FDF-logo-featured

Volgende stap voor FDF

Ruim vier jaar geleden – 13 mei 2019 – werd Farmers Defence Force opgericht. In eerste aanzet als beschermer van boeren voor boeren tegen stalindringers en een incompetente overheid. Een aanpak die heeft gewerkt.

Door het organiseren van massademonstraties en het spreken van duidelijke taal, werd FDF al snel veel meer dan een boerenbeschermer, FDF is inmiddels een factor van belang in de landbouw én de Nederlandse politiek. Onder burgers hebben de FDF-strijders, vanaf het begin, kunnen rekenen op massale steun. FDF wordt door hen gezien als aanjager van hoop, vechters voor rechtvaardigheid. De kracht die de macht in Den Haag kan breken. En niet alleen in Nederland heerst die gedachte: de internationale pers klopte inmiddels vanuit alle windstreken aan bij FDF.

Wereldwijd putten boeren én burgers moed uit het optreden van de strijders van FDF. Die de kop nimmer laten hangen en steeds weer opkomen voor hun grondrechten, hun democratische rechten. Die FDF-aanpak heeft bewezen, dat je corrupte overheden kunt blokkeren, aanpakken, een lesje kunt leren. Bewijst dat de kracht van de eenheid – ALL4One – onbreekbaar is. Bewijst dat ‘nee’ zeggen – een grens trekken – de krachtigste boodschap van het volk is. FDF is daarom voor velen een verzetsbeweging. Een verzetsbeweging waaromheen de geur van hoop, verandering en verbetering hangt. Een beweging die ook onrechtmatig ingeperkte burgerrechten kan herstellen. Het is de geur van succes geworden voor de niet-gehoorden in onze maatschappij. Zij steunen en versterken FDF.

De FDF-strijders brachten het vierde Kabinet Rutte ten val. Wisten via een gerichte ‘Stem ze Weg’ campagne, een nagelnieuwe generatie leden in de Provinciale Staten, senatoren in de Eerste Kamer boerenvertegenwoordigers in de Waterschappen en het IPO te krijgen. Boer-gezind Nederland steunde ons feitelijk met hun (protest)stem.

Voor FDF breekt een nieuwe periode aan. Van strijden buiten het politieke toneel, gaan we naar binnen. De Tweede Kamer in. Met een duidelijke missie: de bezem moet er maximaal doorheen! Om de angstcultuur die Den Haag in meer dan dertien jaar Rutte heeft opgebouwd, te elimineren. Om rechten te herstellen en de afbraak van onze welvaart om te keren. Door werkbaar beleid voor te stellen, oplossingen aan te dragen en een heel duidelijk ‘nee’ tegen desastreuze Brusselse en Haagse eisen wanneer dit onze samenleving bedreigt of lam legt.

Om dat te kunnen bereiken hebben we gesprekken gevoerd met diverse partijen. En hebben we van onze leden toestemming gekregen om samen met de politieke partij die al onze voorwaarden onderschrijft en ons carte blanche heeft gegeven voor onze landbouwagenda: Belang van Nederland (BVNL) – Wybren van Haga, de strijd om de zetels aan te gaan. Bij BVNL staat FDF-strijder Sieta van Keimpema, als nr. 3 op de kieslijst.  Met een zetel voor BVNL, willen we o.a. inzetten op het vormen van een landbouwblok, (met partijen als BBB, FvD, Ja21, PVV, SGP) om de strijd aan te binden tegen het onrecht van de linkse ‘woke’ clubs (D66, VVD en GL/PvdA).

Een extra landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer is hoognodig. Tegenover al die klimaatpausen en – drammers op links, die met hun leugens niets anders dan angst aanjagen en nooit oplossingen aandragen.

Bij ons betekent ‘een man een man, een woord een woord’. Zonder franje of leugens. Ondernemers voorop. Binnenkort presenteren we jullie ons programma bij BVNL – Belang van Nederland.

FDF blijft bovendien wat het is: belangenbehartiger die optreedt wanneer dat nodig is. Ons geluid was en is niet mis te verstaan en blijft dat, ook in deze opzet. Luid, duidelijk, rechtvaardig en democratisch. ALL4One.

Het FDF-Bestuur


16 augustus 2023

Tags: geen tags