20210127 - vrouwe Justitia

Vertrouwen in onze rechtstaat wankelt!

Steeds vaker maken mensen zich zorgen. En terecht…

Binnen FDF werden we weer geconfronteerd (na de onrechtmatige beperkingen van onze demonstraties en onze wijze van demonstreren) met een volgende onverklaarbare dwaling van de staande magistratuur – de officier van justitie.

Naar aanleiding van de FDF-demonstratie op 29 juni 2023, kreeg een aantal deelnemers boetes opgelegd. De betrokkenen zouden verschillende verkeersovertredingen hebben gepleegd. In de besluiten is uitdrukkelijk het volgende vermeld: “Niet eens met de boete? Betaal dan nog niet. Ga (…) in beroep bij de officier van justitie.”

De betrokkenen hebben dat gedaan via onze FDF -jurist.  Op 15 augustus 2023 is er namens hen administratief beroep ingesteld bij de officier van justitie. Het administratief beroepschrift is verzonden als brievenbuspakket mét track and trace-code.

Een ontvangstbevestiging van de kant van de officier van justitie, bleef uit. Ook heeft de officier van justitie evenmin op het administratief beroep beslist.

Verhoging boete

Ondertussen kregen de betrokkenen, in strijd met hetgeen te doen gebruikelijk is want ze hadden beroep aangetekend, verhogingen van hun boetes en in één geval zelfs een dwangbevel. Naar aanleiding van het dwangbevel nam onze FDF-jurist direct telefonisch contact op met het CJIB en CVOM (Contact Parket Centrale Verwerking OM). Daar werd ontkend dat het administratief beroepschrift was ontvangen, zodat werd volhard in de betalingsverplichting. En werd gedreigd met een gerechtsdeurwaarder.

Leugen

Onze jurist kon aantonen dat de bewering dat het administratief beroepschrift niet zou zijn ontvangen, een aantoonbare leugen is. Het CJIB en CVOM hadden kennelijk over het hoofd gezien dat het administratief beroepschrift werd verzonden als brievenbuspakket en niet per gewone post, zodat onze jurist beschikt over een track and trace-code. Toen dát het CJIB en CVOM ook duidelijk werd, belden ze terug dat het administratief beroepschrift tóch was ontvangen. De boetes werden niet meer ingevorderd.

Maar we zijn er nog niet:

Bij besluiten van 8 december 2023 en 12 december 2023 werden opnieuw(!), boetes opgelegd aan de betrokken deelnemers, wegens dezelfde beweerde verkeersovertredingen. Ondanks het feit dat je niet twee keer voor hetzelfde feit kan terechtstaan en mag worden gestraft (ne bis in idem-beginsel)!

Natuurlijk heeft onze jurist opnieuw administratief beroep ingesteld bij de officier van justitie en wel per 18 januari 2024.  Weer verzonden als brievenbuspakket met track and trace-code. Deze keer kwam er wel een ontvangstbevestiging van de officier van justitie m.b.t. het administratief beroepschrift, maar werd nu opeens gezegd dat ‘de wijze van indiening (meerdere persoonsgegevens betreffende meerdere zaken in één document) ingevolge de AVG niet door het CVOM mag worden geaccepteerd’.

De officier van justitie verzocht onze jurist om ‘alsnog per zaak een separaat administratief beroepschrift in te dienen’. Wat hij zal doen. Echter: de redenering van de officier van justitie is fundamenteel onjuist! Al veel vaker heeft onze FDF-jurist vaker namens meer dan één persoon beroep aangetekend en zelfs de hoogste bestuursrechters maken daarvan geen probleem.

Verhoging boete

In de tussentijd hebben de betrokken deelnemers wederom, in strijd met hetgeen te doen gebruikelijk is (“Niet eens met de boete? Betaal dan nog niet. Ga (…) in beroep bij de officier van justitie.”) verhogingen van hun boetes ontvangen.

Dus; onze FDF-jurist heeft wéér telefonisch contact opgenomen met het CJIB en CVOM. Ditmaal is wel direct erkend dat het administratief beroepschrift was ontvangen, maar volhardt men in de betalingsverplichting en wordt er weer gedreigd met de gerechtsdeurwaarder wanneer niet alvast zal worden betaald!

Inmiddels heeft onze jurist contact gezocht met de Nationale Ombudsman en overweegt hij om een voorlopige voorziening van de kantonrechter als voorzieningenrechter te vragen. Ook met de griffie van de rechtbank Oost-Brabant, vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch, waar het verzoek tot voorlopige voorziening zal moeten worden behandeld, is contact geweest. De medewerker van de Nationale Ombudsman reageerde verbaasd op de gebeurtenissen.

In strijd met 

Wat de FDF-strijders hier overkomt is meer dan belachelijk – gaat al je rechtsgevoel te boven!

Eerst wordt aantoonbaar ten onrechte ontkend dat een administratief beroepschrift is ontvangen. Vervolgens wordt de leugen hersteld, maar worden nieuwe besluiten genomen in strijd met het beginsel dat je niet twee keer voor hetzelfde feit kan terechtstaan en mag worden gestraft, en wordt het daartegen gericht administratief beroepschrift op basis van een fundamenteel onjuiste redenering door de officier van justitie ‘niet geaccepteerd’. Ten slotte worden, in strijd met hetgeen te doen gebruikelijk is en de hierboven geciteerde tekst, hangende het administratief beroep verhogingen opgelegd en weigeren het CJIB en CVOM om die onrechtmatige procesgang te herstellen.

Wat is hier in vredesnaam aan de hand?

Waarom worden de rechten van deze strijders aantoonbaar geschonden – door Justitie nota bene? Wie beschermt ons nog tegen onrecht wanneer de “hoeders van de wet” zelf aantoonbaar het geen probleem vinden om te liegen en de wet om te buigen? Waar ben je dan nog veilig?

FDF gaat deze strijd aan, kan alle bovengenoemde feiten bewijzen! Maar, het vertrouwen in de rechtsstaat wankelt!

Het FDF Bestuur

22 februari 2024

Tags: geen tags