen is, onjuiste informatie bevat en er op gericht lijkt om een negatieve tendens te ontwikkelen over FarmerFriendly. Het is een opvallende stap van Boerderij.nl. Een stap die zij ten aanzien van andere beginnende initiatieven, nooit hebben ingenomen. En wat suggereert Boerderij.nl met hun opmerking over slachterijen die varkenshouders uitsluiten die eerder varkens exporteerden? Dat er sprake is van kartelvorming/ oneerlijke handelspraktijken? Welke positie wenst Boerderij.nl hier in te nemen met deze kwalijke en ongefundeerde suggestie?

Navraag, tenslotte, van FDF Team Varkens bij Tönnies, of zij gebeld waren door Boerderij.nl, leverde  ontkennende reacties op, dus ook daar klopt het Boedrij.nl verhaal niet. De vraag die rijst is waarom Boerderij.nl zich tot een dergelijk vooringenomen roddelartikel laat verleiden?

De FarmerFriendly varkensnotering scoort al drie weken boven de noteringen van Nederlandse slachterijen. Krijgen Nederlandse slachterijen nu al last van het feit dat de FarmerFriendly varkensnotering aantoont dat de Nederlandse slachterijen onder de maat uitbetalen/presteren?

En heeft het kartel nu besloten dat Boerderij.nl behulpzaam kan zijn om de boeren dom te houden terwijl de slachterijen de boeren wel arm zullen houden? Het lijkt er wel op.

Een paar feiten. FarmerFriendly:

  • wordt gedragen door de boeren
  • en afgewezen door de verwerkers en supermarkten
  • heeft een groeiende afzet
  • ziet een stijgende lijn met aanleverende varkenshouders
  • scoort week op week met een hogere notering dan de Nederlandse slachterijen
  • is een jong en nieuw initiatief met veel potentieel
  • herbergt een gigantisch positief potentieel voor andere sectoren
  • betekent bij doorontwikkeling het einde aan de status quo van de slachterijen
  • laat alle varkenshouders profiteren van het succes van FarmerFriendly

De afzet van varkensvlees in de FarmerFriendly-keten staat aan het begin van een mooie groeicurve. De top in prijsniveau en voorwaarden, is nog niet bereikt. Sinds drie weken hebben we nu een weeknotering maar we verwachten dat we jullie de komende weken en maanden nog meer verbeteringen in ons concept kunnen melden. Ook hebben we de toezegging dat we niet alleen gaatjes mogen vullen maar 52 weken per jaar mogen leveren. En zal er speciale aandacht en waardering zijn voor diegenen die er vanaf het begin de schouders onder hebben gezet! Meld je dus snel aan en zit vooraan op de trein.

Net als vorig jaar gaan we weer informatiebijeenkomsten organiseren voor belangstellende varkenshouders: leden en niet-leden. Kom je dan zelf informeren over wat FarmerFriendly voor jou kan betekenen. Houd je mail en onze site in de gaten.

Bestuur – FDF
Team Varkens

02 maart 2023

Tags: geen tags