AVP- Schermafbeelding 2022-07-02 154236

Gesprek FDF Team Varkens met NVWA & LNV over risico’s AVP – Insleep

FDF Team Varkens deed vorige week een oproep aan de NVWA en het Ministerie van LNV, om samen met het crisisteam van de NVWA, te praten over de risico’s op mogelijke insleep van Afrikaanse Varkens Pest (AVP) die momenteel nog steeds actueel zijn. Dit gesprek vond op 18 juli plaats.

FDF Team Varkens ziet terug op een goed gesprek in een prettige sfeer, waarin we alle kritische punten hebben besproken die ons zorgen baren.

Waar insleep risico’s volgens ons nog steeds mogelijk zijn, moeten we door gezamenlijke samenwerking en opgedane ervaringen, deze risico’s beter in kaart brengen zodat de sector zich de komende periode beter kan beschermen.

De volgende punten en onderwerpen zijn aan de orde geweest:

  • Voer – AVP – PCR-controle
  • Grondstoffen
  • Stop Import van vlees uit risico gebieden)
  • Test op AVP – Voer fabrieken
  • Test op al het vlees dat via import komt
  • Water desinfectie
  • Juiste desinfectiemiddelen om AVP uit te schakelen

Aansprakelijkheid

Verder is er nog gesproken over de aansprakelijkheid bij een uitbraak van AVP. FDF Team Varkens stelt zich op het standpunt dat het niet zo kan zijn dat grote firma’s miljoenen verdienen met de verkoop van vlees en veevoer en zo ook AVP kunnen importeren, om vervolgens de verliezen bij een uitbraak van AVP af te wentelen op de sector en/of de belastingbetaler. De boer betaald een dikke prijs voor het voer, dus dat voer moet gewoon goed zijn en niet besmet met AVP.

Hetzelfde geldt bij vlees. Recent hebben we nog een voorbeeld gezien bij Van Loon Group. Vlees uit risicolanden wordt geïmporteerd terwijl we hier een zelfvoorzieningsgraad van over de honderden procenten hebben. Waarom importeer je (uit risicogebieden!) als het product ook – bij wijze van spreken – op de volgende straathoek te koop is?

Behalve dat deze werkwijze minder duurzaam is, kan je het ook niet verkopen dat je de Nederlandse boer niet steunt!

Antwoorden

De NVWA  en het ministerie van LNV gaan onze ingebrachte punten, intern verder bespreken. Er zal op korte termijn een vervolg komen op het gesprek dat maandag 18 juli heeft plaatsgevonden waarbij men terugkomt met antwoorden op de besproken punten. Onze argumenten en onderbouwing worden eerst met de verantwoordelijke partijen besproken.

FDF Team Varkens vindt dat de NVWA en het ministerie van LNV hun adviserende rol meer op moeten pakken om risico’s te verkleinen. We zijn blij met de open en directe communicatie die we vandaag hebben ervaren. Wij kijken terug op een open gesprek in goede sfeer.

Preventie team AVP

FDF Team Varkens heeft ook het verzoek ingediend om toe te laten treden in het huidige preventie team AVP. Ook daar wordt op terug gekomen na intern overleg bij LNV. Parallel aan onze aanvraag zal deze ook schriftelijk door FDF bij Nevedi en POV worden neergelegd, zodat we mee kunnen praten over de te nemen stappen. FDF Team Varkens telt momenteel veel varkenshouders waarvoor we de belangen willen behartigen omtrent dit onderwerp en daarvoor onze expertise in willen brengen in het AVP-preventie team. Hierover zullen we jullie binnenkort verder informeren.

Gisteren verscheen vanuit LNV een persbericht na ons gesprek aldaar, waarin het ministerie onze zorg op insleep bevestigde. Waar we zeker weer met het ministerie over willen praten is de afwachtende houding van LNV over verantwoordelijkheden. Juist het ministerie is in staat de risico’s via regelgeving in te dammen.

Word lid!

Binnenkort zal FDF een eigen aanpak presenteren hoe we ons als sector kunnen weren tegen AVP. Hierin zal financieel risico een sterke rol spelen. Deze aanpak zal alleen beschikbaar zijn voor de FDF leden. Wil je ook op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op varkensgebied? Word dan lid van FDF! Hoe meer leden hoe groter de stem is die wij landelijk in kunnen brengen.

Dus kom bij FDF en stroom ook in bij FarmerFriendly Team Varkens!

Mochten varkenshouders vragen hebben over bovengenoemde thema’s, kunnen ze zich altijd melden bij FDF Team Varkens: teamvarkens@farmersdefenceforce.nl of zich richten aan Roy Nillesen via mail of telefoon: 06-30895374

Het FDF Bestuur,

en FDF Team Varkens, Roy Nillesen (voorzitter Team Varkens)

 

Tags: geen tags