Mother of all Protests

Banner: Donate & Support all European farmers!

Brussel 13-14 december: groot boerenprotest met organisaties uit 13 landen!

Onze boeren van Europa, 20 miljoen handen en 10 miljoen zielen. Ze zetten zich dag in dag uit in voor het voedsel dat zo belangrijk is voor ons allen. Keer op keer dwingt de politiek de boer op de knieën met halve waarheden en slechte leugens! Het wordt tijd dat wij, als agrarisch Europa, datgene doen wat het Europees parlement nalaat: gezamenlijk opstaan voor onze burgers!

Steun de boeren uit alle Europese landen in hun strijd tegen onrecht en hun gevecht voor veilig en betaalbaar voedsel!

Boer, burger of leverancier: u heeft ons 3 keer per dag nodig en nu wij u! Iedere donatie is welkom…

Brüssel 13.-14. Dezember: Großer Bauernprotest mit teilnehmenden Organisationen aus 13 Ländern!

Unsere europäischen Bauern: 20 Millionen Hände und 10 Millionen Seelen. Sie arbeiten Tag für Tag für das Essen, das uns allen so wichtig ist. Immer wieder zwingt die Politik den Bauern mit Halbwahrheiten und offenen Lügen in die Knie! Es ist an der Zeit, dass wir als Agrareuropa das tun, was das Europäische Parlament versäumt: gemeinsam für unsere Bürger einzutreten!

Unterstützen Sie Landwirte aus allen europäischen Ländern in ihrem Kampf gegen Ungerechtigkeit und ihrem Kampf für sichere und bezahlbare Lebensmittel!

Ob Landwirt, Lieferant oder Bürger: Sie brauchen uns 3x täglich und jetzt brauchen wir Sie! Jeder Spendenbetrag ist willkommen…

Bruxelles 13-14 décembre : grande manifestation d’agriculteurs avec les organisations participantes de 13 pays !

Nos agriculteurs européens : 20 millions de mains et 10 millions d’âmes. Ils travaillent jour après jour pour la nourriture qui est si importante pour nous tous. Maintes et maintes fois, la politique met le fermier à genoux avec des demi-vérités et des mensonges purs et simples ! Il est temps pour nous, en tant qu’Europe agraire, de faire ce que le Parlement européen ne fait pas : se lever ensemble pour nos citoyens !

Soutenez les agriculteurs de tous les pays européens dans leur lutte contre l’injustice et leur combat pour une alimentation sûre et abordable !

Que vous soyez agriculteur, fournisseur ou citoyen : vous avez besoin de nous 3 fois par jour et maintenant nous avons besoin de vous ! Tout montant de don est le bienvenu…

Bruksela 13-14 grudnia: wielki protest rolników z udziałem organizacji z 13 krajów!

Nasi europejscy rolnicy: 20 milionów rąk i 10 milionów dusz. Pracują dzień po dniu na jedzenie, które jest tak ważne dla nas wszystkich. Polityka raz po raz zmusza rolnika do klękania półprawdami i jawnymi kłamstwami! Nadszedł czas, abyśmy jako rolnicza Europa zrobili to, czego nie robi Parlament Europejski: wspólnie wstawiamy się za naszymi obywatelami!

Wspieraj rolników ze wszystkich krajów europejskich w ich walce z niesprawiedliwością i walce o bezpieczną i przystępną cenowo żywność!

Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, dostawcą czy obywatelem: potrzebujesz nas 3 razy dziennie, a teraz potrzebujemy Ciebie! Każda kwota darowizny jest mile widziana…

Brussels 13-14 December: huge farmer protest with participating organizations from 13 countries!

Our European farmers: 20 million hands and 10 million souls. They work day after day for the food that is so important to us all. Time and again, politics forces the farmer to his knees with half-truths and outright lies! It is time for us, as agrarian Europe, to do what the European Parliament is failing to do: stand up together for our citizens!

Support farmers from all European countries in their struggle against injustice and their fight for safe and affordable food!

Whether you’re a farmer, supplier or citizen: you need us 3 times every day and now we need you! Any donation amount is welcome…

No. You can donate without creating an account.

Yes. When making a donation you can choose not to show your name on the site. On the donations page your donation will be listed as ‘Anonymous’.

The minimum donation is € 5.00

On this page you can donate online through many payment options. Depending on your choice, you will end up on the website of your bank or chosen payment method while donating. As soon as the payment has been completed, you will return to our website.

Donations are immediately visible on the website after payment, with the exception of bank transfers. Once you initiate a bank transfer, you have 14 days to complete the payment. As soon as your bank has processed the donation, your donation and any message will be visible in the donation overview. So this can take a few days.

No. There are no additional costs associated with your donation.

The full amount donated, minus the transaction costs of your chosen payment provider, will go to the Farmers Defense Force Foundation.

Nee. Donateurs kunnen zonder een account aan te maken geld doneren. Registreren is dus niet nodig.

Ja. Bij het doneren is het mogelijk om aan te vinken dat de betaling anoniem moet zijn. Bij de donatie komt dan ‘Anoniem’ te staan op de actiepagina. Wil je dat jouw naam ook niet zichtbaar is voor FDF, vul dan “Anoniem” in als naam.

De minimale donatie is € 5,00

Bij FDF kun je online doneren door middel van iDEAL, Bancontact, Belfius, KBC/CBC en aan de hand van een bankoverschrijving. Je komt tijdens het doneren terecht op de website van je eigen bank. Zodra de betaling is afgerond, kom je weer terug op onze website.

Donaties zijn direct zichtbaar op de website na de betaling met uitzondering van bankoverschrijvingen. Zodra je een bankoverschrijving start heb je 14 dagen de tijd de betaling te voltooien. Zodra jouw bank de donatie heeft verwerkt zal jouw donatie en het eventuele bericht te zien zijn in het donatieoverzicht. Dit kan dus enkele dagen duren.

Nee. Er zitten geen kosten verbonden aan je donatie.

Het volledig gedoneerde bedrag, minus € 0,29 transactiekosten van de betalingsprovider, komt terecht bij Stichting Farmers Defence Force.

Reacties
49 donaties
€ 6.784
7%
Doel: € 100.000
Donaties (alle acties)
Arie Boer 
€ 100,00
Wij doneren jullie van harte voor jullie enorme inzet voor de Nederlandse landbouw. In tegenstelling tot met name LTO die liever achter een linkse overheidsleugen aanloopt dan voor haar achterban opkomt. FDF gebruikt heldere scherpe taal wat hard nodig is in deze tijd! Wij vragen echter FDF vriendelijk maar wel dringend terughoudend te zijn met 'onheilig' taalgebruik uit een heilig Boek, nl. Gods Woord, de Bijbel.
2 dagen geleden
Anoniem 
€ 75,00
Houd vol deze stikstof hoax van tafel te vegen!
5 dagen geleden
Top 3 (huidige actie)
Alpuro Breeding 
€ 1.000,00
1 jaar geleden
paul rotteveel 
€ 760,00
snert
1 jaar geleden
paul rotteveel 
€ 760,00
snert
1 jaar geleden
Tags: geen tags