Noordeinde

OPROEP 17 NOVEMBER: Deel 1 CODE ORANJE

OPROEP 17 NOVEMBER: Deel 1 CODE ORANJE

Iedereen die nog illusies koesterde over de intenties van dit Kabinet, werd 3 november 2020 uit de droom geholpen met de publicatie van de Opkoopregeling in de Staatscourant. Boeren die in een straal van 10 km rondom een N2000 gebied uitgekocht worden of hun vergunning kwijtraken krijgen daarbij een beroepsverbod voor het leven. Deze boeren mogen nooit weer een veehouderij voeren, of deelnemen aan een maatschap of samenwerkingsverband. De opvolging met één pennenstreek uitgewist!

Nu weten we dat de cirkels rondom natuurgebieden steeds verder opgerekt worden: wanneer is jouw bedrijf aan de beurt? En sinds de wekelijkse persconferentie van de minister-president op 18 oktober 2019, weten we dat de term ‘vrijwilligheid’ allang geen inhoud meer heeft: minister Schouten gaf toen toe dat provincies boeren wel degelijk kunnen dwingen te stoppen en zelfstandig ook een onteigeningsprocedure kunnen opstarten. Deze Opkoopregeling betekent een regelrechte koude sanering van boeren. Een sanering die geen enkele relatie heeft tot de doelstellingen van de Habitatrichtlijn, de Nb-wet of stikstofreductie!

Een grove schending van grondrechten, evenals de Omgevingswet, waarin de zinloze stikstofplannen van Schouten worden opgenomen en die de vergunningen van alle boeren op korte termijn waardeloos maakt. Want ook bij deze Omgevingswet ligt een groot deel van de beslissingsbevoegdheid bij de provincies. Het is tijd dat alle boeren wakker worden! Dit Kabinet heeft slechts één doel: Landroof! Alles moet wijken voor zware industrie, asfalt en beton. Vervuiling.

Wij-wijken-niet! Wij vechten voor onze grond. Ons platteland. Ons Nederlandse voedselzekerheid. De belangen zijn groot, het onrecht dat Rutte III ons aan doet nog groter. Daarom hebben wij geen andere keus: Optoeren!!!

17 November = Code Oranje

Wie kan ons nog behoeden voor de Omgevingswet, die er voor de kerst doorheen gejast moet worden als het aan Rutte III ligt? Het Nederlandse Staatshoofd. Dé ultieme Eindbaas. Zijn handtekening onder de Omgevingswet bezegelt uiteindelijk het lot van álle Nederlandse boeren. Wij richten ons daarom op 17 november tot de Koning: ”Toets de Omgevingswet aan Uw Grondwet! Leg Uw pen neer, dien de gerechtigdheid, respecteer Uw Grondwet! Kies voor Uw Nederlandse boeren, voorkom verwoesting van Uw Nederlandse platteland”

Tijdens dit deel van onze demonstratie, leveren wij onze noodkreet persoonlijk af bij de Koning van Nederland. Nu Rutte III er voor heeft gekozen de Nederlandse boeren te degraderen tot “ongewenste elementen in het landschap” is de Koning ons laatste en enige hoop. Waarom vragen we de tussenkomst van de Koning?

Om te bewerkstelligen dat Rutte III:

  • Alle onderdelen in de Omgevingswet – inclusief de stikstofplannen – pas laat behandelen in de Kamers als het publieke debat en gesprekken met verantwoordelijke politici, weer op een normale manier gevoerd kunnen worden, na de lockdown en als beperkingen voor COVID-19 zijn opgeheven.
  • Alle onderdelen van deze wet vooraf toetst aan de Nederlandse Grondwet, de Grondrechten van alle Nederlandse burgers en het Handvest EU!
  • Het beroepsverbod in de opkoopregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant per direct verwijderd: dit verbod is in strijd met onze rechten, voortvloeiend uit het Handvest Grondrechten EU.

Strijders

Samen voeren we nu meer dan één jaar actie en boekten daarmee diverse successen. In het afgelopen jaar hebben we jullie slechts in noodgevallen opgeroepen. Dit is weer zo’n noodgeval waarbij we onomkeerbaar onrecht moeten voorkomen. 17 November is de dag om op te staan of voor altijd in schande te zwijgen.

ALL4ONE.

Het FDF-Bestuur

4 november 2020

(Morgen volgt deel 2 van actiedag 17 november)

Tags: geen tags