FDF eist excuus!

Ach wat waren ze er gisteren als de kippen bij: kakelend en over elkaar heen fladderend, haasten Kamerleden zich naar de persmicrofoons om luidkeels en ongenuanceerd hun verontwaardiging te uiten over: De oproep van FDF over huisbezoeken bij Kamerleden! “Intimiderend; agressief; onacceptabel; weer over een grens heen gaan; agressieve demonstratieopties…”, geen overtreffende trap werd geschuwd om FDF in een kwaad daglicht te stellen.

En op grond waarvan? Op grond van een willekeurig appje in een willekeurige appgroep. Appgroepen waarin óók anoniem persvertegenwoordigers zitten. Waarna het rioolcircuit van het AD – dat voor journalistiek door moet gaan – hoor- en wederhoor naliet en een framend bericht op de voorpagina plaatste. Appgroepen waarin óók anoniem handlangers van politici zitten. Iedereen kan een bericht in een appgroep zetten. Maar het morele geweten dat Den Haag heet, weet het zeker: het bericht komt van FDF!

Morele deserteurs

‘Geheel toevallig’ bestond de groep politieke moraalridders, uit dezelfde club deserteurs van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU, die vorige week zelf hardgrondig hun middelvinger opstaken naar de Nederlandse grondwet. Het waren dezelfde elementen die in gestrekte galop de Tweede Kamer verlieten om een belangrijke hoofdelijke stemming – over een structurele verhoging van het inkomen voor het zorgpersoneel – te dwarsbomen. “Hoe briljant, om zo een loopje met de democratie te nemen”, was de boodschap van hen allen. Maar Nederland doorzag de truc en spreekt er schande van! Deze deserteurs zagen nu een buitenkans om de aandacht van hun schandelijke gedrag af te leiden. Dat geachte burgers van Nederland, is uw volksvertegenwoordiging!  Datzelfde volk neemt FDF nu de maat. Niet op een officieel door FDF naar buiten gebracht persbericht, nee: op een willekeurig appje in een willekeurige appgroep.

Het is niet FDF die de grenzen van de democratie opzoekt, het is niet FDF die haar verantwoordelijkheden ontloopt, het is niet FDF die oproept om te rellen en te ruien, zoals Tweede Kamerleden dat blijkbaar géén probleem vinden. FDF heeft elk van haar demonstraties netjes aangemeld en zich aan elke opgelegde voorwaarde gehouden: toen acties verboden werden, toen het gebruikmaken van de snelweg verboden werd, toen trekkers verboden werden. Maar het demoniseren van een groep boeren – die in staat blijken te zijn hun vinger genadeloos op de zere plek te leggen van het disfunctioneren van onze democratie – die moet de pas afgesneden worden. Wat een walgelijke vertoning!

“Het draagvlak voor FDF brokkelt af”, aldus Pieter Heerma fractievoorzitter van het CDA. Als Facebook voor de twitterende bankzitters in de Tweede Kamer, de maatstaf is, heeft FDF nieuws voor ze: het aantal leden op facebook van FDF is vele malen groter dan dat van het CDA en groeit met de dag! Evenals ons ledental. In tegenstelling tot dat van vele politieke partijen.

Geen oproep

Buiten het feit dat de oproep NIET AFKOMSTIG IS VAN HET FDF BESTUUR, en er ook geen plannen zijn om binnenkort Kamerleden thuis te bezoeken, moet men zich wel afvragen of het voor het Nederlandse volk kennelijk inmiddels de enige manier is, om nog een politicus te bevragen naar zijn (stem)gedrag. Politiek Nederland dat zich al maanden verschanst  in een hermetisch afgesloten ivoren toren. Afgeschermd van het klootjesvolk. Afgeschermd van alle emoties die er inmiddels leven bij de Nederlanders.  De Tweede Kamer waar nog slechts sporadisch over wetsvoorstellen wordt gedebatteerd. Waar de publieke tribune al sinds maanden is gesloten. Met een overheid die selectief bepaald welke demonstraties door mogen gaan. Die selectief bepaalt welke groep Nederlanders gezien moet worden als een gevaar voor de samenleving. Die selectief géén aandacht wenst te besteden aan de uitwassen van het Kabinetsbeleid:  groepen in de samenleving die wél rellend, vernielend en rovend door steden in Nederland trekken. Die er voor kiest om de werkelijke problemen te negeren en zich verlaagd tot het demoniseren van een groep boeren.

FDF eist excuus van alle Kamerleden en journalisten, die zonder zich eerst te informeren hebben verlaagd tot smaad en laster ten koste van het bestuur van FDF. Wij zijn altijd toegankelijk. Voor de pers, voor de politiek, voor iedereen die met ons het gesprek aan wil gaan. Maak daar gebruik van! Het is ontoelaatbaar dat politici aan willen zetten tot haat op grond van iets dat minder is dan een gerucht! Het is ontoelaatbaar om een democratisch gevormde organisatie, per definitie uit te willen sluiten van de onderhandelingstafels. Dat is het dictatoriale traject waar dit Kabinet zich al maanden op bevind. FDF verdedigd de rechten van een beroepsgroep in Nederland. Het zou van wijsheid getuigen als de volksvertegenwoordiging onze Grondwettige rechten ook zouden respecteren.

Het FDF Bestuur

18 augustus 2020

Tags: geen tags