FDF-logo-featured

Jaarverslag Farmers Defence Force – 2022

2022

2022 was het jaar van de heftige boerendemonstraties, de kilometerslange rijen omgekeerde vlaggen langs autowegen en de talloze omgekeerde vlaggen aan gevels in dorpen en steden, het jaar van de boerenzakdoeken aan auto´s. Het jaar van bedreiging en intimidatie van boerengezinnen door onze overheid. Het jaar waarin beleidskeuzes werden aangekondigd die – opnieuw(!) diep ingrijpen én indruisen tegen de Rechten van de Mens. In de kabinetten onder Rutte, bestaan er kennelijk geen grondrechten meer.

Wetenschappelijk is er inmiddels geen enkele gerechtvaardigde grond meer voor het aanwijzen van piekbelasters, het opleggen van “een last onder dwang” aan PAS melders of het inperken van de eigendomsrechten van boeren.

Aerius en de Kritische Depositie Waarde deugen niet. Dat hebben inmiddels meerdere wetenschappelijke instituten vastgesteld. Maar zijn door de huidige ministers, opgenomen in wetten. Het is de reden dat de boerenacties en demonstraties in 2022 heftiger werden dan ooit.

Op 10 januari 2022 presenteerde Den Haag het vierde Kabinet Rutte, met op LNV 2 ministers. Henk Staghouwer op LNV en Christianne vd Wal op Stikstof en Natuur. De eerstgenoemde stapte op 5 september op. Niet in staat om perspectief voor de boeren te vinden. En Christianne van der Wal is vanaf dag één vooral bekend door haar onkunde en dat ze zo gemakkelijk liegt. Tot op de laatste parlementaire dag van dit jaar, kwamen er bewijzen naar boven borrelen waaruit blijkt dat Van Der Wal bereid is zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Dat maakt het als belangenbehartiger voor boeren, heel lastig om met dergelijke mensen te praten, laat staan te onderhandelen.

Als vervanger voor Staghouwer werd Piet Adema bereid gevonden. Adema wil met de sector een Landbouw Akkoord sluiten. Hij leek eerst echt op een andere manier zaken te willen regelen op LNV. We hadden de hoop dat hij binnen de burelen van LNV, het verschil zou kunnen maken: door verschillende Wob’s  weten we dat er op LNV sprake is van een regelrechte afkeer van boeren. Echter, ook Adema blijkt niet het verschil te kunnen maken, zijn werkwijze voor dat zo gewenste Landbouw Akkoord kenmerkt zich nu al door het toepassen van verdeel en heers. Zoals hij ook feilloos de partijen weet te vinden die gevoelig zijn voor eigen eer.

FDF – 2022

Het jaar 2022 begon al direct in januari voor FDF als belangenclub: de eerste demonstratie hadden we in Zwolle, op 10 januari, naar aanleiding van ons handhavingsverzoek tegen het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte. Het distributiecentrum heeft geen natuurbeschermingswetvergunning, die wel van ons als boeren wordt geëist. Overijssel weigerde ons verzoek in behandeling te nemen. We zouden niet belanghebbende zijn. Wij bestrijden dat. En daarnaast: Gelijke monniken, gelijke kappen: wanneer boerenbedrijven een natuurvergunning moeten hebben, dan ook al die honderdduizenden bedrijven in Nederland buiten de landbouwsector, die stikstof uitstoten. Hen wordt geen strobreed in de weg gelegd.  Dat deugt niet. Deze zaak loopt nog steeds en wordt in 2023 voortgezet.

Ook in Assen voerden we actie in januari en troffen we een gedeputeerde, Jumelet, die ons heeft toegezegd dat in Drenthe geen enkele boer gedwongen onteigend wordt. Winst!  Tijdens deze actie vroegen we ook aandacht voor de feiten die door een WOB-verzoek bekend werden, over hoe ambtenaren wetenschap wissen uit rapporten, als de uitkomst te positief uitpakt voor boeren. Hoe er kwaadgesproken wordt over boeren. Hoe boeren gewoon onrechtvaardig en onrechtmatig behandeld worden in Nederland.

PAS melders

De PAS melders stonden nadrukkelijk op onze agenda. We bereiden een rechtszaak voor, waarvoor zich tientallen PAS melders aanmelden. Te elfder ure werd door Christianne van der Wal, een aanzet tot een legaliseringsprogramma gepubliceerd. Die juridisch nog getoetst wordt. Daardoor is deze zaak tot nu toe niet gestart.

Stroe

Halverwege 2022 was de maat vol. Onder andere door het ondeugdelijke stikstofkaartje van Van der Wal.  En alhoewel Agractie opnieuw in Den Haag wilde demonstreren, voelden de strijders van FDF daar niets voor. “Wij keren Den Haag de rug toe” was hun boodschap aan ons, het bestuur van FDF. Tijdens een vergadering van de belangrijkste boerenbelangenorganisaties op 13 juni, werd het voorstel van FDF en DDB, om midden in de Gelderse Vallei te demonstreren, gevolgd.

Met slechts een paar mensen – voornamelijk vrijwilligers van FDF –  is in minder dan 10 dagen een gigantische demonstratie opgetuigd. We willen deze vrijwilligers nogmaals, enorm voor hun inzet bedanken.

Er kwamen maar liefst 60.000 mensen naar Stroe. Velen bereikten zelfs nooit het demonstratieterrein omdat het verkeer vastliep. De boerenbelangenorganisaties beloofden aan hun achterban, dat er geen zakengedaan werden met Den Haag “zo lang het dictaat op tafel lag”. Het dictaat waarmee een groot deel van de plattelandscultuur en de agrarische sector weg zal worden gevaagd.

Dit ijzeren pact, dat we in Stroe toonden, was een probleem voor Rutte IV. Johan Remkes werd ingeschakeld om de landbouwpartijen aan tafel te krijgen. En dat lukte, omdat niet iedereen een krachtig ‘nee’, volhield. De belangenorganisaties, verenigd in de zogenoemde G8, besloten daarom 1 boodschapper vooruit te sturen. Dat gesprek resulteerde erin dat we toch om de tafel gingen. Omdat er te veel partijen waren die wilden gaan.

Het dictaat, waarmee – volgens verschillende economische effectrapportages – bijna de helft van de boeren zal moeten stoppen, ligt nog steeds op tafel. En is nog steeds even onbespreekbaar voor FDF. Wij houden onder deze voorwaarden, de poot stijf. Voor een Landbouw Akkoord is voldoende mandaat nodig van leden/boeren. Zonder FDF zal er geen landbouwakkoord komen met voldoende ledenmandaat.

FarmerFriendly

In 2022 werkten we intensief aan FarmerFriendly, vooral via Team Varkens. Zo werd er een overeenkomst gesloten met Slachterij Gosschalk. En wordt er hard gewerkt aan nog meer (internationale) contracten. FarmerFriendly is ook nog de enige optie om, zonder gedoe over mededinging, de maatschappij mee te laten betalen aan hun hoogstaande eisen aan de boeren. Een optie die we tijdens een gesprek met Minister Piet Adema, hebben geopperd. Alleen politieke wil staat tussen een eerlijke prijs en de boeren in.

Internationaal

We breiden onze internationale contacten in 2022 verder uit en spraken met verschillende Poolse ministers tijdens een bezoek aan Polen waarbij ook onze juridisch adviseur aanwezig was. Door dit gesprek werden er in de Europese Commissie vragen gesteld over de rechtsgeldigheid van de beleidskeuzes door de Nederlandse overheid. En werd Rutte IV flink op de vingers getikt!

We reisden op uitnodiging van Europees parlementariërs, naar Straatsburg om daar een grote groep Europese Parlementariërs toe te spreken, terwijl deze lezing te volgen was via een livestream. Dat bezoek heeft vervolgens weer geleid tot andere Europese contacten.

We stonden daarnaast talloze internationale persagentschappen en journalisten te woord die in woord en beeldverslag deden over wat er in Nederland gebeurt met de boeren. Dat leidde weer tot steunbetuigingen vanuit de VS, Canada en andere delen van de wereld. En totaal onbegrip voor de keuzes van de Nederlandse overheid.

Door jullie actiebereidheid strijders, is internationaal onze invloed op het beleid, inmiddels erkend. En dat geeft moed. Wij hebben het gelijk aan onze kant. Maar zullen voor onze rechten moeten blijven strijden.

Sdw

We kwamen met een alternatief plan om uit de stikstofmalaise te komen. Om er zo voor te zorgen dat de PAS melders eindelijk rust zouden krijgen en Nederland van het stikstofslot zou gaan. De door FDF ontwikkelde Stikstofdepositiewaarde is daarvoor een ideaal instrument. Er is overleg gevoerd tussen het bestuur van FDF, onze juridisch adviseur en de DG Stikstof en diens juridische afdeling. Er werd door Den Haag geen enkel juridisch gat in geschoten: Sdw is mogelijk! Toch laat Rutte IV het links liggen. Omdat ze een andere agenda hebben. Het land van de boeren af willen stelen, via onwetenschappelijke claims en onrechtmatige wetgeving.

Rechtszaken

In 2022 werden door FDF een aantal rechtszaken gevoerd. Op Staats- en Gemeentelijk niveau. FDF Team Juridisch verloor geen enkele zaak. NCTV rectificeerde bijvoorbeeld openlijk haar zeer kwalijk opgevatte uitlatingen over FDF en de burgermeester van Nijmegen trok zijn inbreuk op het demonstratierecht richting FDF, in. Ook werden FDF-leden juridisch bijgestaan door FDF Team Juridisch. Er lopen daarnaast nog een aantal rechtszaken.

Demonstratierecht

De inbreuk die regelmatig op het recht op demonstratie wordt gemaakt door burgemeesters, wanneer FDF-actie wil voeren, is opvallend en kwalijk. Natuurlijk trekken wij ons niets aan van onrechtmatige verboden. We voerden actie tijdens de Nijmeegse Vierdaagse waarbij we peren, appels en melk uitdeelden en gesprekken aangingen met wandelaars uit alle windstreken.

2023

De vier brieven die eind 2022 door drie ministeries werden gepubliceerd, maken duidelijk dat Rutte IV uit is op eliminatie van de landbouwsector. De uitwerking van de gestapelde eisen – ten aanzien van o.a. water, klimaat en stikstof – zoals deze in de brieven staan, zullen het tapijt onder de sector vandaan trekken. Dat wijst onder andere een economische effectrapportage van de WUR, uit. We zien inmiddels ook dat er beleid in ontwikkeling is om boeren te dwingen hun land eerst aan de overheid aan te bieden bij verkoop. De Grondbank. Dit is onbespreekbaar voor FDF!

 Meedogenloos

Dit Kabinet kenmerkt zich door meedogenloosheid ten opzichte van haar burgers. Zoals eerdere kabinetten Rutte al bevolkingsgroepen vermorzelde, gaat de ploeg van Rutte IV daar gewoon mee door. Liegen, bedriegen, vernielen en vermorzelen. Daarom is er geen steun meer vanuit de bevolking voor dit Kabinet. Daarom hangen al sinds begin 2022, aan talloze gevels en langs kilometers autowegen, de vlaggen omgekeerd. Hangen er boerenzakdoeken aan auto’s en trucks. En is de steun voor de boeren ongebroken. Omdat ieder redelijk mens, hier part noch deel aan wil hebben. Omdat voedselzekerheid geen vaststaand feit meer is. Omdat iedereen zich realiseert: wanneer ben ik aan de beurt?

In 2023 kunnen we dit rampbeleid stoppen. Samen. Op 15 maart 2023 mag je stemmen. Provinciale verkiezingen. Juist in de provincie worden voor het platteland en de boeren belangrijke beslissingen genomen. En daarna worden uit dit verkiezingsresultaat, de Eerste Kamerzetels verdeeld.

Anti-Kabinet campagne

In 2023 zullen wij actief in ieders herinnering brengen wat de vier partijen die sinds 2017 al het beleid bepalen, hebben veroorzaakt aan pijn, ellende bij individuele burgers en economische malaise voor ons allemaal. Vanaf 1 maart toert FDF op, met de grootste Anti-Kabinet campagne in de geschiedenis van Nederland. Daarbij roepen wij alle hulp van de burgers in, om gezamenlijk een vuist te vormen en het verschil te maken. Nooit meer wat we nu beleven. Nooit weer!

2023, Samen Sterk, ALL4One!

We wensen jullie een gezond, voorspoedig en strijdbaar 2023 toe.

Het FDF-Bestuur
29 december 2022

Tags: geen tags