pvv fdf landbouwvisie

PVV ontvangt als eerste partij de FDF Landbouwvisie – De Weg Vooruit!

Dinsdag 23 januari heeft een delegatie van het FDF Bestuur, de FDF Landbouwvisie – De Weg Vooruit, overhandigd aan PVV-landbouwwoordvoerder Jeanet Nijhof en PVV-woordvoerder Dierenwelzijn, Dion Graus. En om het belang van lokale, regionale voedselproductie daarbij te benadrukken, nam de FDF-delegatie 3 mooie voedselpakketten mee – ook één voor de PVV-lijsttrekker Geert Wilders.

De Nederlandse landbouwsector is een onmisbaar onderdeel van onze Nederlandse cultuur. Is noodzakelijk voor de leefbaarheid op het platteland en is tegelijkertijd een regionale banenmotor die tenminste in zijn huidige omvang behouden moet blijven in en voor Nederland. Deze FDF-standpunten zijn niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor de PVV. We lazen dat al terug in het PVV-verkiezingsprogramma en werden hier tijdens ons gesprek opnieuw in bevestigd door beide gesprekspartners.

FDF Landbouwvisie

In onze landbouwvisie hebben we beknopt een aantal dringende prioriteiten en andere zwaartepunten benoemd die qua landbouwbeleid zo spoedig mogelijk een andere invulling nodig hebben om de boeren in Nederland toekomst en de weg vooruit te bieden: derogatie/ water- en mestbeleid; oplossing stikstofproblematiek – Stikstof Depositie Waarde en verdienmodel – FarmerFriendly.

Een belangrijk deel van ons gesprek dinsdag 23 januari, ging over de druk op de mestmarkt en hoe die daadwerkelijk kan worden verlicht. Voor FDF is dat niet via krimp van de veestapel of het wegstrepen van productierechten maar door de mestplaatsingsruimte weer te verruimen na de diverse idiote maatregelen vanuit het Ministerie van LNV! De voorstellen die de afgelopen weken vanuit het Ministerie van LNV zijn gekomen, verergeren de problemen slechts en bieden op de korte termijn geen enkele oplossing. PVV staat open voor onze oplossingen, visie en programma’s. Afgesproken is om nauw contact te houden.

Binnenkort zal onze FDF-Landbouwvisie ook aan andere landbouwwoordvoerders van politieke partijen worden gepresenteerd.

We zijn erg blij dat de PVV-landbouwwoordvoerders op zo’n korte termijn tijd voor ons vrijmaakten in de hectische periode die deze partij momenteel meemaakt. We hebben er alle vertrouwen in dat we de belangen van onze leden, de komende tijd goed weer kunnen zetten.

Het FDF Bestuur,

23 januari 2024

Tags: geen tags