20210127 - vrouwe Justitia

Farmers Defence Force wraakt kantonrechter in gerechtelijke procedure tegen (demissionair) minister Kaag

Op 27 mei 2021 heeft Farmers Defence Force besloten tot wraking van de kantonrechter in de gerechtelijke procedure tegen (demissionair) minister Kaag. Volgens Farmers Defence Force heeft de kantonrechter blijk gegeven van vooringenomenheid of partijdigheid of heeft de kantonrechter bij hen de gerechtvaardigde vrees gewekt voor vooringenomenheid of partijdigheid. Daaraan legt Farmers Defence Force ten grondslag, dat de kantonrechter, na de indiening van een omvangrijk verweer met bijlagen door Kaag en in weerwil van een verzoek daartoe door Farmers Defence Force, heeft beslist, dat Farmers Defence Force geen gelegenheid krijgt om daarop te reageren, maar dat direct een mondelinge behandeling zal worden bepaald. Door na de indiening van de veel minder omvangrijke aanvulling van de gronden van de eis en aanvullende bijlagen door Farmers Defence Force, zonder enige motivering en ambtshalve van haar eerdere beslissing terug te komen en te beslissen, dat Kaag eerst in de gelegenheid wordt gesteld om daarop te antwoorden, waarna alsnog een mondelinge behandeling zal worden bepaald, heeft de kantonrechter er blijk van gegeven, dat zij veel meer waarde hecht aan de (processuele) kansen van Kaag dan aan die van Farmers Defence Force.

Het FDF-bestuur

27 mei 2021

 

Tags: geen tags