FDF-logo-featured

STATEMENT FDF vergadering 6 februari 2024

Dinsdag 6 februari 2024 vond in Nijkerk het overleg tussen het FDF bestuur, FDF beheerders en nationale trekker-leiders plaats.

De woede en razernij van de strijders over het sloopbeleid van dit demissionaire kabinet zit ongekend diep. Piet Adema wordt gezien als de man die de sloophamer over de agrarische sector heen haalt!

De acties hebben resultaat gehad: ze hebben grote druk gelegd op Adema en geleid tot een spoeddebat. Morgenochtend zit een delegatie van de boerenbelangenbehartigers bij Adema om over oplossingen te praten. We zullen dit overleg respecteren en de onderhandelende partijen wat tijd gunnen. 

Voor FDF en de trekker-leiders zijn een paar zaken essentieel als resultaat om de urgente druk van de mestmarkt te halen:

  • Bufferzones – die niets anders zijn dan grondroof – per direct weer aan de grondgebruiker ter beschikking stellen
  • NV gebieden afschaffen: op sterk verouderde data gebieden aanwijzen is onbehoorlijk bestuur
  • Per direct toestaan om mest uit te rijden – weg met de kalenderlandbouw
  • In 2024 kunstmest laten vervangen door dierlijke mest / mineralenconcentraat

Adema moet duidelijke stappen vooruit zetten.

Er is een duidelijke aanstichter die tot de wilde acties van de afgelopen weken heeft geleid: Adema en Rutte. Die de koude sanering van de sector hebben ingezet. Genoeg = Genoeg!

De emoties zitten hoog. Zeer hoog. Tot 15 februari krijgen partijen de tijd. Geen resultaat? Geen witte rook uit Den Haag? Dan kunnen jullie een nieuwe golf van spontane protesten over Nederland verwachten.

ALL4One!

Het FDF Bestuur en Trekker-Leiders

06 februari 2024

Tags: geen tags