Farmers Defence Force

Afgelopen week ontvingen FDF-leden onderstaand ledenbericht met een nieuws-update

Dat de demonstraties en acties die we in Nederland voeren naar aanleiding van het voorgenomen – en voor de landbouw en het platteland – verwoestende stikstofbeleid, veel buitenlandse aandacht trekt, weten jullie. We hebben al ontelbaar veel interviews gegeven aan persbureaus en media over de gehele wereld. Maar ook buitenlandse, politieke partijen hebben belangstelling voor wat er bij ons gebeurt. FDF is apolitiek en voorziet iedereen van informatie die daarnaar vraagt. Zo waren we een paar maanden geleden te gast in Polen om Poolse parlementsleden op de hoogte te brengen van wat hier gaande is, en door tussenkomst van FDF Regiobestuurder Walter Joosten, kwamen we in contact met Franse parlementariërs.

Conferentie in Straatsburg

Deze Franse parlementariërs organiseerden op 14 september jongstleden voor ons een conferentie in Straatsburg. Waar we de unieke kans hebben gekregen om gedurende anderhalf uur (en dat is écht bijzonder lang) uiteen te zetten hoe wij als boeren worden bedonderd door onze overheid. Hoe Rutte IV wetten aan z’n laars lapt en Europese Richtlijnen misbruikt voor hun landjepik-agenda. Rutte IV die de zwaar vervuilende industrie (die grotendeels geen verplichte Nb-vergunning heeft) faciliteert ten koste van de plattelandscultuur en -economie.

Met een vierkoppige FDF-vertegenwoordiging (Mark van den Oever, Tim Joosten, Walter Joosten en Sieta van Keimpema) reisden we per auto af naar Straatsburg.

De interesse in onze presentatie was groot: de zaal werd steeds voller en er werden veel inhoudelijke vragen gesteld door aanwezige parlementariërs. Ook naderhand – toen er voor ons een receptie was georganiseerd – bleven alle parlementariërs om met ons te praten over de situatie voor de Nederlandse boeren en om ons hun hulp aan te bieden. En daar is het ons om te doen: hulp om via de volksvertegenwoordigers van de Europese Unie ervoor te zorgen dat we ons recht kunnen halen! Want daarvoor moeten we niet bij ons eigen kabinet zijn.

Inmiddels wordt er gesproken over een tweede presentatie door FDF, maar dan in Brussel. We houden jullie op de hoogte.

De conferentie werd gestreamd en opgenomen. Zodra we de link naar de opnames hebben, zullen we die met jullie delen. 

Stikstofbijeenkomst Friesland

Op 15 september werd er in het Friese provinciehuis te Leeuwarden een bijeenkomst Monitoren Meten gehouden met als gastsprekers prof.dr.ir. R. Rabbinge, prof.dr. H.J. Lindeboom en prof. dr. L. Hordijk. Deze bijeenkomst kwam tot stand door een samenwerking van de provincie Fryslân met Farmers Defence Force afdeling Fryslân. De belangstelling voor deze ‘stikstofbijeenkomst’ was fors: de zaal was goed gevuld en via een livestream logden nog een paar honderd belangstellenden in. Om er zeker van te zijn dat de bijdrages van de drie professoren en de conclusies van FDF-afdeling Fryslân terecht komen in de top van het Provinciehuis, heeft de secretaris van FDF-afdeling Fryslân, Cees de Boer, een verslag van de bijeenkomst gestuurd aan de Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en de leden van de Provinciale Staten.

Deze brief met conclusies over de standpunten van FDF Fryslân en het Friese Landbouwcollectief lees je hier.

Broddelwerk van de Staat: uitspraak rechtbank over geuroverlast

Daarnaast werden we vorige week “verrast” met een uitspraak door de Rechtbank Den Haag over geuroverlast door (intensieve) veehouderij. Onze juridisch adviseur heeft deze uitspraak bestudeerd en FDF komt tot de conclusie dat de Staat in feite processueel gefaald heeft. Volgens de rechtbank heeft de Staat de vermeende overlast niet – althans niet voldoende gemotiveerd – weersproken. Met name is niet gebleken van enig onderzoek door de Staat of de betrokken gemeenten dat de claim kan ontzenuwen dat er in individuele gevallen sprake is van zeer slechte of extreem slechte milieukwaliteit sprake is. (Lees hier het bericht van FDF Team Juridisch).

De rechtbank heeft wel gezegd dat de in het vonnis opgenomen oordelen geen gevolgen kunnen hebben voor de geldigheid van de betreffende vergunningen van de veehouders.

FDF vindt het opvallend dat de Staat aan alle kanten faalt in deze zaak. Op tal van essentiële punten heeft de rechtbank overwogen dat de Staat de stellingen van de eisende partijen niet voldoende gemotiveerd of zelfs helemaal niet heeft betwist. De Staat mag bekend worden verondersteld met de regel dat stellingen die niet of niet voldoende zijn betwist, door de rechter als vaststaand moeten worden beschouwd.

FDF vraagt zich af wáárom er zo onnozel is opgetreden door de Staat. Voor de betrokken veehouders heeft deze uitspraak gelukkig geen gevolgen voor hun vergunningen, maar wanneer deze uitspraak zo blijft staan, kunnen in de toekomst heel veel bedrijven binnen en buiten de landbouw last krijgen van deze uitspraak. Opnieuw onacceptabel broddelwerk van de Staat waardoor de belangen van individuele ondernemers worden geschaad! Het lijkt wel opzet…

Het FDF-Bestuur
24 september 2022

Tags: geen tags