PHOTO-2023-05-01-08-34-18

Hij, hij mag dit jaar de ezel zijn, hij mag de ezel zijn!

Soms lees je iets en hoor je in je hoofd een liedje, met een tekst die alles zegt.

 Vrijdag 28 april kwamen er – via een tweet van Jan Cees Vogelaar – teksten voorbij van Haagse ambtenaren, vrijgegeven na een Wob-verzoek. Het waren de ambtelijke mails en brieven rondom (het intrekken van) de veevoermaatregel. Helaas blijken de dames en heren ambtenaren toentertijd niet erg druk te zijn geweest met dienstbaar zijn aan Nederland. Ze blijken vooral weer bezig te zijn geweest met schaamteloze, schadelijke en minderwaardige politieke spelletjes. Druk met hoe ze ons deze keer een rad voor ogen gingen draaien.

Scenario’s

Wat er is bekonkeld, zijn o.a. ‘de scenario’s en handelingsperspectieven’ die de ambtenaren zelf zagen. Ze waren zich erg bewust van het brede verzet in de sector tegen de veevoermaatregel. Niet alleen onder boeren maar ook onder dierenartsen was er geen steun.

Ze hadden een probleempje dus, in Den Haag. Niet omdat ‘de natuur op omvallen staat’, nee er overheerste maar één doel: het kabinet wilde, de via de veevoermaatregel verkregen stikstofruimte, inzetten voor woningbouw!

‘Snelwegen blokkeren werkt’

De dames en heren ambtenaren moesten uiteindelijk toch bakzeil halen met de veevoermaatregel, lezen we: “Druk vanuit de sector neemt zodanig toe dat veevoermaatregel van tafel moet.”(..) “Consequentie: “als veevoermaatregel wordt ingetrokken is minder stikstofruimte beschikbaar voor woningbouw.”  (..) “Gevolg: sector krijgt wat zij wil, dat kan fors effect hebben op bereidheid in de toekomst mee te werken aan maatregelen en die te accepteren (‘snelwegen blokkeren werkt’); risico dat woningbouwambitie kabinet niet wordt gehaald. Zeer onwenselijk, proberen dit scenario te vermijden”.

Onrechtmatig optreden

Dus – blijkt uit de teksten –  hoe voorkom je een dergelijk ‘onwenselijk’ scenario? Je wendt je als ambtenaar gewoon weer tot het aloude ‘boertje bedreigen’, citaat:  “Tussen nu en besluitvorming eind augustus zit nog ruim een maand: demonstraties, onzekerheid. Communicatie: (..): uit blijven dragen waarom we dit doen en wat het alternatief is (drastischer maatregelen zoals krimp veestapel)”.

Even goed op een rij: boeren – die grotendeels gewoon een geldige vergunning hebben voor hun stikstofemissie –  ga je bedreigen met inkrimping van hun veestapel, als ze weigeren mee te werken aan de veevoermaatregel.

Deze ambtenaren plegen een onrechtmatige daad met deze dreigementen, die regelrecht indruisen tegen het eigendomsrecht waardoor elke boer het recht heeft om ongestoord gebruik te maken van zijn vergunning!

Deze ambtenaren is het blijkbaar worst, dat ze andermans rechten schenden. Het kabinet heeft de ambitie om  huizen te bouwen, en daarvoor wordt geen middel geschuwd.

We hebben al heel wat walgelijke streken beleefd vanuit ambtelijk Den Haag, maar dit is weer een nieuw dieptepunt, uit de categorie “Zum kotsen”.

Succes claimen

Ook blijkt het voor deze luizige ambtenaren niet te verkroppen dat de actievoerende partijen FDF en SCC daar het succes van konden claimen. Zwart op wit blijkt de druk door demonstraties en de aangekondigde rechtszaak, FDF en SCC het recht te geven om het succes van het intrekken van de veevoermaatregel te claimen.

Dus overlegde de Firma List en Bedrog (ook bekend onder de naam: ambtenaren van het Ministerie van LNV) hoe ze vooral dát wilden voorkomen. En dan lees je de volgende tenenkrommende zinnen: “(..) Naast de inhoudelijke lijn die we neer willen zetten, is het ook de bedoeling te laten zien dat het loont om constructief met elkaar in gesprek te zijn. Om de reguliere belangenbehartigers als LTO en NAJK weer in het zadel te helpen, is het wenselijk dat zij het intrekken van de voermaatregel als hun succes kunnen claimen (..)”

En het blijft daar niet bij hè: daarna volgt het citaat: “Alternatief is om de sector breed uit te nodigen. Aangezien de herbezinning de volledige landbouwsector aangaat zouden we het dan hebben over een breed gezelschap (..). In zo’n brede setting wordt het moeilijker om iets aan LTO en NAJK te gunnen.”

Beschamend

Je zal toch bestuurder zijn bij LTO of NAJK. Dat je je zó laat gebruiken. Respectloos. Je bent niets meer dan het nederige slaafje van Haagse konkelaars. Wat denigrerend. En het ergste is: beide clubs wéten dat! En accepteren het kennelijk. Want ook dát blijkt uit de brieven: het ´scenario´ is van tevoren met LTO en NAJK overlegd, waarom en dát het hen gegund werd om het intrekken van de veevoermaatregel te mogen claimen.

Maatregelen te accepteren

Beide clubs zitten wéér prominent vooraan. Bij het Landbouwakkoord. En ze hoeven zichzelf niets wijs te maken waarom. Ze maken ons niets meer wijs.

Iedereen weet dat zij daar zitten: “door hun bereidheid om mee te werken aan maatregelen en die te accepteren”.

“Hij, hij mag dit jaar de ezel zijn, hij mag de ezel zijn!” (..)

En hij is niet eens de voorkant, nee hij is de kont!”

Het FDF-Bestuur

01 mei 2023

 

 

Tags: geen tags