donatie-actie-featured-europe-5-logos

Mother of all protests 13-14/12/2021 This Green Deal = NO Deal!

Strijders,

Landroof, broodroof, het (met dwang) wegvegen van boeren en vee uit het landschap. Dat is ónze realiteit. Dat is de bijdrage van Nederlandse politici die zich socialisten en democraten (!) noemen, aan het landbouwbeleid. En niet alleen in Nederland is deze missie doorgezet. Nee. Ook het Europese Landbouwbeleid is door de Nederlandse ‘socialist’ Frans Timmermans, geïnfecteerd met maatregelen die letterlijk dood en verderf zullen veroorzaken, wereldwijd. Zijn Green Deal, Farm to Fork- en Biodiversiteitsstrategie staan garant voor minder EU boeren, minder inkomen voor de boeren, en nog meer honger, armoede en uitzichtloosheid in bijvoorbeeld Afrikaanse landen.

Dat staan wij niet toe!

Minstens 4, economische effectrapportages waren er al verschenen vóór uitlekte dat Timmermans de effectrapportage die de Europese Commissie zelf op had laten stellen, al 8 maanden verborgen hield. En werd hij daarvoor afgestraft, in het centrum van de Europese democratie, het Europese Parlement? Nee, zijn kwalijke handelswijze werd door dit Parlement beloond. Ze lieten hem er mee wegkomen!

Alle studies, inclusief die van de EU Commissie zelf, tonen aan dat de Green Deal (GD) met daarin de Farm to Fork- (F2F) en Biodiversiteitsstrategie, géén winst oplevert voor het behalen van de Klimaatdoelen. En een aanslag is op het klimaat, de mensheid en de wereldwijde biodiversiteit.

Door o.a. de WUR en de Universiteit van Kiel zijn de effecten beoordeeld van de F2F strategie. De WUR deed twee studies: één over de veehouderijsector in opdracht van Copa Cogeca en één voor CropLive Europe, de vereniging van gewasbeschermingsbedrijven. Die laatste studie brengt ook de gigantische negatieve impact op de productiewaarde in beeld. Eerder onderzocht het landbouwministerie van de VS, de USDA, de F2F strategie al.

Een opsomming van maatregelen en effecten van de F2F- Biodiversiteit strategieën:

  1. 50% Reductie gewasbeschermingsmiddelen
  2. 50% Reductie antimicrobiële stoffen
  3. 20% Minder kunstmest
  4. 10% Braaklegging landbouwgrond

Productiedaling

Reducering van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest veroorzaakt een gemiddelde productiedaling van 10 tot 20 procent in de EU. Graan blijkt vatbaarder voor ziekten en plagen. Hierdoor daalt de productie en moet Europa, bij gelijkblijvende vraag, meer voedsel importeren.

Dalende Inkomsten

Het beleid zal een 10 tot 15 procent kleinere veehouderij in Europa veroorzaken, vooral als gevolg van de doelstelling om de stikstofemissies te halveren. Daarvoor moet de mestproductie omlaag en de veestapel kleiner. Verder stijgen de voerprijzen vermoedelijk. Met name het inkomen van melkveehouders zal fors dalen, tot mogelijk 20 procent. In Nederland echter, zou de daling van boeren en inkomens zomaar nog ernstiger kunnen worden, met name door de biodiversiteitsstrategie.

Honger

Door de dalende EU-voedselproductie en de stijgende voedselimport, zullen er meer mensen hongerlijden. Schattingen lopen uiteen van een toename tussen de 103 miljoen mensen en 185 miljoen mensen (wanneer meer regio’s de F2F invoeren). Honger met name in Afrika.

Daarmee overtreedt de EU Commissie de afspraak in het Klimaatverdrag van Parijs, waar in artikel 2 expliciet is vastgelegd dat beleid niet mag leiden tot voedselproductiedaling en meer honger!

Rijd mee op 13 en 14 december. Bestemming: Brussel

De F2F en Biodiversiteitsstrategie zoals ze er nu liggen, betekenen een oorlogsverklaring aan de boeren, de doodsteek voor de landbouw. Deze Green Deal = NO Deal. Daarom rijden we met onze Europese collega’s naar Brussel, waar de EU-landbouwministers op 13 en 14 december besluiten nemen over de GD/F2F. Ze hebben ons lang genoeg genegeerd en nu zullen ze weten wat we van hun schadelijke plannetjes denken!

Eerder nodigden we Timmermans uit om met ons – de boeren van Nederland – te praten over wat we te bieden hebben om de Klimaatdoelen wél dichterbij te halen. We nodigden hem uit voor ons congres op 3 september in Terwolde. Timmermans besloot niet te komen, niet met ons te praten. Dat is onacceptabel. Zonder de boeren zal er géén Green Deal zijn maar wel strijd. Heel veel strijd!

Meldt je aan in de provinciale appgroepen van FDF en in de Telegram appgroep “Mother of all protests”. Daar krijg je alle relevante informatie over verzamelplekken, routes, enz.

Nu kan het beleid nog bijgestuurd worden. We moeten voor de toekomst van ónze sector, ónze familiebedrijven en ónze opvolgers één vuist maken. Een keiharde vuist!

Waren 1 en 16 oktober 2019 voor jou legendarisch? Dan zullen 13 en 14 december 2021 voor altijd in je hart gegrift staan. Meer boeren, meer trekkers, 10 miljoen boeren verenigd als één!

Zij aan zij met onze Europese collega’s laten we Brussel twijfelen aan haar eigen geloofwaardigheid.

Met onze Nederlandse acties hebben we het draagvlak onder de plannen van Schouten volledig doen verdampen, nu pakken we Europa aan! Niet alleen met FDF, niet in onze eigen achtertuin, nee met een groeiend aantal landen, organisaties en gigantische aantallen…

Wanneer:                        13.12. 9:00 uur tot 14.12. 14:00

Waar:                                precieze locatie is nog in overleg, vermoedelijk naast EU Commissie gebouw

Hoe:                                  Kom met je trekker of eventueel ander vervoer, maar KOM!

Organisatoren:              FDF, LSV Duitsland, DDB, Poolse organisaties, EMB leden en de lijst groeit

Programma volgt!!

Wij, de boeren van Europa, gaan 13 en 14 december datgene doen wat het Europees Parlement nalaat: gezamenlijk opstaan!
Voor de boeren en voor de burgers. Wees erbij. Wie zijn eer en de toekomst van de boeren van Europa weggegeven heeft door weg te kijken, zal voortaan moeten zwijgen in schande.

“Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren”.

ALL4One.

Het FDF-Bestuur
15 november 2021

 

Tags: geen tags