WOB-Gelderland

FDF start Wob-procedure op naar aanleiding van stikstofadviezen

Nadat FDF op 24 juni 2021 op de hoogte werd gebracht van het regelmatig overleg dat plaatsvindt tussen het Ministerie van LNV en de partijen die “Regie op de ruimte” en het stikstofadvies genaamd ’Naar een ontspannen Nederland’ hebben geschreven, hebben wij direct een
Wob- procedure opgestart die op vrijdag 25 juni aangetekend is verstuurd aan de (demissionair) Minister van LNV, Carola Schouten.

De verregaande plannen die er zijn om de landbouwsector gedwongen aan te passen – oftewel, veehouderij bedrijven in te laten krimpen, bestaande rechten van boeren te schenden, vergunningen in te trekken of te beperken, en de landbouwsector in grote delen van Nederland te laten verdwijnen zijn voor FDF onbespreekbaar!

Voor dit initiatief bestaat in de landbouwsector geen steun!

De organisaties die zich hebben aangesloten bij de ‘transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad’ en de opstellers van “Naar een ontspannen Nederland” vertegenwoordigen uitdrukkelijk NIET de boeren van Nederland. Deze organisaties hebben derhalve geen enkel (juridisch) mandaat om de boeren te vertegenwoordigen, de rechten van boeren in te perken of hun levenswerk af te nemen, door voorstellen te doen om de wet aan te passen ten nadele van de belangen van boeren. FDF accepteert deze werkwijze niet. Handen af van onze boeren, onze families, onze bedrijven en ons platteland!

FDF heeft aan de (demissionair) Minister van LNV verzocht om alle documenten, notulen, gespreksverslagen, memo’s, appverkeer, mails, brieven en telefoonverslagen tussen de ambtenaren op het Ministerie, de (demissionair) Minister van LNV zelf en (vertegenwoordigers van) de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad aangaande ‘regie op de ruimte’ en de opstellers van “Naar een ontspannen Nederland”, aan FDF ter beschikking te stellen in het kader van artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

We hebben expliciet álle aanverwante aanbevelingen, vanaf het moment dat deze plannen werden ontwikkeld / besproken / overhandigd / bekend gemaakt in opdracht van Schouten of haar Ministerie, daarbij betrokken.

De Minister is verzocht om binnen vier weken de informatie aan FDF aan te leveren/openbaar te maken, zoals de wet dit voorschrijft.

Het FDF-Bestuur

28 juni 2021

Tags: geen tags