FDF-logo-featured

Varkenshouder aan zet bij contractbreuk VION

Varkenshouders die een contract hebben bij VION onder het Good farming balance, hebben de mogelijkheid deze tot 16 januari 2023 op te zeggen zonder dat dit financiële consequenties heeft, schrijven verschillende vakbladen en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). FDF is van mening dat het contract onder artikel 3.2 ten alle tijde opzegbaar is, mochten partijen zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

In hoeverre varkenshouders dan niet hoeven bijdragen aan het nieuwe verdienmodel van VION is nog maar de vraag natuurlijk. VION (in feite natuurlijk de varkenshouders die onder contract staan bij VION) heeft de blockchain gefinancierd binnen de COVIVA (De Vitale varkenshouderij) en is inmiddels druk bezig deze blockchain uit te rollen naar de andere slachthuizen. Zodat elk slachthuis jaarlijks af moet dragen in de pot van COVIVA. Op deze manier zorgt VION er voor dat haar investering terugbetaald kan worden.

Een mooi nieuw verdienmodel voor VION, waarmee natuurlijk ook alle belangrijke management-fees gefinancierd kunnen blijven in de toekomst. De pot is momenteel leeg. En FDF heeft vernomen dat er ook geen nieuwe subsidies beschikbaar komen dit jaar.

Contract Vion – Varkenshouder

Artikel 3. Wijziging voorwaarden services

Artikel 3 -3.2: Indien de wijzingen van dusdanige aard zijn dat nakomen daarvan door GFB-Partner redelijkerwijze niet mogelijk is, treden partijen in overleg over een mogelijke oplossing. Indien dit overleg niet resulteert in een voor beide partijen redelijke oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst per ingangsdatum van de gevraagde wijziging te beëindigen zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op een mogelijke schadevergoeding (contractbreuk) 

 Dit houdt in dat varkenshouders bij elke wijziging kunnen opzeggen!

VION is natuurlijk koploper in de markt. VION kan gemakkelijk een nieuw concept of contract opdringen zonder rekening te houden met anderen. Wanneer VION springt, springt iedereen mee. Die meegaande houding is treurig om te zien, omdat het de varkenshouderij schaad.

Zelfs goedbedoelde concepten als ‘Het varken van morgen’ was in feite voor de boer van gisteren. Dit kan niet langer zo! We moeten terug naar een model waarin de varkenshouder opnieuw eigen baas wordt en een factuur stuurt voor de geleverde kilo’s. Zoals in bijna alle andere sectoren buiten de landbouw, de systematiek is.

We kunnen nog lang blijven praten maar het heeft geen zin wanneer we met praten al jarenlang niets bereikt hebben. Enkel met één VUIST zal het pijn doen bovenin de keten, en zal men bereid zijn om te zoeken naar oplossingen die ook voor de varkenshouders voordelen oplevert.

Dat kan alleen wanneer we een blok vormen dat te groot is om te negeren. Een vuist met zoveel slagkracht, dat ze de pijn voelen wanneer ze geen rekening houden met de richting die wij op willen. Alleen zo krijgen we de Boer weer aan het Roer! Het is minstens 70 jaar geleden dat dit zo was en we staan er nu een stuk slechter voor dan toen.

FDF Team Varkens wil die vuist vormen, wil naar een systeem toe, waarbij de varkenshouder de toon weer zet. Wanneer je daar ook klaar voor bent, word dan lid van FDF en doe mee met FarmerFriendly. Voor verdere informatie kan je contact opnemen met Roy Nillesen, voorzitter FDF Team Varkens,
tel. nr. 06 30895374.

Het FDF-Bestuur

FDF Team Varkens  

3 januari 2023

Tags: geen tags