FDF-logo-featured

“Wanhoop in de ogen van redelijke mensen”

Europa staat in brand. Boerenprotesten. In onder andere Duitsland, Frankrijk, Polen, Litouwen, Hongarije, Ierland, België, Spanje en Italië.  En nu ook in Nederland. Waarom? EU Beleid. Falend beleid. Onbehoorlijk bestuur.

Mestbeleid, natuurbeleid, klimaatbeleid, de Green Deal: krimp van de landbouw als doel. Overal in de EU worden de boeren opgerookt door beleidsmakers. Weggevaagd. IJskoud.

Nederland

DEMISSIONAIR Minister Adema van LNV:   

  • Pleegde landroof door 4% van de boerengrond te stelen voor “bufferstroken”,
  • Legde beslag op 60% van de landbouwgrond door er Nitraat Verontreinigde gebieden van te maken – OP BASIS VAN 14 JAAR OUDE DATA!

Krimp van de landbouw als doel … via krimp van de mestplaatsingsruimte – een ijskoude, gratis sanering.

In één keer terug naar 170 kg. Alle grondgebonden boeren moeten op slag mest gaan afvoeren. Terwijl er geen mesttransport genoeg is; geen logistiek; geen plaatsingsruimte; geen uitweg.

Adema weigert de kalenderlandbouw wat naar voren te halen …  terwijl de weersomstandigheden dat toelaten. Onbetrouwbare overheid.

Vee staat in de stront. Boeren raken in paniek. Wanhoop. De boer die de mest wel uitrijd – voor zijn vee – pleegt een economisch delict, krijgt tonnen boete, gevangenisstraf en zijn bedrijf wordt verkocht.

650.000 melkkoeien moeten afgevoerd worden

Tussen nu en twee jaar – door bovengenoemde stapeling van maatregelen. De helft van de melkveestapel. Het einde van de melkveesector.  

Weg met jouw bedrijf. Jouw bestaansrecht. Jouw ziel. Jouw wezen.

Adema doet niks. Rutte doet niks. Adema en Rutte voeren de Green Deal uit. Krimp van de landbouw. Hun ijskoude sanering. Er is geen uitweg. Er is geen kabinet dat ingrijpt. Razernij.

En terwijl in Hilversum de ratten van de riooljournalistiek met leugens, aantijgingen en smadelijke praat over de producenten van ook hún eten, de publieke opinie opjagen en haat zaaien tegen de boeren van Nederland, zwijgt de grote massa. 

En terwijl in Den Haag de kruiperige uitvoerders van de ijskoude boerensanering, aanklager, rechter en beul spelen, af willen maken waar ze jaren terug mee begonnen – de krimp van de landbouw, zwijgt de grote massa. Zij worden niet geïnformeerd, maar zien wat politiek en pers doen. 

Het is die massa die in maart een andere weg koos…  

Het is die massa die in november een andere weg koos…

Het is die massa die in de peilingen nog steeds groeit…

Europa staat in brand.

De boeren voeren actie. Boeren die zich niet gezien, niet gehoord voelen. Met de rug tegen de muur zijn gezet door Den Haag en Brussel.

Radeloosheid. “Wanhoop in de ogen van redelijke mensen”.

 Samen strijders, samen gaan we door. De strijd om ons bestaan. We hebben geen keus. Een rechtvaardige strijd. ALL4One!  

Het FDF Bestuur,

06 februari 2024

Tags: geen tags