FDF-logo-featured

FDF presenteert oplossing stikstofproblematiek

Nederland zit muurvast en op het stikstofslot. De Kritische Depositie Waarde (KDW) is het juridische drijfzand waar elk alternatief voorstel op stukloopt. Voor ‘de natuur’ stelt de KDW ook onhaalbare doelen.

FDF heeft maandagavond 24 oktober 2022 overleg gehad met haar regionale vertegenwoordigers, die unaniem vóór het door het FDF bestuur, voorgestelde plan stemden:

Het wordt tijd voor de Stikstof Depositie Waarde

Allereerst willen we duidelijk stellen: Iedereen die na 1 juli 2015 een onherroepelijke Nb vergunning heeft gekregen, houdt deze: een onherroepelijke vergunning = een onherroepelijke vergunning!

Wat houdt de SDW in:

Alle depositie van alle sectoren die er op 1 juli 2015 was, wordt opgeteld (landbouw, mobiliteit, industrie, bouw en overige) in lijn met de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 die de ingangsdatum van de PAS juridisch afschoot. Het aantal mol dat uit die optelsom komt, is de nieuwe Stikstof Depositie Waarde (SDW).

Deze SDW mag nooit weer stijgen. Dit is tevens in lijn met de uitspraak van de Raad van State – 29 mei 2019.

De SDW heeft direct voordelen: binnen de SDW kan Aerius blijven en de vergunningverlening kan doorlopen. Heel Nederland kan met de SDW snel van het stikstofslot!

Hoe zien we de SDW:

  • De PAS melders / Interimmers en knelgevallen, moeten gelegaliseerd worden via een goede, landelijke, vrijwillige opkoopregeling voor alle diercategorieën
  • Uitbreiding kan na implementering van de SDW, alleen door middel van extern- of intern salderen
  • Er komen schotten tussen sectoren bij salderen (industrie/MKB-verkeer-landbouw-bouw-overige)
  • Afroming maximaal 30% bij extern salderen. Hiermee is afname van depositie gegarandeerd (conform uitspraak RvS die inspanningen van de overheid op dat terrein vereist).
  • De overheid moet vergunningverlening voor uitbreiding van de ‘blijvers’, garanderen
  • Andere sectoren garanderen hun natuurlijke afname (zelf in te vullen hoe)
  • Alle sectoren worden gelegaliseerd met Nb-vergunningen
  • Geen zones: niet provinciaal of gemeentelijk

De SDW haalt Nederland van het stikstofslot.

In plaats van te wachten met het verlagen van de depositie op stikstofgevoelige natuur, beginnen we daar vandaag al mee!

Natuurlijk zal implementatie van dit voorstel enige tijd nemen. Om deze tijd te overbruggen, stemt FDF in met een noodwet.

Het FDF-Bestuur en regionale FDF-vertegenwoordigers
25 oktober 2022

Tags: geen tags