Farmers Defence Force

Team Varkens FDF waarschuwt NVWA voor mogelijkheden AVP – Insleep

Roy Nillesen – voorzitter FDF Team Varkens – deed afgelopen dagen een oproep aan de NVWA om samen met FDF Team Varkens overleg te plegen over de risico’s die momenteel nog steeds actueel zijn op mogelijke insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP). En hoe deze risico’s maximaal in te dammen zijn.

We lopen als varkenshouderijsector nog steeds grote risico’s die we door het delen van onze ervaringen en kennis, beter in kaart kunnen brengen. Zodat de varkenssector optimaal beschermd wordt.

Er is nog steeds sprake van een aantal (in te dammen) insleep mogelijkheden. Die kunnen we beter – en vanuit onze praktijkexpertise in FDF Team Varkens – en vollediger in beeld brengen.  FDF Team Varkens doet een dringend beroep op het NVWA crisisteam AVP, om niet te wachten met het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen. Een uitbraak van AVP door insleep, zal een enorme impact hebben op de totale Nederlandse varkenssector. We moeten er samen alles aan doen om dit te voorkomen.

FDF Team Varkens heeft een aantal prioriteiten opgesteld waarover we van gedachten willen wisselen, ten aanzien van:  

 • Voer
 • Grondstoffen
 • Stoppen met import van vlees uit risico gebieden
 • Testen op AVP bij de voerfabrieken
 • Testen op al het vlees dat via import binnenkomt
 • Water desinfectie
 • Juiste desinfectie middelen ( AVP uitschakelt )

Inkoop van grondstoffen

De inkoop van diervoederingrediënten is de eerste verdedigingslinie om de veiligheid beter te waarborgen. De bronnen van voedergrondstoffen zijn complex en er zijn veel risicopunten voor bio-veiligheid. Alvorens grondstoffen te kopen, moet een volledige bio-veiligheidsevaluatie van de aan te kopen grondstoffen worden uitgevoerd, voordat een beslissing kan worden genomen om al dan niet aan te kopen. In Nederland is er momenteel geen track and trace waar grondstoffen vandaan komen, dit geeft de sector een risico wat men in beeld moet brengen.

Verwerkingstechnologie op hoge temperatuur

Warmtebehandeling is een van de middelen om risico op het virus te verminderen.

Pestvirussen zijn gevoelig voor hitte en worden bij hoge temperaturen gemakkelijk geïnactiveerd. Om het Afrikaanse varkenspestvirus effectief te doden en potentiële risico’s te elimineren, gebruikt de voerverwerking een pellet proces op hoge temperatuur, voornamelijk om de pellet temperatuur te verhogen en de conditioneringstijd te verlengen om ervoor te zorgen dat de conditionering temperatuur hoger is dan 85 °C en de conditioneringstijd met 3 minuten overschrijdt.

Voor het voer pellet proces dat niet aan de eisen voldoet, is het noodzakelijk om de hoeveelheid stoom te verhogen, om ervoor te zorgen dat de temperatuur van het materiaal in de conditioner boven de 85 °C komt.

Productielocatie voor diervoeders: Virusmonitoring in de omgeving

Test regelmatig op Afrikaanse Varkenspest in de voerfabriek en de omgeving, deze testen richten zich ook op de vloeren en aanverwante artikelen van de kantine, slaapzaal, laboratorium, de productiewerkplaats, enz.

Regelmatig testen

Het afgewerkte voer moet regelmatig worden getest op het AVP-virus door middel van een PCR test* en een negatieve nucleïnezuurtest op het virus. Dit wordt als gekwalificeerd beschouwd.

Dit middel zou moeten worden ingezet. Ook op batches vlees en geïmporteerd vlees (!). Momenteel gebeurt dit in Nederland nog niet.

(*Met de PCR wordt gezocht naar genetisch materiaal van het Afrikaanse varkenspestvirus. Dit is een heel gevoelige test waarmee heel weinig virusdeeltjes al kunnen worden aangetoond. Het is ook een snelle test die in enkele uren uitsluitsel kan geven of een varken geïnfecteerd is met AVP of niet).

Drinkwaterveiligheid verbeteren

Naast aandacht voor voederveiligheid is ook drinkwaterveiligheid erg belangrijk:

 • Meertraps-drinkwaterprocessor;
 • Het testen van microbiële indicatoren van de waterkwaliteit, minimaal twee keer per jaar;
 • Toevoeging van bleekpoeder, kalium permanganaat of andere desinfectiebehandeling met ontsmettingsmiddelen;
 • Gebruik regelmatig bruistabletten om het vuil in de pijpleiding te reinigen en desinfecteer vervolgens met zilverionen of andere metaalioncomposiet-ontsmettingsmiddelen met bacteriedodend effect en lage toxiciteit;
 • Installeer UV-lampen voor aquatische producten in de watertoren. Desinfecteer de waterbron: kies waterstofperoxide of andere zuurteregelaars om de waterlijn regelmatig of voor een lange tijd te desinfecteren;
 • Pas de watertemperatuur aan op de geschikte drinkwatertemperatuur voor de varkens, vermijd drinkwaterstress bij de varkens. Tegelijkertijd verlaagt het toevoegen van zuurteregelaars aan het water de pH van het drinkwater wat bevorderlijk is bij de preventie van Afrikaanse varkenspest.

Overleving van het Afrikaanse varkenspestvirus (ASVV) in verschillende traditionele Italiaanse droog gezouten vleesproducten

Een aantal dierziekten kan op varkens worden overgedragen via varkensvlees en varkensvleesproducten die uit besmette gebieden worden geïmporteerd. Daarom is het voeren van afval aan varkens in veel landen gereguleerd of verboden.

Afrikaanse varkenspest is een van de belangrijkste varkensziekten waarvan wordt erkend dat ze significant zijn in deze overdrachtsroute. Beoordeling van ziekterisico’s verbonden aan varkensvleesproducten vereist kennis over de virale lading in het oorspronkelijke materiaal en hoe lang infectieus virus kan worden teruggewonnen uit het resulterende product.

Uit analyses is gebleken dat op varkensvleesproducten die werden verwerkt met behulp van commerciële methoden en industriële procedures in Italië, Afrikaanse Varkenspest werd gedetecteerd op Italiaanse salami, -varkensbuik en -varkenshaas. Deze analyse biedt waardevolle informatie.

Het virus kan in zijn algeheel enkele maanden overleven in verwerkt vlees en meerdere jaren in bevroren karkassen. Dus vleesproducten vormen een bijzonder punt van aandacht bij grensoverschrijdende overdracht.

FDF-Team Varkens

Roy Nillesen, voorzitter

14 juli 2022

 

Tags: geen tags