20220402

Grootmacht pleegt opnieuw contractbreuk

Vion heeft op 20 september met een brief haar relaties geïnformeerd over een tijdelijke herziening van het mandje van het Vion prijsindexgarantie-systeem (PIG).  De tijdelijke herziening gaat in met ingang van 26 september 2022. PIG is onderdeel van het concept Good Farming Balance. Als gevolg van Afrikaanse Varkenspest (AVP) is de marktsituatie in Duitsland verstoord en heeft Duitsland hierdoor beperkte toegang tot exportmarkten, zowel in Europa als op de wereldmarkt. De productie van varkensvlees is sterk verlaagd, als resultaat hiervan wordt de Duitse markt, volgens Vion, versneld zelfvoorzienend.

De niet “reguliere” prijsontwikkeling in Duitsland heeft geleid tot een onevenredige prijsmutatie ten opzichte van de andere deelnemende noteringen binnen het PIG-systeem, met als resultaat dat de Duitse notering momenteel, aldus Vion, niet meer representatief is en dat Duitsland per 26 september binnen het PIG-systeem tijdelijk buiten werking wordt gesteld.

FDF-Team Varkens is, op zijn zachtst gezegd, “NOT amused” door het buitenwerking stellen van Duitsland binnen het PIG-systeem!! De prijzen voor Nederlandse varkenshouders worden door dit besluit kunstmatig laag gehouden, immers de marktsituatie in Duitsland komt de verwerkende industrie niet gelegen! In Duitsland worden er gemiddeld veel hogere prijzen genoteerd voor varkens dan in Nederland! Uiteraard is FDF van mening dat het eenzijdige besluit om kunstmatig sturing te houden op de PIG door op deze manier in te grijpen ongepast en op zijn minst niet zo heel netjes is. Temeer omdat de kosten voor alle boeren in Nederland enorm zijn toegenomen.

Contractvoorwaarden Vion – Good Farming Balance

  • Artikel 3 -3.2 Indien de wijzingen van dusdanige aard zijn dat nakomen daarvan door GFB-Partner redelijkerwijze niet mogelijk is, treden partijen in overleg over een mogelijke oplossing. Indien dit overleg niet resulteert in een voor beide partijen redelijke oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst per ingangsdatum van de gevraagde wijziging te beëindigen zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op een mogelijke schadevergoeding (contractbreuk)

Van overleg met varkenshouders is, voor zover wij weten, in ieder geval geen sprake geweest. De mededeling van het eenzijdige besluit, zonder overleg, valt varkenshouders dan ook rauw op het dak. De prijzen in Duitsland lopen op het moment hard op, in het PIG-systeem wordt Duitsland nu dus, in ieder geval tijdelijk in afwachting van een daling, uit het mandje gekieperd. Een zeer kwalijke zaak ten koste van de Nederlandse varkenshouders.

Prijs Index Garantiesysteem (PIG)    

Doel van het systeem is om uit de impasse van korte termijn prijsfocus te geraken en de voorwaarde te creëren dat een GFB-Partner continu kan leveren, zonder dat hij het risico loopt van prijsnadeel.

Het PIG-systeem biedt aan de GFB-Partner de zekerheid dat Vion een concurrerende prijs betaalt ten opzichte van een mandje van internationale noteringen door koppeling van het mandje aan de Vion-notering (inclusief eventuele weektoeslag) over een periode van 12 maanden.

Best Star Meat stapt van wekelijkse DCA-notering af

Best Star Meat stapt van de wekelijkse DCA-notering af en gaat vanaf 3 oktober een eigen basisnotering hanteren. Deze komt voor week 37 neer op €1,90 euro per kilogram (excl. BTW). Varkenshouders zijn per brief geïnformeerd over de stap. Ook het besluit van Best Star Meat zal leiden tot een negatief resultaat voor de varkenshouders van €0,06 cent per kg. Opmerkelijk is dat ook Best Star Meat meent, zonder overleg met haar leveranciers een dergelijk eenzijdig besluit te kunnen nemen.

Zo plegen de grootmachten wederom eenzijdig contractbreuk met de varkenshouders.

Voor de Duitse varkenshouders geldt een exportverbod in verband met AVP.  De Duitse varkensnotering echter is aanmerkelijk hoger dan die in Nederland. Dit is niet uit te leggen, ook in het licht van de enorme toename aan de kostenkant van de varkenshouders in Nederland in 2022.

Ben je nog geen lid van FDF? Meld je aan via onze website:

https://farmersdefenceforce.nl/leden/lid-worden/

Hoe groter we zijn, hoe meer tegenmacht we kunnen bieden. Het wordt tijd dat de wal het schip keert!

FDF-Team Varkens
Roy Nillesen, voorzitter

 23 september 2022

 

 

 

 

Tags: geen tags