FDF-logo-featured

Mededeling: demonstratie 3 maart RFC Hoofdkantoor AFGELAST

Sinds FDF kenbaar heeft gemaakt, morgen 3 maart een korte demonstratie bij het hoofdkantoor van RFC in Amersfoort te willen houden in verband met de desastreuze bedrijfsresultaten en het afwentelen van de lasten daarvan op de schouders van de leden-melkveehouders, is er veel rumoer ontstaan tussen melkveehouders onderling. In de appgroepen maar ook tussen onderlinge buren, die elkaar sinds de oprichting van FDF helpen en ondersteunen.

Bijna zonder uitzondering zijn ze het er over eens dat wat RFC haar leden aandoet – met het inhouden van de nabetaling en het niet uitkeren van dividend op certificaten van obligaties, terwijl in het concern zelf de euro’s rijkelijk vloeien met bonussen en uitbreiding personeel – niet kan. Echter, er is geen overeenstemming onder de melkveehouders of daar via FDF voor moet worden gedemonstreerd.

Omdat voor FDF, ALL4ONE het allerbelangrijkste is binnen de agrarische sector, hebben we ons beraden als bestuur en regio beheer en besloten dat we: MORGEN GEEN ACTIE VOOR HET RFC HOOFDKANTOOR ZULLEN VOEREN. De demonstratie is bij deze afgelast. 

Dat neemt niet weg dat we de steekhoudende punten, opgesteld in het belang van de RFC (en FDF) leden, alsnog aan RFC mee zullen delen. RFC NV leeft boven haar stand terwijl het ook bestuurlijk aan veel zaken schort. Vandaag melden zich bij FDF ook bestuurders en ledenraadsleden die dit erkenden. We geven hen derhalve de volgende adviezen mee waarvan één heel duidelijk en niet-onderhandelbaar is: binnen RFC moeten ledenraad en bestuur hun zaken op orde stellen – zo snel mogelijk, maar RFC/Schumacher stopt per direct met zijn bemoeienis met FarmerFriendly en onze onderhandelingen met CBL leden daaromtrent!

Verdere adviezen zijn:

 • Intrekken voornemen tot inhouding melkgeld in verband met reeds uitbetaalde nabetaling
 • Opschonen personeelsbestand: veel te veel ‘stropdassen’ in verhouding tot leden-melkveehouders
 • Bovenwettelijke maatregelen schrappen uit leveringsvoorwaarden
 • Stemrecht terug naar alle leden
 • Ledenraad en bestuur nemen hun taak serieus als toezichthouder
 • Geen inmenging bestuur en directie RFC in belangenbehartiging boeren
 • Onafhankelijk budget voor leden om de jaarcijfers en het beleid te laten evalueren en controleren
 • Geen herverdeling meer van melkgeld: premies uit de markt
 • Geen nieuwe melkstromen meer: eerst de bestaande beter verwaarden
 • Stoppen met Natuurmonumenten: geen NGO’s meer in bestuursfuncties
 • Terugdraaien uitkering uitbetaling korte termijn bonussen directieleden
 • Schrappen van alle bonussen en loonsverhogingen in de NV in 2021 en schrappen vergoedingen bestuursleden 2021

RFC moet terug naar de basis: melk verwerken voor de hoogste melkprijs, bijzaken die daar niet aan bijdragen: afstoten.

FDF is zeer betrokken bij haar leden melkveehouders. Zoals we ons zeer betrokken voelen bij alle agrarische sectoren. We hebben een sterk en eensgezind FDF nodig om onze doelen: eerlijker prijzen en eerlijker beleid, te behalen. Daar doen we het voor. En dat kan alleen met ALL4ONE.

Het FDF-Bestuur

2 maart 2021

 

Tags: geen tags