20220131 - artikel china

FDF Team Varkens ziet kansen op de markt groeien

“Is FDF Team Varkens wel nodig, er is toch al een grote organisatie voor varkenshouders?” Dat horen wij wel eens links en rechts bij monde van de ‘oppositie’ sinds de oprichting van FDF-Team Varkens. Gezien de diepte en de lengte van de crisis waarin de Nederlandse varkenshouderij zich bevind, én het huidige gebrek aan focus op die problematiek, door de traditionele belangenbehartiging voor de Nederlandse varkenshouderij – die het drukker met elkaar schijnen te hebben dan met de crisis – zeggen wij: Absoluut is FDF-Team Varkens noodzakelijk! Het wordt hoog tijd dat het verdienmodel voor de varkenshouders op nummer één komt te staan. Daar wordt al jarenlang veel te weinig aan gedaan.

Klankbordgroep

FDF-Team Varkens vordert gestaag. We willen een klankbordgroep opstarten van een 7-tal leden-varkenshouders, om de prijszetting messcherp in beeld te krijgen.
Ben je lid en wil je hier aan deelnemen, geef je dan op via het emailadres van Team Varkens: teamvarkens@farmersdefenceforce.nl

Marktontwikkeling

Via de Telegram appgroep die in het leven is geroepen voor FDF-Team Varkens-leden, wisselen we het laatste marktnieuws uit. Doordat de bestuursleden van FDF-Team Varkens actief zijn in de markt, weten we – zogezegd – ‘hoe de hazen lopen’.

Biggenprijzen

Zo stijgen momenteel de biggenprijzen matig en is de vraag wat afgenomen door de onzekerheid over exploderende voeder- en energiekosten. Voor een renderende biggenproductie, is het dringend noodzakelijk dat er forse prijsstijgingen worden doorgevoerd. Over het algemeen wordt een goede biggenverkoop gemeld in Nederland en Denemarken terwijl vanuit Spanje, aarzelende vraag is naar Nederlandse biggen.

Europese markt slachtvarkens

De Europese markt voor slachtvarkens zet zijn prijsstijging voort, hoewel het tempo verschild. De prijsstijgingen variëren van 2 cent in Nederland tot 11 cent in Frankrijk (gecorrigeerd). Het aanbod van slachtvarkens neemt af in Europa terwijl de vraag stijgt.

De enorme kostendruk met betrekking tot transport, energie en voer leiden er nu al toe dat er per week 100.000 varkens minder dan normaal worden aangeboden. Dat geldt in ieder geval tot begin mei. Dus komen er tekorten op de markt aan en is de verwachting dat de prijs zal blijven stijgen tot begin deze zomer.

Ook leggen verschillende lidstaten voorraden aan uit vrees voor grote tekorten.

Frankrijk verhoogde voor de tweede keer de prijs aanzienlijk: 11 cent gecorrigeerd. Het aanbod neemt ook daar af.  Ook in Denemarken stijgt de prijs met 10 cent gecorrigeerd.

Spanje noteert een prijsstijging van ongeveer 7 cent. Spaanse slachtbedrijven overwegen een 4-daagse week vanwege het kleine aanbod van levend vee. Ook heeft Spanje momenteel te maken met een vervoerstaking waardoor grote logistieke problemen zijn ontstaan in de aanvoer van graan en veevoer, in het vervoer naar de slachthuizen, maar ook in de scheepvaar en bij de verzending van vers vlees.

In Duitsland blijft de vraag naar slachtvarkens stijgen. De kleinere veestapel én de lagere invoer uit het buitenland, zijn van invloed op de benutting van de slachtcapaciteit. Aan het begin van de week kan in Duitsland aan de vraag naar slachtrijpe varkens niet volledig meer worden voldaan.

Dat de Nederlandse markt niet gelijk op gaat met het hoge tempo waarin de markt buiten onze grenzen verbeterd, geeft te denken: de schamele 2 cent waar we hier tevreden mee moeten zijn, is simpelweg onacceptabel. In België is het ook een tranendal met een lichte stijging van ongeveer 3 cent.

Gezien de huidige situatie op de markt wordt een verdere stijging van de noteringen verwacht.

Azië

De markt in China is grotendeels verzadigd. China koopt alleen nog maar bepaalde onderdelen. Japan en andere Aziatische landen kopen daarentegen wél goed. En ook daar heeft FDF-Team Varkens haar contacten.

Verdienmodel

Ben jij varkenshouder, neem dan bovenstaande informatie goed in je op. En vraag je af of je wilt profiteren van een marktsituatie die de ‘gamechanger’ voor jou bedrijf kan zijn voor de korte én de langere termijn. Het gekrakeel in de Nederlandse varkenshouderij-belangenbehartiging gaat dat voor jouw bedrijfsvoering niet verzorgen. FDF-Team Varkens houdt zich bezig met meer uit de markt halen voor haar leden-varkenshouders en is druk bezig afnemers te vinden om die betere prijs voor de Nederlandse varkenshouders te realiseren.

Wij hebben in Nederland het aanbod en de kwaliteit, er is ruimte op de internationale markt.

Weeg je belangen zorgvuldig af. Binnenkort volgt de tweede bijeenkomst van FDF-Team Varkens voor leden.  Veel nieuwe leden gingen je reeds voor in de afgelopen maanden. Zorg dat je er ook bij bent aankomende vergadering. We zien je graag!

FDF-Bestuur Team Varkens
29 maart 2022

Tags: geen tags