fdf-vlag

Na bijna 5 jaar keiharde strijd voeren, lijkt het Boerenverstand in Den Haag weer de boventoon te voeren.

Strijders,

Vandaag – bij het verschijnen van “HOOP, LEF EN TROTS – Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB” gaat er een zucht van verlichting door het land. Eindelijk, na bijna 5 jaar keiharde strijd voeren, lijkt het Boerenverstand in Den Haag weer de boventoon te voeren.

Eindelijk lijkt de ‘Gouden Driehoek’ die Landbouw, Overheid en Wetenschap decennialang vormden en tot grote welvaart leidde, te worden hersteld.

We zien dat het wensdenken, de ambtelijke waanideeën, en de politieke vernietigingsdrang van extreem-links – wat de oude Rutte 3 en 4 coalities waren met betrekking tot de landbouwsector – zijn ingeruild voor respect voor wat boeren en vissers bijdragen aan Nederland, realistische en haalbare, praktijkgerichte beleidsvoorstellen. “Baas in eigen bedrijf in landbouw en visserij; een impuls voor een toekomst van deze sectoren en voor voedselzekerheid voor ons allemaal”, is een zin uit het hoofdlijnenakkoord, al op pagina 1, die de erkenning en het vertrouwen geeft dat we nodig hebben.

We lezen dat veel van onze punten die we al sinds 1 oktober 2019 hebben ingebracht in de politieke discussie, zijn erkend, benoemd en opgenomen.

Wanneer het gaat om:

 • ‘meten is weten’,
 • het aanpassen van EU Richtlijnen en normen (mest en waterkwaliteit) in lijn met andere en omliggende landen,
 • het schrappen van de maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest van 170 kg/ha uit de Nitraatrichtlijn,
 • herijking van de Natura2000-gebieden,
 • dat er een juridisch houdbare, wetenschappelijk verantwoorde rekenkundige ondergrens/ drempelwaarde, komt van minimaal 1 mol/ha/jaar en
 • dat ‘PAS-melders’ met voorrang worden gelegaliseerd,
 • het schrappen van nationale koppen op Europees beleid,
 • niet importeren wat we in Nederland niet mogen produceren,
 • en handelsverdragen volgens gelijke voorwaarden
 • herinvoering rode diesel
 • nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld – waar we FarmerFriendly in terug zien

dan kunnen we maar één ding constateren … ACTIE VOEREN LOONT, STRIJDERS!!!


Wij bedanken alle mensen die binnen de coalitiepartijen zo hard voor onze sector hebben gestreden met dit Hoofdlijnenakkoord als resultaat. Dank jullie wel en we zullen jullie blijven steunen om deze punten door te kunnen voeren!

Maar, tussen ons en invulling van dit hooflijnenakkoord staat nog één torenhoog remblok: Brussel!

Brussel heeft de afgelopen 5 jaar tot een hel gemaakt voor boeren. Het afbraakbeleid van de Green Deal, de onrealistische mest- en waternormen, de totale afbraak van de landbouwsector ten gunste van regio’s buiten de EU, regio’s die niet gehouden worden aan alle onrealistische, onhaalbare eisen die aan de EU-boeren worden gesteld. Dat beleid moet gestopt worden.

Wij kunnen dat ook stoppen. Samen. Met onze Europese collega’s die ook snakken naar eerlijk, haalbaar beleid. Wij kunnen dat samen stoppen zoals we het afbraakbeleid in Nederland ook hebben gestopt.

Op 4 juni gaan we met zijn allen, daarvoor in Brussel strijden. Voor herstel van de grondgedachte van de EU: welvaart, veiligheid en zekerheid voor wie in de EU leeft!  We pakken onze Europese Unie terug! #Stem Ze Weg!

Rijd en strijd met ons mee. Deze keer naar Brussel. Om de zegetocht van het nuchter Boerenverstand ook in Brussel te laten overwinnen.

Vlog van Mark: “Bevrijdingsdag voor Landbouw Nederland‼️”

ALL4One!

Het FDF Bestuur

16 mei 2024

Tags: geen tags