FDF-logo-featured

Het masker valt: Piet is ‘meer van hetzelfde’

“Ik ben ervan overtuigd dat de landbouw in Nederland de toekomst heeft”, waren de eerste  woorden die Piet Adema sprak op maandagmiddag 3 oktober jongstleden, voordat hij naar de Koning ging voor zijn beëdiging als nieuwe minister van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV).

De opdracht die Piet Adema aannam, als minister van LNV, was dátgene leveren wat zijn voorganger niet kon: perspectief voor de landbouw. Inmiddels zijn we 2 maanden verder. En we hebben een boodschap voor Minister Piet Adema van LNV:

“We hebben jou Piet – want jij stelt het op prijs bij je voornaam te worden genoemd – het voordeel van de twijfel gegeven bij je aantreden. We zijn meerdere keren het gesprek met je aangegaan. Positief en oplossingsgericht. We hebben je onze visie gegeven, verteld waar perspectief kan worden gevonden. We hebben je een escape geboden om Nederland van het stikstofslot te halen met ons rapport ‘Stikstofdepositiewaarde’ – waar je DG Stikstof geen enkel juridisch gat in heeft kunnen schieten.  We wezen je op FarmerFriendly, als oplossing voor het verbeteren van het verdienmodel voor boeren: waarbij de keten plus maatschappij hun medeverantwoordelijkheid moeten nemen.  Pure noodzaak voor de producenten van ieders dagelijks brood.

We hoopten én verwachten van je Piet, dat je – in tegenstelling tot je ChristenUnie voorgangers – leiding zou gaan geven aan een ministerie dat geen hoge pet op heeft van boeren, getuige de extreme boerenhaat die spreekt uit de vele mails en berichten die openbaar gemaakt werden door diverse WOB ’s. Dat je sturing zou geven, een andere wind zou laten waaien op dat ministerie. En – als allerbelangrijkste: PERSPECTIEF zou bieden. We gaven je rust, omdat we vertrouwen in je hadden als persoon. En we hebben je gewaarschuwd hoe de wind (dat ‘voordeel van de twijfel’) zal keren onder de boeren, zodra je, zoals veel van je collega’s in Den Haag, je toevlucht zou gaan nemen tot het bedreigen van boeren.

We zijn 2 maanden verder. En je hebt er niks van begrepen. Je kijkt weg van de gezinnen die met een last onder dwang worden bedreigd: je kijkt weg van je verantwoordelijkheid, want het is jouw ministerie, die de fouten heeft gemaakt.

Je doet aan verdeel en heers – zoals je voorgangers dat ook deden. Terwijl de opdracht van Remkes over herstel van vertrouwen, duidelijk was.

En sinds het begrotingsdebat afgelopen week, etaleer je je zwakte door je toevlucht te nemen tot dreigementen: “Als de partijen aan de zogeheten ‘landbouwtafel’ niet tot een landbouwakkoord kunnen komen, dan gaat het kabinet zelf bepalen hoe de toekomst van de landbouw eruit moet zien en met welke regelingen het dat mogelijk wil maken”…

En zo zijn we terug naar de dag vóór je aantreden. Jij hebt het sprankje vertrouwen van boeren in de overheid, dat je door je optredens bij boeren – in je spijkerbroek – liet groeien, in die paar zinnen om zeep geholpen. Vernietigd. Verpulverd. Met je dreigementen.

In die paar zinnen heb je iedere boer in Nederland een heel duidelijke boodschap meegegeven: “Deze minister van LNV is zoals zijn voorgangers waren en zijn medeminister op LNV is: een functionaris die een vuil spel, een fundamentalistisch coalitieakkoord uit moet rollen over het platteland. Het land van de boeren moet stelen en de boerenstand moet elimineren. En die opdracht uitvoert. Koste wat het kost.

Je hebt in dat begrotingsdebat op 7 december, waar je ‘onder elkaar’ was, je masker laten vallen. Aangetoond dat er slechts sprake was van een opgevoerd toneelstuk vanuit LNV: ‘good cop (jij), bad cop’ (Christianne van der Wal).”

FDF gaat onder deze voorwaarden niet aan tafel. En raad alle belangenbehartigers aan dat ook niet (meer) te doen. Niet zolang het schenden van het eigendomsrecht van boeren niet wordt herroepen en definitief gestopt. Niet zolang er PAS-melders zijn met een last onder dwang. Niet zolang er wetten worden voorbereid die maar één effect hebben: het elimineren van boerenbedrijven. Niet zolang er beleid ligt om meer dan 770.000 hectare grond van de boeren te stelen. Niet zolang er geen daadwerkelijk perspectief geboden wordt!

En, Minister Piet Adema van LNV: “Probeer dat maar eens; boeren te onteigenen. Op grond van welke wetten wil je dat doen? De wet bied je geen mogelijkheden om te onteigenen zonder legitiem doel. Alleen wanneer boeren “vrijwillig” stoppen, hebben jullie een kans om jullie plannetjes om Nederland opnieuw in te delen, door te zetten. Kap eens met het afdreigen van hardwerkende boerengezinnen alsof jullie de maffia zijn. Stop direct met het uitrollen van beleid dat maar één doel heeft: het land en de rechten in overheidshand.

Vind jij echt alles geoorloofd om die nare Haagse plannetjes van dit Kabinet er doorheen te drukken? Politiek is een beschamende, vuile vertoning geworden. En jij hebt je daar kennelijk aan overgegeven. Ook jij maakt niet het verschil: Het “perspectief” moeten de belangenbehartigers zelf aanleveren, de boeren die van jullie moeten stoppen moeten we zelf uitleveren.

En jij, wat lever jij Piet?  Je opmerking op 3 oktober 2022 dat de landbouw in Nederland een toekomst heeft, blijft nu hangen in loze, lege woorden. Leugens. Je meent er niks van.

Piet: Wat we nodig hebben, wat ons beloofd is, is perspectief. Je voorstel om met de banken afspraken te maken en 10% van de schulden te saneren zodat boeren de transitie kunnen maken, is onvoldoende blijkt uit een rapport van PPP Agro Advies: 30% schuldsanering geeft pas de minimaal benodigde ruimte. Wat ga je met die kennis doen?

Je hebt ook voorgesteld dat supermarkten substantieel bij moeten dragen aan het boeren-verdienmodel. Waarom kijk je dan niet serieus naar de mogelijkheden van FarmerFriendly?”

Strijders: Het is onze grond, die Den Haag zich onrechtmatig toe willen eigenen. Het zijn onze bedrijven die zij willen slopen. Het is onze plattelandscultuur die ze willen vernietigen. De vlaggen hangen al maanden omgekeerd. Het is niet genoeg. Wij moeten een tandje of twee bijzetten. In de strijd om ons bestaan, onze bedrijven en onze manier van leven. We moeten er opnieuw en met volle kracht tegenaan – op alle fronten, met al onze middelen maar vooral: met z’n allen! Omdat wij strijden in ons belang én het algemeen belang. Het is het verschil tussen winnen en verliezen. Het verschil tussen een leefbaar platteland of een dodenakker zonder mensen en dieren.

En onthoud:

Together we stand

ALL4One!

Het FDF-Bestuur
09 december 2022

Tags: geen tags