provinciehuis

FDF-demonstratie in Assen: groot succes!

Strijders, vandaag stonden jullie er weer: schouder aan schouder met ons, jullie trotse FDF-bestuur. Wat geweldig dat we weer mochten rekenen op jullie inzet en aanwezigheid!

De trekkers stonden weer strak opgesteld, anderen kwamen met de auto.

Jullie steun, die we daardoor als bestuur voelen, is van het allergrootste belang want jullie stralen daarmee ook – naar in dit geval de provincie Drenthe, de Commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma en Gedeputeerde Henk Jumelet – uit dat jullie betrokken zijn bij de zaak die op de agenda staat. Die betrokkenheid, daarmee staat en valt het succes van een demonstratie, vergeet dat nooit!  En succesvol was deze demonstratie zonder enige twijfel.

Hoorzitting

Een klein verslag voor de strijders die deze keer niet aanwezig konden zijn: We werden gastvrij ontvangen door de provincie Drenthe met koffie en koek. De hoorzitting was, door de livestream en het scherm dat de provincie Drenthe had verzorgd, goed te volgen voor de aanwezigen buiten. Onze juridisch adviseur Max Hazekamp heeft onze argumenten waarom FDF wél belanghebbende is, duidelijk naar voren gebracht, aangevuld door de FDF-bestuursleden. Max heeft voor jullie deze argumenten hier opgesomd.

Demonstratie buiten

Na de hoorzitting, werden alle aanwezigen buiten verwelkomt door Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en Gedeputeerde Henk Jumelet. FDF heeft vervolgens onze bezwaren kenbaar gemaakt over de wijze waarop ambtenaren op diverse Haagse departementen, een lange termijn verkenning over het stikstofbeleid, hebben beïnvloed! Zaken die duidelijk zijn geworden door een WOB-verzoek van Greenpeace dat vorige week openbaar werd.

Door belangrijke passages weg te laten, waarschuwingen van wetenschappers niet op te nemen, wetenschappelijke kritiek op stikstofmodel Aerius te verzwijgen of onwelgevallige passages over de effectiviteit van voorgenomen maatregelen simpelweg te schrappen, hebben ambtenaren van diverse departementen, op z’n zachtst gezegd, de waarheid geweld aangedaan.

Misleidend en minachtend

Wat daarnaast schokkend is, in de duizenden pagina’s openbaar gemaakte mailwisseling tussen ambtenaren en documenten met opmerkingen in de kantlijn, is de manier waarop deze ambtenaren praten over de landbouw, over boeren en hun bedrijven.

De minachting, de intentie om te misleiden én het feit dat men zich kennelijk veilig genoeg voelt in de eigen Haagse bubbel om op die manier over een beroepsgroep en sector te praten in mailverkeer en ambtelijke stukken, is om koud van te worden!

De vooringenomenheid jegens de landbouwsector en de ambtelijke inzet om de leefbaarheid op het platteland moedwillig naar de Filistijnen te helpen, zijn misselijkmakend. Dergelijke misleiding van Kamerleden, Ministers en de bevolking van Nederland – die ook nog benadeeld wordt als belastingbetaler – zou met ontslag op staande voet beantwoord moeten worden!

Dat we de niet-agrarische pers, tot nu toe NIET gehoord hebben over wat zonder enige twijfel Stikstofgate genoemd mag worden, is veelzeggend: onafhankelijke pers bestaat kennelijk niet meer voor de landbouwsector!

Succes!

Na de presentatie, volgde een kort verslag door Arnold Snijder die voor FDF-Drenthe zitting neemt in het Drentse Landbouwcollectief dat met de provincie overleg heeft over hoe landbouw en natuur naast en mét elkaar kunnen gaan in de provincie.

Gedeputeerde Henk Jumelet reageerde op beide presentaties en sprak de woorden die alle aanwezigen wilden horen: in Drenthe wordt geen enkele boer onteigend. En: Drenthe wil gaan meten! Drenthe wil weten wat de redenen zijn dat bepaalde habitats achteruitgaan.

Deze in een kort tijdsbestek voorbereide demonstratie, werd door de toezeggingen van Gedeputeerde Henk Jumelet, een groot succes. Niet alleen voor FDF leden, maar voor alle Drentse boeren die van deze toezeggingen kunnen profiteren!

FDF zal ook de andere provincies, haar bevindingen en vragen voorleggen. Omdat alle boeren door de werkwijze van Haagse ambtenaren, sterk en ten onrechte zijn benadeeld. 

 Iedereen die de presentatie met screenshots uit de ge-Wobte documenten wil nalezen, vindt deze hier. Opnames van de demonstratie buiten, gemaakt door onafhankelijk filmer Jolanda Vlaskamp, vinden jullie hier.

Het FDF-Bestuur

17 januari 2022

 

Tags: geen tags