logo-farmer-friendly-keurmerk-en-fdf

Hoe FarmerFriendly is de keten? Kijk mee op YouTube en stem mee op 26 april: Wat vinden de FDF leden van Plan-LTO

FDF kijkt met gemengde gevoelens terug op de route die tot dusver is gevolgd in het overlegtraject tussen het CBL, de ketenpartijen uit de verwerkende industrie, woordvoerders van landbouworganisaties en de Keurmerk FarmerFriendly partners. Bij deze geven jullie een update over dat hele traject want veel is niet uitgesproken, om het proces om snel extra geld op het erf te krijgen, niet te frustreren.

FDF leden beslissen mee!

Op 26 april presenteert Sjaak van der Tak zijn Plan-LTO, volgens afspraak, aan de boeren die op 2 april voor Hotel VD Valk in discussie gingen met de LTO voorman. Deze presentatie kan door iedereen gevolgd worden op YouTube via deze link: https://youtu.be/wnQTQNnnrf8.
Aanvang 20:00 uur.

FDF leden krijgen daarnaast de exclusieve mogelijkheid om met een login code, digitaal te reageren op stellingen. Ook krijgen FDF leden de mogelijkheid om vragen te stellen gedurende de presentatie. Onze leden bepalen of FDF een rol zal spelen in het vervolgtraject van Plan-LTO, of niet…

Ben jij nog geen lid maar wil je ook van deze exclusieve mogelijkheid gebruik maken? Word dan nu lid via: https://farmersdefenceforce.nl/leden/lid-worden/ en beslis mee op 26 april!  

Wat was ook alweer de afspraak?

Op 15 juli 2020 klopte FDF aan bij het CBL om te praten over de oneerlijke verdeling van marges en eisen in de keten. Daarbij werd het conceptplan ‘FarmerFriendly’ voor het eerst voorgesteld. Tijdens dit gesprek werd aan  FDF de opdracht gegeven de mededinging-technische haken en ogen op te lossen en dat we andere landbouworganisaties zouden benaderen om ons gezamenlijk in te zetten voor dit keurmerk voor alle boeren. Het CBL zou dan vervolgens in gesprek gaan met dit collectief rondom FarmerFriendly, waarbij FDF het voortouw zou nemen.

FDF nodigde daarop alle landbouworganisaties uit die eerder zitting hadden in het Landbouw Collectief. LTO haakte direct af. Een mooi en divers aantal organisaties sloot zich aan. In november 2020 werd Keurmerk FarmerFriendly aangeboden aan het CBL. Nu aan alle eisen van het CBL was voldaan, was het de beurt aan CBL om stappen te zetten. Het CBL treuzelde en schoof alles op de lange baan. Dat riep bij veel boeren zoveel weerstand op, dat in december bij talloze distributiecentra  actie werd gevoerd door boze boeren. Uiteindelijk werd er afgesproken om op 14 januari een gesprek te hebben tussen het CBL en de Keurmerk FarmerFriendly-partners.

Het CBL eiste, een halve dag voor de bijeenkomst, dat er ook ketenpartners uit de verwerkende industrie uitgenodigd zouden worden én LTO, maar die zou slechts als toehoorder aanwezig zijn! Onder protest ging FDF daarmee akkoord: partijen aan tafel halen die FarmerFriendly niet steunen, had immers geen toegevoegde waarde. De bijeenkomst opschorten zou echter ook tot grote teleurstelling onder jullie, onze leden, leiden. Tussen het CBL en FDF was al afgesproken wie de onafhankelijk dagvoorzitter zou zijn.

FDF organiseerde de bijeenkomst op 14 januari 2021. Deze bijeenkomst was zeer succesvol, zoals in het gezamenlijk opgestelde, positieve, persbericht werd vermeld: alle partijen onderkenden het belang voor een goed verdienmodel voor de Nederlandse boeren en tuinders. Ook vermeldde het persbericht dat we op 10 februari de gesprekken gingen voortzetten –  in dezelfde samenstelling en opnieuw onder onafhankelijk voorzitterschap – en dan uitgebreid verder gingen praten over Keurmerk FarmerFriendly en andere initiatieven die de positie van de boer in de keten kunnen verbeteren. Tevens legden partijen zich – op voorstel van Sjaak van der Tak – vast op een datum waarvoor met concrete oplossingen gekomen moest worden: vóór 1 april …

Op 10 februari verliep de bijeenkomst anders: niet constructief, stroef. Het CBL trok allereerst al de rol van uitnodigende partij naar zich toe – niet overeenkomstig de afspraken. CBL, de ketenpartners uit de verwerkende industrie én LTO bleken die dag één front tégen de FarmerFriendly partners. Niet op argumenten – want zij presenteerden nog steeds géén beter alternatief dan FarmerFriendly. Want zo was het afgesproken: als er een alternatief zou zijn dat beter uit zou pakken voor het verdienmodel van de boeren dan FarmerFriendly, zou FDF zich daaraan conformeren. Zo niet, dan gingen we verder met FarmerFriendly. Ook wilde men 10 februari tornen aan de op 14 januari afgesproken deadline. Moeizaam kwamen we tot de afspraak om elkaar op 2 april weer te treffen. Opnieuw met onafhankelijk voorzitter.

Op 8 maart vond een gesprek op initiatief van Frits van Eerd plaats tussen het FDF bestuur en een delegatie van het CBL, aan de keukentafel bij Mark van den Oever. Alhoewel het CBL zich steeds als overkoepelende en coördinerende organisatie had opgesteld voor alle supermarktketens, stelde het CBL nu opeens dat zij deze taak niet op zich konden nemen. Tevens was er geen bereidheid meer om de bijeenkomst op 2 april door te laten gaan. FDF kreeg een A4-tje overhandigd met een paar nietszeggende statements. Deze statements bevatten geen van allen een reden waarom FarmerFriendly niet mogelijk zou zijn! Het A4-tje ademt vooral de weerzin van de supers om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te betalen voor alle bovenwettelijke en onbetaalde eisen en voorwaarden die zij inmiddels aan de boeren oplegden.

Natuurlijk accepteerde FDF deze afwijking van gemaakte en vastgelegde afspraken niet: een man een man, een woord een woord! Dat lieten wij in een later stadium aan Van Eerd weten. En we zetten ter aanmoediging de klok terug op de site. Aftikkend tot 1 april.
Vrij snel daarna volgde de mededeling van het CBL dat er toch een bijeenkomst zou zijn op 2 april. En werd het opnieuw stil. FDF pakte opnieuw the lead, nodigde partijen uit voor 1 april en legde een vergaderlocatie vast. CBL reageerde: zij bepaalden datum en locatie en nodigden samen met LTO uit om op 2 april in Utrecht verder te praten. Op 2 april was er  – ondanks de eerdere afspraken – geen onafhankelijk voorzitter meer. Sjaak werd op het schild gehesen, doorzichtig toegejuicht door de leden van het CBL, de partners uit de verwerkende industrie, NAJK en Agractie.

Met de invulling van de bijeenkomst op 2 april, heeft het CBL álle afspraken, gemaakt op 15 juli 2020 en 14 januari 2021, met voeten getreden. Alle mooie woorden ten spijt.
Op 2 april hebben de strijders die aanwezig waren in Utrecht, aan Sjaak van der Tak goed duidelijk gemaakt dat er geen sprake kan zijn van maanden- of jarenlange vergaderstructuren. Er moet poen op het erf komen. Snel.  Ook is toen afgesproken dat Sjaak zijn model aan hen uit zou komen leggen in de Achterhoek. Dat gesprek vindt  op 26 april plaats.

Het FDF bestuur heeft grote bedenkingen en twijfels over Plan LTO – lees hier ons bericht daarover.
Aangaande de verschillen tussen FarmerFriendly en Plan-LTO kunnen we kort zijn: FarmerFriendly is nog steeds het enige verdienmodel waarbij de Nederlandse boeren een vergoeding krijgen om de kloof tussen opbrengstprijs en kostprijs te dichten. Plan-LTO is dat niet. Bij Plan-LTO moeten boeren door nieuwe hoepels springen om alleen daarvoor een extra centje te verdienen. De kloof tussen opbrengstprijs en kostprijs blijft bestaan. Plan-LTO is daarom in de huidige vorm, absoluut geen beter alternatief dan FarmerFriendly. En dat verbaasd ons ook niks. Einstein zei het al: je kan een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft.  Daarom: FarmerFriendly is het waard om voor te vechten, omdat alleen FarmerFriendly het inkomen van de boeren op nummer één zet!

Het FDF-Bestuur

24 april 2021  

Tags: geen tags