Farmers Defence Force

FDF doet niet aan tijdverspilling

FDF werd door het Ministerie van LNV uitgenodigd voor hun “Kick-off bijeenkomst Alternatieven voor de KDW in de wet” die plaats heeft op donderdag 16 februari. FDF verstuurde onderstaande reactie aan het ministerie:

“Geachte heer, mevrouw,

Onlangs ontvingen wij van u de uitnodiging voor de Kick-off bijeenkomst Alternatieven voor de KDW in de wet die plaats heeft op donderdag 16 februari van 15.45-17.45u.

Farmers Defence Force (FDF) heeft op 11 november 2022 al een gesprek gehad met uw directeur, Arjen Doosje – DG Landelijk Gebied & Stikstof, Directeur Implementatie & Monitoring – over ons alternatief voor de Kritische Depositie Waarde, de Stikstofdepositiewaarde. Een zeer constructief plan waar uw juridisch team in beginsel, geen (juridische) bezwaren op heeft geformuleerd.

In de reactie van de heer Doosje op 23 november 2022 aan de voorzitter van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, zegt hij onder andere het volgende: “Bovenstaand gezegd hebbend, willen we uw voorstel wel betrekken bij de verdere aanpak van de opgave en zijn benieuwd of onze reactie voor u aanleiding geeft om nog verder in gesprek te gaan. We willen het gesprek over de aanpak graag met u voortzetten als deze eind november aan de Tweede Kamer is gestuurd”. 

FDF heeft na deze mail van uw ministerie niets meer vernomen.

Daarna, in februari 2023, is een motie aangenomen van BVNL waardoor de regering moét kijken naar ons alternatief voor de KDW. Opnieuw hebben wij van uw ministerie niets vernomen.

FDF is zeker bereid – zoals wij meerdere malen aan Minister Van der Wal hebben laten weten – om in een één op één gesprek met haar en de verantwoordelijke ambtenaren, te praten over de mogelijkheden van onze Stikstofdepositiewaarde. FDF ziet echter niets in de door u georganiseerde Kick-off bijeenkomst Alternatieven voor de KDW in de wet, waar we in groepsverband het wiel nog een keer uit gaan vinden: u hébt ons alternatief voor de KDW en Minister Van der Wal heéft toegezegd daar samen met ons over te praten.

Wanneer Minister Van der Wal alsnog haar toezegging gestand wil doen én uitvoering wil geven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie, om over de Stikstofdepositiewaarde te praten met FDF, zijn wij bereid daarvoor tijd vrij te maken.  Elke andere vorm van overleg omtrent alternatieven voor de KDW, nemen wij niet serieus.  

Met vriendelijke groet,

Sieta van Keimpema, Secretaris Farmers Defence Force”

FDF-bestuur
15 februari 2023

Tags: geen tags