Farmers Defence Force

Het AD publiceert landroofplannen formatiepartijen, reactie FDF

“Landroof, broodroof, het (met dwang) wegvegen van boeren en vee uit het landschap. Dat is ónze realiteit”, zo begonnen we vandaag onze oproep voor de demostratie in Brussel en zo beginnen we vandaag opnieuw, ten aanzien van de uitgelekte plannen van het nieuw te vormen Kabinet in het AD.

Wat wil dit Kabinet nu eigenlijk? Nog meer demonstraties? De boeren nog meer van zich vervreemden? Of eindelijk sámen met de belangrijkste boerenorganisaties – waarvan FDF er één is!- bekijken hoe we Nederland vooruit helpen. Onteigening, het afnemen van vergunningen, gedwongen verplaatsingen en andere dwangmaatregelen zijn onacceptabel! Behoren niet aan de formatietafel te worden besproken, aangezien ze ook onrechtmatig zijn!

FDF is – evenals LTO Nederland vanmorgen stelde in een bericht op Twitter – van mening dat beschikbaar geld moet worden ingezet voor innovatie en het eventueel vrijwillig verplaatsen of vrijwillig stoppen van bedrijven, als dat daadwerkelijk vrijwillig is. Wanneer de formerende partijen die kant op willen, zitten ze op de goede weg. Daarbij stelt FDF de voorwaarde dat het landbouwareaal op sterkte blijft. De landbouwsector moet ruimte blijven houden. Dat aanbod hebben we in oktober 2019 binnen het Landbouw Collectief al gedaan! Daar ligt de oplossing. Daar ligt het draagvlak onder de boeren!

Nb vergunningen

Door opnieuw te doen alsof boerenbedrijven het probleem zijn voor de toestand in Natura 2000 gebieden, terwijl het grootste deel van de bedrijven buiten de landbouwsector, de noodzakelijke en wettelijk verplichte Nb vergunnning nog steeds ontberen, ondanks de uitspraak van de Raad van State in mei 2019, is kwalijk. Juist en alleen de boerenbedrijven rondom de Natura 2000 gebieden, hebben bij hun vergunningaanvraag al bewezen, geen schade op te leveren voor de natuur. Door te dreigen met het afnemen van deze rechtmatig verkregen vergunningen of hen te dwingen te verplaatsen ten bate van bedrijven die zónder vergunning veel meer stikstof uit zijn gaan stoten, is naast onrechtmatig, ook kwaadaardig.

Dat de formatie partijen ook van plan lijken afspraken met Brussel te overtreden, ten aanzien van het verruilen van groene stikstof voor grijze stikstof is, wat daadwerkelijk schadelijke en ziekmakende, giftige stikstof oplevert voor de Nederlandse bevolking is naast stuitend, onrechtmatig.

“Nieuwe bestuurscultuur”

Politieke partijen, formatie partijen, dienen zich te houden aan de wet – zoals de Nederlandse burgers dat ook moeten. Dit demissionaire Kabinet stapelt schanddaad op schanddaad. De landbouwsector – die zorgt voor uw voedselproductie –  lijdt eronder, de zorg, het onderwijs, jongeren hebben het zwaar, voedsel en energieprijzen schieten voor burgers door het dak. Kan iemand nog iets positiefs vertellen over deze politieke partijen? Formatie partijen: geef inhoud aan uw voorgenomen “nieuwe bestuurscultuur”. Zoek draagvlak. Ga met ons om tafel. Dan lossen we het op. Heb respect voor andermans eigendom!

Geen interesse? Dan toeren wij op!

 Het FDF-Bestuur
15 november 2021

 

Tags: geen tags