FAO

Mythe ontmaskert: Nederland ondanks titel ‘top-exporteur’ Nr 8 op lijst met landen met LAAGSTE zelfvoorzieningsgraad voedsel

Vertegenwoordigers van de regeringspartijen (Ministers en Kamerleden) lijken inmiddels vaker te liegen dan dat ze de waarheid spreken, waarbij ze wetenschappelijk aangetoonde feiten simpelweg negeren – want dat past hen wat beter. Deze onaangename waarheid dringt zich iedere dag aan ons – de boeren en burgers van Nederland – op. Het hele stikstof-drama is immers doorspekt met leugens en gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing en feiten.

Nr. 8 laagste zelfvoorzieningspercentage voedsel

Gisteren werd plotseling een kaartje gedeeld in appgroepen waaruit zou blijken dat Nederland – die topexporteur van landbouwproducten – tot de landen met de laagste zelfvoorzieningspercentages op het gebied van voedsel behoort. Terwijl we vanuit Den Haag alleen maar het geblaat horen dat we massa’s aan voedsel over produceren. Het lijstje wekte onze interesse, we hebben vervolgens wat onderzoek verricht en vonden de bron van het rapport (lees het rapport hier). En dat is zeker niet de minste! De FAO: de Food and Agricultural Organisation, publiceerde in 2013 al het rapport waarin onder andere de lijst met landen die de hoogste én de laagste zelfvoorzieningsgraad hebben, werd afgebeeld. Met prominent op plek 8 van landen met de LAAGSTE zelfvoorzieningsgraad: Nederland! De FAO heeft wereldwijd data verzameld, uit alle 196 landen die de wereld telt. Wat inhoudt dat Nederland op plek 188 staat van die 196 landen als het om het zelfvoorzieningspercentage op het gebied van voedsel gaat. Ontluisterend! We bungelen maximaal onderaan in de lijst over eerste levensbehoefte voedsel!

En elke stoppende boer laat Nederland verder zakken op die lijst!

Den Haag overschreeuwt zichzelf iedere dag dat we door die positie als top-exporteur, probleemloos afscheid kunnen nemen van de helft van onze boerenbedrijven in Nederland én van hun productie: “we hebben genoeg!” Terwijl dit verhaal compleet uit de duim wordt gezogen: Nederland mag dat veel exporteren, in feite produceert de Nederlandse landbouw slechts 54% van wat we nodig hebben. Nederland is netto-importeur van voedsel! Dat was al zo in 2012 – toen de FAO dit rapport opstelde en dat is nog zo.

Het PBL publiceerde in 2020 ook een overzicht over het totaal landgebruik dat nodig is voor de Nederlandse consumptie. Voor het voeden van 17 miljoen Nederlanders, hebben we minimaal 3,4 miljoen hectare landbouwgrond nodig, terwijl Nederland slechts 1,8 miljoen hectare landbouwgrond voor voedselproductie heeft. Data die in lijn is met de constatering van de FAO in 2012, zoals het rapport aantoont.

Wat dat zou moeten betekenen voor Den Haag?

Dat ze met hun jarenlange verwoestende landbouwbeleid, Nederland al verschrikkelijk en gevaarlijk afhankelijk hebben gemaakt van andere landen. Voor voedsel nota bene! Ook in het FAO rapport wordt vermeld hoe gevaarlijk het is om je zo afhankelijk op te stellen: “While the tradebalance does not by itself indicate a negative development, it does show that several countries are now dependent on the vagaries of potentially volatile international markets for their food security” (vert.: Hoewel de handelsbalans op zich niet wijst op een negatieve ontwikkeling, blijkt hieruit wel dat verscheidene landen voor hun voedselzekerheid afhankelijk zijn van de grillen van potentieel onstabiele internationale markten.)

De afhankelijkheid van gas uit Rusland heeft laten zien hoe dom het is om je afhankelijk te maken van andere landen of regio’s. Afhankelijk worden van voedsel van elders is waar Neerlands politieke waanzin al toe heeft geleid. Onze boodschap aan Den Haag: koester de landbouwbedrijven die Nederland nog heeft, het geweldig hoge efficiëntie- en kwaliteitsniveau van de Nederlandse landbouw en het feit dat de Nederlandse landbouwsector in de top 5 staat van meest duurzame voedselsystemen wereldwijd.

Dat is een veel betere route dan het hersenloze beleid dat jullie tot nu toe hebben gevoerd, of het stikstofbeleid dat boerenbedrijven wegmaait, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing.

Dit rapport van de FAO bewijst opnieuw ons gelijk. En maakt ons nog meer vastbesloten om de strijd door te zetten voor het behoud van elk boerenbedrijf van Nederland, voor elke hectare landbouwgrond.

Daarbij hebben we jullie steun nodig strijders! Want alles valt of staat bij ALL4One!

Het FDF-Bestuur
19 oktober 2022

 

Tags: geen tags